วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พรพระผู้สร้างสถานสร้าง
สร้างสถานีสูงสวรรค์สู่อวกาศ
สร้างสถาปัตยกรรมเหนือธรรมชาติเลอวิสัย
สร้างสถานที่เพื่อนร่วมมาพาหลบภัย
สร้างสถาปนารัฐผ่องใสไม่ปรวนแปร
สร้างสถานภาพเพื่อนพ้องดุจดาวพรั่ง
สร้างสถานการณ์สุดสวยด้วยกระแส
สร้างสถานีแจ้งแจ่มใสไม่เฉยแชร์
สร้างสถานะเผยแพร่เพื่อพวกใคร
สร้างสถานที่สุดยิ่งใหญ่ได้กล่าวโทษ
สร้างสถาบันพรผู้โปรดชนทั้งหลาย
สร้างสถาปนิกโปรดมวลมนุษย์พ้นอบาย
สร้างสถาพรสุขสุดสมหมายสหายธรรม
สร้างสถานการณ์ฉุกเฉินเดินดลผิด
สร้างสถานเมืองวิปริตจิตสลาย
สร้างสถานะใส่ร้ายกันปั่นกระจาย
สร้างสถานะโจรผู้ร้ายป้ายสีกัน
สร้างสถานานุภาพเข้าใจผิด
สร้างสถานการณ์ป่วนจิตคิดใส่ไคร้
สร้างสถานีโทรทัศน์เพื่อผู้ใด
สร้างสถานีดาราใหญ่เพื่อมวลชน?
สร้างสถานกองอาวุธผู้ประเสริฐ
สร้างสถานการณ์มาว่าเกิดเรื่องยอดเเย่
สร้างสถานคุกยัดตารางไม่เหลียวแล
สร้างสถานีป้อมปรามยิงหัว แค่...ยุบสภา
สร้างสถานการณ์เผาจ้องเอาผิด
สร้างสถานเรื่องปกปิดผิดไม่แฉ
สร้างเรื่องน้อยจัดให้ใหญ่...ใส่ให้แก
สร้างสถานมัดมั่วแท้เป็นเพียงเพราะกลัว
สร้างสถานปลอมปนมารร้ายจัดให้ด่า
สร้างสถานพวกชั่วช้า ....เพียงตัวใส
สร้างสถานีวิทยุช่องบอก เรื่องใครๆ
สร้างสถานการณ์พยานร้ายจ้างมาลวง
สร้างสถานแดนนักข่าวกลับภาพจิต
สร้างสถานีเลือกข่าวประดิษฐ์งั้นปิดแน่
สร้างสถานเรียนโปร..ใหญ่ขโมยแปร
สร้างสถานะสร้างทีมแก้ร่วมผูกปม
สถานพยาบาลบอกเทวารักษาเหตุ
สร้างสถานการณ์แบ่งเทศ ไม่ก้มหัว
สร้างสถานกรรมผู้ยากไร้ ให้ขุ่นมัว
สร้างสถานหัวกลั้ว พวกพ้องฮั้วไม่สนใจ
สร้างสถาน นักครีเอทล้ำแสนงามวิจิต
สร้างสถานช่องทุนคิดประโยชน์ต้องได้
สร้างสถานสวรรค์ รางวัลเลิศ เพื่อนถูกใจ
สร้างสถาน เลี้ยงยิ่งใหญ่ ไฮโซจริง
สร้างสถาน เจ้าหน้าที่ ตรวจจับผิด
สร้างสถาน อนุสรณ์ประดิษฐ์ ไม่เจ้งไข
สร้างสถาน ราชการหวัง ฐานไว้ให้ใคร
สร้างสถานะ เลวทรามต่ำให้...ใช่พวกตัว
สร้างสถานฑูตต่างร่วม ไว้เข้าใจแลก
สร้างสถานเพิ่มแตกแยกย่ำ ตำให้รั่ว
สร้างคำพูดขุดพูดพ่นคนต่ำ กว่าตัว
สร้างสถานี หัวเราะทั่วเห็น...คนตาย


+สร้างธรรมมัย+

เส้นทาง

เส้นทางผู้เฝ้าฝัน  อัศจรรย์แห่งธรรมมา
กรณ์นบพระศาสดา  ตรัยภูมิเขตวิเศษดี

ผู้รอและเฝ้าฝัน      ถามถึงวันสมสดศรี
นอมกราบพระภูมี     ดลปฐพี สกาว สกล


ด้วยเดชพระสัมมา     ดวงปัทมาสว่างล้น
เปิดแสงแห่งมวลชน   ได้เติมฝันวันร่วมทาง

แสงองค์สุรีย์ส่อง     นำคัลลองผู้ทวงถาม
ประทีปองค์ลงติดตาม    ประชาเกศวิเศษมี


โลกกุตรธรรม    สว่างล้ำ สุรีย์ ศรี
สนธิเวทย์ประภาวดี    สดุดีผู้มีธรรม


ให้เหนือสูงสุดเขต ทั่วประเทศผูกสมาน
ถึงทักษิณฟ้าเบิกบาน ผู้สืบสานตระการเมือง

ชาวชนทั่วทุกถิ่น     สมชีวินพรประทาน
ดลเกียรติวีระกานต์ ประทีปทองประสบธรรม

นักรบพระราชา พบดวงตา พาสมหวัง
ปรีย์เปรมเกษมดัง ดื่มด่ำธรรมดินแดนทอง

เสรีแห่งมวลชนผ่องเด่นดลได้ปรองดอง
ฤทธิรงค์พรพล ฉลอง วชิราเทพ มหาชน

รัตนมณีแก้ว  สิริกิตแพร้วดั่งดาวสวรรค์
เสริมลงจงใจจันทร์ส่งแสงสวรรค์ให้สมปอง

เลิศล้นพ้นหมองมัว  สว่างทั่วร้ายหายลับ
หมดร้ายทุกข์ไทยขจัด  พร ณภัทร แดนธรรมไท

เทวาฟ้าประจักษ์ ให้สมศักดิ์ ยุติธรรมใส
ประเวศ ประสิทธิ์ให้ธรรมนูณได้ดั่งใจชน

ร่วมเดินสู่มวลมิตร ร่วมทางคิด.จิตประสงค์
นมัสการจุฬาองค์ ฤทัยจง สถานทอง

พรศิริสิรินทร ดลอมรกมลไสว
ปราญช์กล้าสมดังใจ ปัญญาใจดุจเพชรดาว

งามชมช่างสมศักดิ์เป็นที่รักสยามสมัย
อุบลรัตน์ไพลินให้สมดังใจอิสรากมล

วิญญาณ ผู้ องอาจอภิชาติเลิศวีรชน
มิถุนา พฤษา ผล ผู้ทุกข์ทนรอเบิกทาง

พานทองประชาแท้ พระเทพแปรลงเสกสาร
ประสานคิดดังปราการอนันต์ สมานเผด็จกรณ์

แลกธรรมแลกความคิดมีถูกผิดประดิษฐ์สอน
พร้อมเพรียงเผ่าทินกร มนุษยชาติไม่ขลาดกลัว


แลกธรรมแสนประเสิฐ  นวพรเลิศทุกแห่งหน
รัฐสภาสง่างามตน สยามชนนาม ขจร

 ร่วมรักมิตรทั่วหล้า ให้ส่องฟ้าประกายสมร
ผู้ยากพนมวอน สับสนถอนพรมั่นคง

เสริมสิ่งที่ถูกต้องให้เสียงก้องไม่ไหลหลง
ทุ่มเถียงสิ่งเที่ยงตรงไถ่ถามตรงสว่างตา

เทวามาเสริมก่อ ส่งทาบทอพระพุทธา
เมืองธรรมพระศาสดาสว่างได้ประชาดี

พรนรินทร์องค์พิณกล่าวยิ่งลักษณ์พราวรัศมี
แสงทองพรหมพรมีนาถนารีมีสัจจริง

เฉลิมชาตินามมั่นคงให้ไทยตรงคงทรงศีล
หลักธรรมจอมบดินทร์ สร้างชีวินให้ชาติไทย...เพียงแสงหนึ่ง.....

แดนเด่น
แดนใดเด่นดั่งดวงดาว
ดงดอกเด่นดีดาดเดื่อน
ดลเดือนดาวด้วยเดชได้
ดินดวงแด ดารดาษเด่นดง......อรรณควี.....

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

จักรแก้ว
จักรแก้วกังสดาลขานไข
จักรเพชรมวลประทีปดวงใจ
จักรทิพย์ดลในดวงปัญญา
จักรกลดกลายกลับลับลิ่ว
จักรทองท่องทิวทั่วหล้า
จักรขวัญอนันต์แพร้วพสุธา
จักรา ประเสริฐแล้วดวงฤดีดังจักรธรรมส่องสว่างกลางหทัย
ผองผไทไพร่ ทาสฉลาดยิ่ง
ผู้เป็นท้าว ชาวขวัญการุญจริง
ผู้ดีพริ้งเเพรพราวดุจดาวใจ
ผู้สละได้เลิศประเสริฐสุด
แสงประดุจรังรองผ่องฟ้าใส
ผู้นำแท้ดาวสกลพ้นเพศภัย
ดวงฤทัยให้สยามนามยืนยง


เพียงแสงหนึ่ง.....


.

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สันติภาพ จักเกิด บรรเจิดพลัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศีลาวัตร ผ่องผุด พุทธบัญญัติ..........บิณฑบาตร เป็นกิจ นิจศีล
วันละมื้อ เสี่ยงตาย พอได้กิน..........อยู่ในถิ่น แดนก่อ ทรชน
ไม่หวังได้ ยศถา บรรดาศักดิ์...........ขอเป็นหลัก ใจไทยได้กุศล
...
ดงระเบิด ดาษดื่น ทั้งปืนกล............หวังแค่ตน​ พ้นตาย ไปวันวัน
นโยบาย ปราบฆ่า ด้วยอาวุธ..........ไม่อาจหยุด สงคราม ดั่งความฝัน
สันติภาพ จักเกิด บรรเจิดพลัน.........ถ้าร่วมกัน​ พร้อมใจ อภัยทาน
 
 
เถร ขวาด :

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กงจักร
เหมือนกงจักรหมุนไปไม่มีหยุด
เหมือนน้ำฉุดชีวาพา สลาย
เหมือนดินดึงกอดรั่งหวังทำลาย
เหมือนลมพลายสลายสิ่งทิ้งความงาม
เหมือนไฟหมุนรุนร่างอนาถร้อน
เหมือนมารซ่อนจิตกลั่วชั่วแอบแฝง
เหมือนมืดแอบแนบร้ายไม่แสดง
เหมือนดั่งแสงสว่างตาไม่น่าจริง
เหมือนกลับกลอกหลอกกลิ้งทุกสิ่งนั้น
เหมือนเสกสรรค์ปั้นให้กลัวตัวดีทุกสิ่ง
เหมือนจะร้ายแอบแฝงดีให้ดูจริง
เหมือนกลับสิงแสงร้ายในหมอกมัว

ดิน น้ำ ลมไฟ
ดิน ก่อ นรชนชีพไซร้
น้ำ นั้นก่อให้พืชพันธ์ผล
ลม แรงแห่งรักพัดได้ยล
ไฟ เปลวแสงแจ่มผลเคลื่อนโลกา-----

ฟ้าอลังกาล

พรฟ้าประทีปแก้วพรเพริดเเพร้วดวงมณี
ส่องใสทาบทาสีงามสวยดีสีจับตา

ฟ้าเปลียนสีงามหลาย พริ้มพรายสุดประมา
สีเปลี่ยนเป็นธรรมมาบางเวลาฟ้าใสดี

บางที่ฟ้าหมองใหม้มองดูคลายจะเศร้าศรี
บ้างแสงฟ้าบันเจิดดีดลเกิดมีอลังกาล

ฟ้าสวยแสนเบิกใจแสงสรรใสสุรีย์ฉาน
ฟ้าหลายสีสุดตระการยากพบพานประสบเจอมณีน้ำหนึ่ง

แสง

แสงส่องสาดสกาวสว่างสวย
งามด้วยสีสันหวั่นใจเหลือ
หากแสงน้อยค่อยๆปิดมิดมืดเครือ
แสงระเรื่อลดลงคงมืดมัว
แสงสวยงามวามตาถ้าหลายสี
ทุกสีมีความสวยด้วยตนเอื้อ
สวยเพราะสีของตนดลใจเจือ
ช่างงามเหลือแสงมากหลายหลายดี
แสงเจ้าเอยสาดส่องสว่างเถิด
เงาไม่เกิดสว่างตาประภาแจ้ง
ลดเงาได้เท่าไรหมดเคลือบแคลง
มืดมีแสงสว่างดีชี้ความจริง
+เพียงแสงหนึ่ง+
+

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ปรองดองรักจริง
ปรองสองดวงใจร่วมดวงจิต
ดองหลากผูกมิตรจิตสดใส
รักสมัครสมานหมู่มวลญาติด้วยดวงใจ
จริงต้องจริงใจไร้บิดบัง


ปรองสองวงค์รักด้วยกันเถิด
ดองจิตประเสริฐสร้างสมทางหวัง
ผู้อุทิศให้มวลมิตรรวมพลัง
จริงธรรมชาติบังเกิดดั่ง..สุวรรณภูมิ


.เพียงแสงหนึ่ง.


.

ธรณีหนี้นี้หนีไม่พ้น.

ธรณีหนี้นี้หนีไม่พ้น
เพียงผู้คนหมุนกลับปรับกระแส
ร่วมรับรู้สู้ชะตาฟ้าผันแปร
เปลี่ยนกระแสยิ้มรับชะตารวม

ชะตาร้ายกลายดีสร้างจากดี
ชะตาหนี้สรรค์สร้างปรับปรุงทั่ว
ร่วมใช้หนี้ที่มีอยู่อย่างรู้ตัว
ชนะชั่วชนะโกรธพ้นโทษภัยอณรรควี
...
..........

ยิ่งให้ยิ่งได้


ให้ความรักนำพาฟ้าบันเจิด
ให้ความรักก่อเกิดอย่าสลาย
ให้สองรักสมัครสมานมิรู้คลาย
ให้ใจกายชนสุขทุกวันคืน


ให้มวลประชาหน้าใสได้ความสุข
ให้ความสนุกสนานยิ่งทุกข์ถิ่นทั่ว
ให้ผู้ให้สมใจไร้ขุ่นมัว
ให้เพื่อนเกิดทุกถิ่นทั่วสุขสบาย
---ธุลีแดง---


.
.

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แสงสว่างกลางใจ
เสียอันใดไม่เท่ากับหมดเเรงใจ
ขอสู้ไปไฝ่ในทางแห่งสร้างสรรค์
เพื่อนมนุษย์หมดเเรง สร้างดี กัน
โลกก็พลัน ดับไป แห่งไฟ ธรรม

...
ขอปราญช์ช่วยจรรโลงทางความดี
ผู้นำมีความใจธรรม ความถูกต้อง
ให้ไทยอยู่ โลกอยู่ คู่ ครรลอง
ความถูกต้อง ขององค์พระสัมมาฯ

-เพียงแสงหนึ่ง-.

พร...พรหม


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พรหมเทพเทวามาพิทักษ์
ช่วยปกปักป้องกันภัยทั้งหลาย
ขอผู้เสียสละทั้งใจกาย
ลมหายใจมอบไว้เเด่มวลชน
โปรดบังเกิดพรหมวิหารธารธรรม
...
สู่จิตนำผู้ตัดสินให้เปี่ยมล้น
เมตตา กรุณาดวงใจดล
ให้หลุดพ้นอยุติธรรม ทั่วแดนไทย
 
 
 
เพียงแสงหนึ่ง.
.
.
.
.

พุทธชาติทหารกล้า


 นบน้อมพนมวาท
พุทธชาติทหารกล้า
รับบดินทร์ปิ่นธรรมา
พัทธสีมาวางดำรงค์
น้อมบัญชาพระจอมเดช
...แสนวิเศษปัญญาดล
ทหารกล้าพระทศพล
ดลกมลปรีชาชาญ
ให้สยามมีทางออก
พ้นกลับกลอกพญามาร
แสงธรรมผู้เบิกบาน
ส่งสืบสานทางอิสรา-เพียงแสงหนึ่ง-
.

ชือนั้นสำคัญฉไน-ชืองามนามเพราะ
ชื่อ ..นำเอื้อนเอ่ยสมญา
นั้น.. นำจิตพาเกิดแก้ว
สำคัญ.. สิ่งมั่นคงแรงจริต
ฉไน ..เทพนิมิตรวิจิตรประสงค์


...ชื่อ.. บอกมุ่งมาตรปรารถนา
งาม .. รจนาวิจิตรสม
นาม ..วิลาสกิจบรรจง
เพราะ ..ดังดลเกษวิเศษดี

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผู้ปกป้องผองภัย
พรฟ้าเทวฤทธิ์ ดลมิตรทหารไทย
ขอให้มีความปลอดภัย ให้จิตใจไร้ทุกข์ทน
อย่าได้พบมารร้าย พรป้องกายไม่สับสน
รั้วของชาติวีรชน ผู้หมองหม่นสุขสราญ


พรธรรมะแห่งราชาส่งผู้กล้าสว่างล้น
เพื่อนไทยพ้นทุกข์ทนห้วงไห้ร้องครวญคลาย
พรพระพุทธะแสนประเสริฐใสบังเกิดวิเศษแสง
ผู้ปกป้องได้พลิกแผลงจากภัยร้ายให้กลายดี


-เพียงแสงหนึ่ง---

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ตามหาจนเจอ

มีคนบอกประชาธิปไตยแท้จริงนั้นไม่มี
ยิ่งเป็นที่กังวลและสงสัย
แล้วเสื้อแดงเขามากันทำไม
ให้หม่นไหม้ใจเราเศร้าสิ้นดีี
มาได้รู้ว่าเป็นคำแทนหัวใจอิสระ
รู้ภาวะตัวตนคนจนนี้
ไม่เที่ยมเท่าคนมากมูลเงินมี
ซึ่งเสรีเมืองไทยนี่แบ่งที่รวย
คนจนร้อยคนนั้นไม่เท่ากัน
กันคนรวยสวยหรูสง่าศรี
แต่....คนจนก็คงรู้กันเสียที
ว่าไทยนี้เสียงเสรีไม่มีจริง
แต่เมื่อเวลาชวนประชาไปเลือกตั่ง
ช่างดูต่างจากจิตคิดน่าบัดสี
ไหว้ทั้งกราบแม้ขอทานทั่วธานี
ช่วยหน่อยพี่ช่วยไปไปใช้สิทธิกัน
น่าจะบอกไปซะเลยไม่มีสิทธิ
ทำแค่พิศพิธีลวงแค่เท่านั้น
ถึงเวลาพาเหลืองแดงไปตายกัน
ช่างน่าขันเมืองไทยไม่มีธรรม
------------------------------
*ทนเอาหน่อยเกิดมาแล้วสว่างวิญวีระชนคนไทยผู้สูญสิ้น
เลือดทาดินราชประสงค์ผู้อาจหาญ
เทพทุกทิศสนิทแท้แน่ทุกกาล
เป็นพยานผู้ยากไร้น้ำตาริน

เทพจากฟ้าเทพาปวเรศ
ทิพเนตรผู้ประทานพรทุกทั่วถิ่น
พรหมทุกทั่วทุกพระองค์วงศ์นรินทร์
รอยลยินเบญจเทพ  พาติดตาม

ทิพญาณวีรชนจะทวงถาม
ทุกโมงยามทุกทั่วคนลงดลยิ่ง
ท่านผู้นำจะเมตตา หาความจริง
ผู้ตั่งจิตเรียกร้องสิ่งความเป็นธรรม
 
 
ชาวประชามาสูญเสียที่ราชประสงค์
สิ้นชีพลง ส่งสังเวยแห่งอำนาจ
เพียงคำขอ เรียกร้องรอ ..ยุบสภา
ดลดวงตาท่านผู้นำสว่างตาม
ดลให้หู ท่านผู้นำให้ยล เถิด
เมตตาเกิดในใจท่านทั้งหลาย
ว่าพี่น้องแม้คนจน ที่มาตาย
ชีพมลายมีความหมายสักเท่าไรธุลีแดง...
แด่ผู้สูญเสีย

 

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แสนยานุภาพ

...
...
.


แสนยาแห่งศรัทธา ธรรมแจ่มหล้าฟ้าเบิกบาน
ใต้ร่มนฤพาน  สุดสราญอิสรา
 พุทธะสวรรค์ทรง  พระเพลงพงษ์นำสง่า
ความจริงสิ่งตรึงตรา แพรวธรรมมาดาราดล
ธรรมดาล้วนทุกสิ่ง  นำสิ่งจริงสว่างสน
ทิพาเทวาดล    สว่างตนเราคงพอ
.
.
.
.
.
.
.
.
.

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

หยุด

หยุดเยอะเยียดย่ำเย้ย
เยี่ยงอย่างยิ่งใหญ่หยุดยั้ง
ยิ่งหยามหยันยุแย่ยืดยาว
หยุดยอมอย่างยิ่งยศยงเย็น


-เพียงเเสงหนึ่ง-


วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มุทิตา


 

พลอย     ประกายแสงแห่งบารมี

ยิน          เสียงฟ้ากัมปนาทกึกก้อง

ดี            กันเถิดหนาพี่น้องไทยเอย

.................................................

.

พลอยยินดี*พลอยยินดี   แห่งบุญญาพระทรงศักดิ์
เป็นที่รัก    ชาวประชาเเสนสดใส
พนมกรณ์ อนุโมทนาบุญน้ำพระทัย
ขวัญชาวไทย ไพร่ทั่วหน้าพาสมปอง มหากษัตริย์   รัชการที่๙ เเห่งจักรี
ผู้เป็นศรี   ชาวประชา ชนทั้งผอง
ผู้บำเพ็ญ บุญแห่งพุทธดุจเเสงทอง
แสงฟ้าส่อง เบิกหัวใจไทยเเจ้งพลัน
                 -เพียงเเสงหนึ่ง-.พลอยยินดี
พลอยยินดี  กับนักปราชณ์ราชบัณฑิต
พามวลมิตร พึ่งปัญญาแห่งตัวท่าน
ความอยุติธรรม จงสลายมลายพลัน
แสงประทีป  ส่องชีวันชนชาวไทย
พลอยยินดี    กับเศรษฐีผู้มีบุญ
ผู้มีคุณ        เเห่งพุทธะ นำสดใส
ให้บุญญา เเห่งชนทั้งหลายสว่างใจ
ได้แสงใหม่  เเม้น้อยนิดก็แสนดี
ขอท่านเปิด  ดวงเนตรแห่งพุทธะ
นำธรรมะสู่   ประชาแสนสุขขี
เภทภัยร้าย   ทั้งหลายอย่าได้มี
ประชาชี   ยากไร้ได้เงาบุญ


.

พลอยยินดี
พลอยยินดี  ที่พ้องเพื่อนมีความสุข
ขอหมดทุกข์  ไร้โรคคาให้หน้าใส
ที่หมดลม  ท่านทั้งหลายขอให้ไป
สุดสวรรค์   วิเศษใดตามใจตน


ที่ลำบาก  ขอให้ท่านพบเเสงทอง
ได้พบสุข สมปองตามมุ่งหมาย
ที่เขาขัง   มีพลังในใจกาย
มี่กำลัง    ทั้งสบายในบัดดล


พลอยยินดี กับธรรมะที่บังเกิด
สุดประเสริฐ ในโลกล่าทั่งโกศรี
แสงพุทธะ ประทีปน้อยทับทวี
เป็นแสงที่ สว่างล้ำนำโลกเอย

อุเบกขา
ปล่อย...หัวใจลอยไปกับเสรี
แต่ขอให้ใจคงที่ธรรมตั่งมั่น
ไม่ปล่อยให้ความโกรธหลงโทษกัน
โลภกลัวนั้นทำหัวใจให้ขุ่นมัว

วางหัวใจของเราให้ตรงกลาง
ขอเป็นทางให้คนไทยไร้ทุกข์ทั่ว
วางดวงใจไว้สันติมิขลาดกลัว
แต่ไม่มัวทำร้ายกันพี่น้องไทย

เฉยกับความอยากได้และใคร่มี
เฉยกับการทำความดีอยากสมฝัน
เฉยกับรสแห่งอำนาจหากได้มัน
เฉยกับทุกข์เวทนานั่น รักษาใจ

แต่ไม่ปล่อยให้คนไทยไร้ธรรมะ
ไม่ปล่อยพระศาสนาวุ่นหวั่นไหว
ไม่ปล่อยให้ไทยหลงผิดติดอบาย
ไม่ปล่อยให้ชาติไทยสลายลง

ไม่วางทิ้งหน้าที่ในสังคม
ไม่วางลงในจรรยาศีลทั้งหลาย
ไม่วางว่าตัวเราทำอะไร
ไม่วางใจคิดประมาททาสสงคราม

ไม่เฉยในลูกเล็กและบุตรหลาน
ไม่เฉยในการสร้างสานบ้านสดใส
ไม่เฉยในพระธรรมแสนอำไพ
ไม่เฉยในพระรัตนตรัย สว่างพลัน-เพียงแสงหนึ่ง-


.

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

คลื่นมหามวลมิตร

คลื่นมหามวลมิตรสนิทรัก
พร้อมพักต์พริ้มแพรวแววไหว
ร่วมจิตรักสมัครชิตสนิทใจ
ร่วมไทไร้ทาสปราญช์พลัง
แสงดาวใจเพื่อนเราสว่างแล้ว
ดั่งแก้วสุกจุฬาจารุราชจำรัสแสง
รุ้งเรืองรองทองทาบฉาบแสดง
มองเห็นแสงสุขสมหวังดังวิญญา.
...เพียงแสงหนึ่ง...
..

....เพลิน แพรเพชรพราว แพรว..
พิศเพริดแพร้ว เพียง พร พรหม.
พักพอผลเพียรพากผ่านพานพบ..
พลัดพรากพลิกผันผิดเพ้อ พอเพียง.

...เพียงแสงหนึ่ง..

.