วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

พาเพื่อนผ้องผ่านพิษ

ยอมยิมยอมหยุดยึดยิ่งยอยศ
รักริ รักเร่งไร้แรงระลึกหลัง
เร่ง เร็วรีบเร่งแรงรุกหลุดรัง
แปร ปรุงปั้นปันแปลงปรุงปรับไป
พร พระพรายพงษ์เพียรพบเพิ่มพูน
สุ ศีลสูญสุขสายส่งสระสาสรรค์
คิด คุ่น ครวญ เคลือบเเครงคงคู่ครัน
พร เพื่อนพี่พ้องพงษ์พันผ่านพิษภัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น