วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

วอนพุทธเทวา

วอน พุทธะสมณฟ้าศาสดาวงษ์
วอน พุทธธรรมมั่นดำรงค์แพรสั่งสอน
วอน พระสงฆ์อริยะพุทธะบวร
วอน ไตรรัตนะกรณ์บารมีธรรม

วอน เทวาสุงสุดฟ้าวารากาศ
วอน เทพทิพย์สุขสมมาตรพระเพลินสหาย
วอน วิญญูะมฤคาเวชวิเศษพราย
วอน นางในไท้พนาเจ้าวารี

วอน ธรณีอารีย์เลิศ เพริดวายุ
วอน ลูกแม่หมดทุกข์โศกสมใจหมาย
วอน บารมีบุญาเทวารักษ์ร่วมพัดภัย
วอน โรคาภายในภายนอกสังขารา

สมสุขสุดศรีดวงใจใส
ด้วยดวงใจน้ำเนตรหลั่งท่วมใจล้า
ขอติดตามธรรมพุทธะธรรมา
ส่งบุญที่ลูกทำหนาพาบุตรี
หากบุญลูกที่พยายามจิตบรรจง
ส่งบุญตรงนี้ลงเสริมสุขภาพกล้า
ส่งบุญที่ทำไว้ท้้งหมดสู่ลูกยา
อภัยให้ลูกรักข้าพบหมอดี
สุขสันต์พรเสมอพาสุขภาพดี

รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี


รัก หนักหนอนุชดุจดวงใจ
วัว วกเวียนวนในใจผู้เป็นทาษ
ให้ เพื่อนร่วมแรงทุกหนหายคลายอุปาทว์
ผูก ใจรักสมัคร สามารถเย็นยาใจ
รัก เอยยิ่งใหญ่หัวใจแม่
ลูก ห่วงบ่วงแท้ปลอกคอหนา
ให้ ลูกแม่เห็นธรรมเปิดสว่างตา
ตี ปัญหาพาธรรมมาดวงตาดี

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

ขอติดตามธรรมธงพระทรงชัย

พระพรให้ไว้ในธรรมมาแท้จริงสอน

ธรรมธงเที่ยงพระพุทธทางสยามอมร

ประกายกรณ์พรมาตรากลางสำริดพงษ์

 

ตะวัน

แสงอาทิตย์เจิดจ้าสง่าสวย
สว่างด้วยแสนอุ่นไอเช้าสุขสันต์
แม่สั่งนักสั๋งหนอรอตะวัน
พบตะวันนั้นเมื่อไรพบหนทาง
สุริยาทาบฟ้าสุดส๋องสาย
... ประกายส่องอาณาพาราสวย
แสงตะวันเจ้าเอยผลมากมาย
สลายเชื้อโรครา้ยจุลินทรีย์
แสงสว่างกลางวันวิเศษษา
ให้คนเขาสบประโยชน์พาพลังหวัง
อาจจะมีที่ไม่พบได้รับแสงหากเงาบัง
ขอเป็นเเรงใจสุขสมหวังวันใหม่มี
สริยุปราคาธรรมาเกิด
ไม่แจ่มเปิดดังเพี่ยงเสี้ยวทอดถอน
หายใจสักพักก้อคลายคลอน
เพียงพี่น้องผ่องเพื่อนสว่างพอ
http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/profile.php?id=100000761152406

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

งามตระการพุทธธารธรรมงาม อุดร พร พณา พุทธา สลัก

งาม ประสาน อีสานหลัก ดำริ ก่อน

งาม บูรพาอาจาริยะ พระธรรม ธร

งาม เลิศล้ำ ทิกษิณาคร พุทธรตราตรึง

งาม หิรัญวจี หรดีเทพพุทธ ธงไทย

งาม ประจิมประเจิดวโรทัยปราการป้อง

งาม พระพรายประกายพยัพพุทธเพลงพร

งาม บวรอาคเนย์ ประเวทวิเศษ จริง

รู้ รัก ภาษาไทย กับหนูเอ่ย ตอน ทิศ 8 ทิศ / คำที่นำเสนอ : ทิศ 8 ทิศ
ทิศทั้ง 8 ทิศ มีชื่อเรียกแตกต่างกัน คือ
ทิศเหนือ คือ อุดร
ทิศใต้ คือ ทักษิณ
ทิศตะวันออก คือ บูรพา
ทิศตะวันตก คือ ประจิม
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อีสาน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือ หรดี
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คือ พายัพ
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ คือ อาคเนย์


...............................

ขอบคุณความรู้เรื่องทิศทั้ง 8 จ้า
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=6865