วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัญญาณ

แสงสัญญา  เนติ ราวรกาศ
จตุราชแลคณาประกายขอน
แสดงเด่นดุเดือดแดงดำร้อน
กำก่อนกระเทือนกรักคราประประชากร

แย่งแย่ยัดยุเย้อย่ำกันให้เคืองขัด
แย่สกัดกลับสบัดละเลงก่อน
เหตุจะมีคงลมร้ายหทัยวอน
กฎหมายถอนว่อนไวสลายกรง

มัง ตรา

..................

ผุ้รุ้เก่าจะกำเนิดด้วยกฎกด
ผุ้กำหนดปฎิวัติชัดสหาย
ผันพาทเพียรคลายปมพระธรรมไทย
อาจเเตกฟ้าดึงจำใจให้จำจอง

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประชาชน

ประชาชนเขาเดือดร้อนเขาจึงมา
ไม่เห็นค่ากลับทำร้ายไล่ข่มเเหง
คนยิงคนมือเปล่าใช่น่าเกรง
มาเห็นด้วยตาตัวเองเลยซึ้งใจ
ว่ามนุษย์ใจหยาบยังมีอยู่
มันไม่รู้ความเมตตาอยู่ที่ไหน
กลับเข่นฆ่าประชาชนคนเลือดไทย
ทำเเบ่งชั้นเเบ่งไพร่ใจโสมม
ไม่นานคงได้รู้ซึ่งนรก
จิตสกปรกทำได้ไล่ข่มเหง
ถ้าเเน่จริงชาติชายใจนักเลง
อย่าข่มเหงต่ออยู่ต่ำตน

***เพียงแสงหนึ่ง***

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อน

อนาคต ลางเลือนเพื่่อนประยุทธ

อนาเดช สลายสุดศูนย์ส่งสาย

อนันต์เลิศเกิดวิมุตพุทธาจุฬาพลาย

อนงค์วอนพรธิปไตยสมใจวงค์
อนาคามีมรรคาพระไทยทำ

อนััตตามุ่งสวรรค์เพื่อนถ่ายถอน

อเนตรดีไม่รัับรุ้เรื่องราวกร่อน

อนิจจำนำคำสอนสิ่งงดงาม
อโนทัยหมุนวนครับคำคลาย

อนาทให้มองผ่านมาพบเรื่องก่อน

อนาจารทาทำร้ายพังข่าวดังอร

อนาถไร้ในศีลก่อนน้ำใจเนียม

สัญ สรรค์ สัน (ติ)


สัญญา ว างหลักตราพระทรงไตร
สัญจรรอนแรมได้ประโยชน์ยิ่ง
สัญญา ณ ไร้สายนำล้ำรู้เพียรติง
สัญญา ตา ม หน้าที่ใดใจแจ้งจริง

สัญญา อ สัญญาสัตยาสถากรรม
สัญญีมิคแก่กรรมผู้ทำกร่อน
สัญแดหวาเทพสุริยาวิมุตตรอง
สัญดารปราการป้องอธรรมร้องวุ่นว
ายใจ

สัญญา คร าสายัญพลันแสงทาส
สัญญามา ต ร เพียรหวังวงศ์พงศ์ศักดิ์สูง
สัญญา แด แปรปัญหาประภาพรรณนิรันดร์กูล
สัญญา บา ตร อาจหาญศูนย์เที่ยงเพียงตราตรง
 
สันติธรรมศานติทรงอัตตาจอง
สันนิบาตบำราษฎร์พาสกลเกียรติก้อง
สันต์สุขสองเที่ยงธรรมแสงสว่างสาย
สันดอนตะกอนวารพาลไพรเทิดไท้กมล

สรรค์สร้างพรหมเทพอุทิศพินิจหนัก
สรรค์เสกศิวาจำหลักพงษ์สุขสวรรค์
สรรหาสิ่งศึกษาศีลนราพบแพรพรรณ
สรรเพลงเทพสีสันต์กีดกั้นกุม
เยี่ยมยุทธ์

พวกไผเป็นพวกไผหนอ


พวกใครก็ไม่รู้สูสังสัย
นุงนังกันน้อยมากหากเราเผลอ
พวกของเธออาจไม่ใช่พวกของเธอ
พวกของเกลออาจไม่รู้ดูแล้วงง
ที่ว่าใช่อาจไม่รู้ดูไม่ได้
... ว่าสหายหรือหวลเห็นเร้นระหล
ซ้อนอยู่สองรองระดับปรับเวียนวน
รองระงับเรื่องรนรองผ่องแผ้วนา
อัตตามีจงอย่าคิดหาว่ามั่นคง
หัวโขนลาละลายลงพงษ์ผิดฝา
ผู้กล้าหาญหารหรือลบกลบหายลา
ผู้ไม่กล้าเมาโลกาโบยบินโยง
เมาอะไรก็จะเท่าในเมาธรรม
พอผ่านพร่ำนำเรื่องร้ายให้หมดผง
ตามืดคลายมองเห็นชัดจัดเจนลง
พิพาทวงศ์คงหมดไปใสสดจริง

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ไตรสดายุ


อาจ องค์อิสราพุทธาศักดิ์
เพลงพิณรักษ์พุทธภาฆนาดิศร
ฉัตรองค์กั้นเกศเเก้วอนงกรณ์
อนันต์สมรขจรพรหมสักกะธรรม
เทวะตาหลักรักษาไทยทุกทั่วถิ่น
... จอมนรินนครลดาพิมพาสมร
ไตรยุตราจตุรทาเพียรธรรมบวร
ประชากรสงบได้อภัยพล

จริงหรือ

เปลี่ยนความไม่จริง

เปลี่ยนปรับมุ่งสิ่งล้ำนำสิ่งดี
ความสว่างร่างรุ่งดี...สวัสดิผล
ไม่หมองไหม้ครุฑาเทพนภปดล
... จริงจดจ้องจริงแจ้งจบจึงแจ้งจริง

เปลียนความจริงเพื่อ...

เปลี่ยนแปลไปปรักปรำปกปิดปัด
ความพิพาทพิบัติพลัดผุ้ใดได้
จริงประวัติจัดแจงขจัดวิบัติไป

เพื่อพวกพ้องพาเพียรให้สมใจปอง

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สว่าง


สว่างดาวพราวเนตรนริยบาล
สว่างคูณจตุมุลกาลวจีกระแส
สว่างจ้างไม่พลางเพียงกะจงแจ
สว่างแถนิมิตกายอุบายอวล

สว่างตาที่สาเหตุ เพท รุก ลั๋น
สว่างจันทร์ดวงดาราพนาเเพร่ง
สว่างแจ้งดลลดาจรกาแสดง
สว่างระแวงถอนพรตถาธรรมาลัย


สว่างกรุมครูบาพญาวิหก
สว่างยกร่ายแปรแพร๋ส่งว่อน
สว่างเพื่อนกาลิเกเสธธรรมธร
สว่างศรีกำเนิดขรไม่ลวงตา

สว่างดวงจิตคิดทรมาประชาชาติ
สว่างสรวงดวงทิพย์ทาสสุราบ่อน
สว่างว่างอสุราทัพแสงตราวโรปกรณ์
สว่างเดชดำรงค์รอนสระเสริฐศักดิ์พิทักษ์จริง
สว่างเทพบุตรพาลวราการนเรศก้อง
สว่างล้ำนำส่งสรนิกรขยาย
สว่างธรรมเมตตาผ้องนิรันตราย
สว่างใจเมตตาร้ายลาลับ ดับกรรมกรง

สว่างทองจับดวงตาคนรุ้แ จ้ง
สว่างเคียงอนิจาสังขาราหทัยอ่อน
สว่างแสงมืดมิดทาดารกัปล์ดับ ภมร
 สว่างก่อนปัญญาพร่างทุรยศพงษ์

สว่างฤาระบิลระบายร้ายรุ้รึตัวตน
สว่างคนประชาชาติปรามาทสอน
สว่างคิดพระผุ้ผองพิทักษ์วอน
สว่างร้อนแรงรุกรุ้ผุ้ทุกข์ระกำ
สว่างใจไหนตราหนารักษาจิต
สว่างฤทธิ ธิราเมศพรหมธรรมก่อน
สว่างฟ้าแม้สีทาทศพิศ พร
สว่างเลิศนิติกรณ์นครคลาย

สว่างเหตุสว่างผลดลใจเถิด
สว่างเลิศเทวธำรงค์มุนีศร
สว่างคิด นพฤทธ์บริสุทธฺพร
สว่างเปิดผลตายผ่อนร่อนลือราย

สว่างแดงแสลงตายสลายตรา
สว่างพาพอขอหยุดยับ ระงับไห้
สว่างจับ ยศยงยายิ่งโยงไย
สว่างธรรมแปรปรัปไปแสงแขดา

สว่างประทีปกอบกำเกิดกำกวมแก่
สว่างแก้แม้ใมสว่า งทับทางสวย
สว่างจริงสว่างเนตรอมรเดชผู้ร่ำรวย
สว่างสวยอวยสัมมาพุทธาคง

ที่ใดมีรักที่นั่นมีโศกและมีภัย

 
ที่ใดมีรักที่นั่นมีโศกและมีภัย

ที อัตตามี่ตัวข้าฯและตัวตน
ใด ดูรนเร่งรีบเรื่องเร่งแรงหลาย
มี หรือไร้ให้หรือหมดซื้อหรือได้
รัก แทนสายชาติพันธุ์ปันแบ่งพงษ์

ที่หมุนเวียนเปลียนแปลสลายรวน
นั้น นี้นู้นนามนวล ครวญสงศร
มี เมตตาพาพบเพชรประทานพร
โศก มิโศกอโศกกรณ์อ่อนโศกี

และร้ายหลายดีร้ายตัวชั่วเจ็ดหล
หม่นหมองหม่นหมายมุ่งมีนิมิตหมาย
ภัย เพสเพี้ยนอบายเบิกสวรรค์ราย
ใจส่งสหายให้สุขสมอารมณ์ธรรม

        รักในหลวง

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น

จิตอิสระเสรีมี แด่ชน
คนทุกคนล้วนคิดผิดถูกได้
อย่าดูหมิ่นมวลมหาประชาไทย
เลือกอะไรแล้วแต่เขาอย่าเหมาเอง
 อย่าใช้เล่ห์ลวงหลอกและกลอกกลิ้ง
เข้าช่วงชิงหัวใจใช้ข่มเหง
เขาจะเลือกอะไรให้คิดเอง
หากชี้นำดำ-ขาวเอง เร่งให้มัวเรื่องจะเเปลกที่เป็นอาจไม่เป็น
เรื่องไม่เป็นอาจเห็นเป็นไปทั่ว
ช่วยสร้างความรู้สว่างไม่มืดมัว
ปล่อยความกลัวครอบงำทำตัวเอง

-----เพียงแสงหนึ่ง------

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554


อริยาทิภา พรสท้อนแสง
เทวแพลงเพลินภพนพอักษร
อริยะพุทธาเทพธรรมะอุดร
นำพาพรสยามเกิดประเสริฐดาว

มนต์พุทธธรรมนำอมตฤทธรอรศึกษา
สุนทรธรรมนำนภาประภาสร
... บุญนิมิตร บพิตรจิตมั่นเเพรวพันธุ์พร
นรากรณ์กันต์อนันตเทพ เทวาดล
 
บวรเทวตาพุทธบุตรยุตธรรมมาศ
พาปทุมชาติกัลยามิตรพ้นพิษถอน
บัวพรรณ พายประชาได้พรหมแพรพร
ตะวันธรรมจันทรกรณ์แจ้งฟ้าสว่างจินต์
........................................................
 
น้ำตาเมียน้อยหลวงหน่วงอริยะ
เมื่อคนกลางเขาไม่ละใครก่อนได้
คนทนได้ทนเก่งทนกันไป
เพียงแค่ให้มีแค่ผัวตัวเป็นๆ
พ่วงกันไปเกาะกันมาทำงานดิ้น
... เพียรเพียงกินกามเกียรติดูเก่งกริ่ง
รอจนกว่าคนกลางไล่ไม่เหลียวติง
ตลกแท้ยิ่งหึงหวงฆ่า กันสะใจ
สมัยนี้ไม่รู้หญิงหรือชายใครหนอหลอก
ปล้นปันปลอกหลอกจิตตัวมั่วกันใหญ่
เหมือนคนแก่งแย่งย ื้อฆ่ากันไป
โอ้อาชาสมชาญชายหนุ่มชื่นชม
คนที่ว่ามีเมียสองเขาทูนให้
เพียงแค่ได้ชนะใจให้สุขสม
หากว่าเบื่อหมดที่ได้ลดอารมณ์
มองเถอะว่าสมหลงไหลจริงหรือวา
หลงกินกามเกียรติกันไปวุ่นวายพา
เห็นดีงามหลายเมียหนาสุดจะดัง
เกิดกับลูกหรือพี่น้องรับได้ไหม...?
มองอย่างไรเห็นควรทนหน้าที่หนา
ลูกโกรธพ่อเกลียดแม่เป็นธรรมดาไม่ซึ้งดีต่อกันหนา..เพื่ออะไร
พวกเพลย์บอยดูเอาเองคราวสำนึก
โดนเด็กปลิ้นลึกหลอกปอกปลิ้นใส่
ไม่อัมพฤต อัมพาตง้อยเดี้ยงไป
โรคแสนร้ายเกิดทั่วไปยิ่งไฟรุม
 
 
เกิดมาแล้วไม่กำจะเกิดมาทำไม?

กรุงเทพ

กรุงเทพสยามไทยไตยจักร
มหา ดิสรภากรณ์พิทักษ์อิสระธรรมขยาย
นคร ธรรมแห่งเทวะรัตตาปิดนรกบังอบาย
อมร กรรณเนตรนารายณ์สายธรรมดัง
รัตน ปุระนะอัญมณีสุวรรณถิ่น
... โกสิน ดินแดนสหายธรรมอักษร
มหินทราสง่าสวยเทพธีปังกรณ์
อยุทยาสวรรค์เเพรพรพระพราวพิม
มหา
ดิลก
ภพ
นพรัตน์
ราช
ธานี
บุรีรมย์
อุดม
ราช
นิเวช
มหา
สถาน
อมร
พิมาน
อวตาร
สถิตย์
สักกะ
ทัตติยะ
วิษณุ
กรรม
ประสิทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สตรีผู้งดงามควรจดจำติดตรึงตรา

“เจ้าหญิงแห่งเวลส์” หรือ Princess of Wales )

และปีนี้ได้ครบรอบ 13 ปีของการจากไป(วันที่ 31 สิงหาคม - 5 กันยายน 2540 เป็นวันสิ้นพระชนม์และพระราชพิธีพระศพ)


... สตรีผู้งดงามควรจดจำติดตรึงตรา
งามวิจิตพจนาผู้รักษาธรรมแห่งใจ
พิศพรายยามยิ้มแย้มสง่าแจ่มใส
โอ้เจ้างามแจ่มใจผู้ทำให้หญิงเบิกบาน
สง่าผ้าศิลปสวยพริ้มเพริ้ดด้วยมณีฉาน
ชีวิตอลังการประแพรกาลน่าจดจำ
นำเอื้อน้ำใจเด็กทูตองค์เอกหยุดสงคราม
เป็นแม่ผู้งดงามดาราอร่ามแห่งนภ
เริ่มริคิดถูกต้องตั่งครรลองสตรีศรี
ค้นหาอิสระมี โลกานี้มีอยู่จริง
แต่เพียรเสียสละบุคคลสาธรณะดิ้นดำดิ่ง
ต้องเสียชีพสุดาดินถูกขายกินภาพงดงาม
สื่อสารเพื่อสื่อสวยเพื่อถูกด้วยศีลสงสาร
ชีวิตนฤพานเธอส่งสารธรรมอันใดแด่ชีวิตตัวอย่างสตรีที่โลกไม่ลืม
ดูเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กะ

กะกันประมาณไปคาดครวญไร้ในวิชชา
กฐินอนุโมทนาวิสาขาผ้า พุทธาผ่อง
กตัญญูพระสัมมาพุทธศาสนารุ้งเรืองทอง
กตเวทีธรรมแสงกรองประกาศส้องคุณาพล


กบฏกลายทรยศสิ้น ดับชีวิญโซ่ตรวน ตรึง
กบิลความไร้คำนึงกฏเกณฑ์ถึงเมืองโคลงคลอน
กนกนครานาค เมืองทิพย์ อาณาจักรบีบภรดาซ่อน
กนิษฐ์พิศสมร ถกลเกียรติกรณ์ กรณ์ นครัช ผจญ


กกา กากบาทถูกต้องตามพิสุจน์  แจ้ง รู้ จร
กะ เดาเขลาหม่นถอนบาปกรรมร้อนกับผู้ใด
กะคเน หยั่งหนทาง พุทธวงศ์วาง สร้างธรรมใส
กะแนวเขตถิ่นไท้ สยาม เมืองไทย สมุทัยมรรคี

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวง

จิตสดใส

เมื่อใจสิ้นระเเวง

 เหมือน

ดวงจันทร์ส่อง

ในคืนเดือนเพ็ญประโยชน์ของความรัก

ขอให้รักนำทางสว่างจิต
ให้มวลมิตรผูคนชนสยาม
ให้รักกันกลั่นจิตคิคุกคาม
หากพยายามคิดทำร้ายให้คลายใจ
ให้ธรรมมะพระพุทธองค์ทรงรักษา
นำวิญญาพ้นทุกข์สุขดังหมาย
ให้พี่น้องคนไทยมีสบาย
ให้เพื่อนหายทุกข์โศกวิโยกใจ

กิเลส


แสงดาวในใจแดงแรงสว่าง
ช่วยนำทางพลังแรงแกร่งสร้างสรรค์
หมู่มวลมิตรจิตร่วมทางมุ่งตามกัน
มุ่งฝ่าฟันควันหมอกหลอกลวงตา

ทิวาราตรี

สุริยัน-จันทรา
สริยันแสแสงเอื้อส่อง
จรัสทั่วท้องฟ้านภาศรี
จันทราเจ้ารับส่งแสงสวยอสุรีย์
ท้องฟ้าราตรีสุดระยับจับตาชน
โอ้..นกน้องโบยบินกลับรวงรัง
กลับเวียงวังแหล่งพักแดนปักษา
ร่วมเอื้อเฟื้อหมู่สัตว์ในโลกา
เสือพึ่งป่านาวารู้คู่วารี
ผึ้งภมรจรรินทร์หมูดอกไม้
สิ่งงามได้คู่นารีมีศรีศีลป์
พระราชาราชินีดุจพระพรหมโลมประทิน
องค์อมรอินทร์ส่องแว่นมณีทิพย์สร้างสมปอง
จตุบททวิบาทศาตร์กฏตรา
พรศิวาฤทธาเดชเวทย์คงหมาย
นารายณ์ปกป้องธรรมวิมุตดุจเพทาย
ฆเนศสรรค์มั่นขยายสำเร็จธง
ธงธรรมคู่ธงไทยไว้ไม่เสื่อม
กษัตราค่ามิ่งเมืองเรืองเกียรติก้อง
คู่ผู้ทำลายร้ายเกียรติมารปะลอง
สุริยะผ่องจันทราแววเคียงดาราประกาย

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

ยืนหยัดอยู่ข้างความถูกต้องของตัวเอง

อสุรา

อมนุษย์สุดหยุดยั้งอินทรชิต
อโนทัยเพียรเนรมิตรพิศมร
อโนดาดพรานบุญซุ่มตะกุมนร
อนันตขรกรณ์ปลุกเร้าเวลาดี
อดิเรกเพลงเพลินแพลนพิมไฟฟอน
อลงกรณ์กำเนิดได้มารร้ายสิ้น
อนิจจาผู้หลงไหลเกียรติ กาม กิน
อนาคตไม่มีถิ่นเดียรทาน
อธิฐานสร้างบุญคุญเพิ่มเลิศ
อนัตตาพรก็บังเกิดทุกสถาน
อาลัยรักสิ่งใดใคร่ครวญการ
อภิบาลสิ่งใดให้ควรคง
อนุมานอันปากมีศรีอยู่ปาก
อนงค์นาถชาติสกาพวกกาสร
อภิชาติคาดสวรรค์โลกอุดร
อนาทรถอนพิษภัยในโลกา
อเน็จอนาทแท้โอ้องค์พระเทพไท
อโกรธาพรรคพวกไหนได้ดาดิ้น
อเนตรไหนได้รู้พิษไตรนรินทร์
อมิตรลิ้นเลือดลงพงษ์พรากพา
อสุรีดลเดินดีมีกิจกล
อชาศัยให้ฉงนกร่นคำด่า
อวิชาญอมฤตเก่งฤทธา
อธรรมตราอยู่ใดพระตรัยตรง
อพาลให้หมดไปจากธรณินทร์
อธิฐานอาวุธพินปลิดปลงให้
อโหสิทางดลมิตรสว่างใน
อริยเมตตรัยพระพุทธาธาดาดำรงค์

น้ำเอยน้ำตาเจ้าดาวคือดินดาวดวงน้ำคล้อยเคลื่อนเลื่อนลาลับ
ดุจความรักดังสายน้ำธรรมสดใส
จากลาแล้วแจวลาลับเจ้าดวงใจ
แสนอาลัยในวจีพี่รำพัน
ดาวดูดีดำรงค์ได้น้ำใจใส
ดาวดูได้ดินดูดาวเฝ้าไฝ่ฝัน
น้ำใจดาวเพียงดินเป็นนิจนิรันดร์
น้ำพัดพาพรากผองเพื่อนฝันพลั่นเพลงพิณ
น้ำใจใสวิเศษสายพลายพิศสมร
น้ำลาจรจากจิตชีวิตฝัน
น้ำจำพรากพุทธพราวรุ้งราวพลัน
น้ำใจท่านหลั่งรดรินชีวินไทย
นำน้ำใจใสแจ้งจรจึงจงจำ
นำน้ำคำผู้เปิดธรรมเปิดพร่ำกระแส
วอนสายน้ำสดสุขใสให้เปิดแปร
สายน้ำแน่ลดลงรายให้ลาริน
สายน้ำเชี่ยวเที่ยวดิ่งแทรกดินดล
ขอสายฝนปนน้ำตาข้าผู้สิ้น
ผู้สูญเสียปลอดภัยพิษพระพรายบิน
ผู้แสร้งเสขอให้สิ้นความปิดบัง
ลมเจ้าเอยเมตตาประชาไพร่
ลมปัดภัยเพื่อนมวลมิตรชิวิตหลัง
ลมเปิดเป็นลมเย็นใสพลายพุทธัง
ลมหลับไหลได้ดิ่งดังดุจดีดวง

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

อกประทุทะลุอุทร

อกประทุทะลุแตกแลกอุทร
 ธนาดรครันคลื่นดังรืนร่อน
ธรณีนาทแน่นนิ่งปราการปกรณ์
พระพลายครพลิกภาพพระพรายเพลิง
ดุรนรายร่านร้อนทุรนรุราย
คำรามคลายร้อนเย็นพิษเเพร่พรั่น
คลื้นเครงคราครวญค่ำคำคืนคง
คุณาหมื่นนทีทลายพระพรายลำพอง
เพิ่มพระยุทธพุทธพรพรหมเเพลงพ่าย
เเพรกพยุงเพลิงสหายกระจายสังหรณ์
ปากต่อต่ายแปลกประยุกต์พิษพุพอง
ปากแพร่งผยองลำคลองขยายกำจายโคลน
น้ำเดือดแดงแรงฤทธิเร่งลุลงล่อง
ลมเเพร่พรายสยายสยองคัลลองสหาย
ไฟเพลิงพุ่งแทรกดินทรุดรุดเเรงพลาย
พิมพ์พระพายได้ดิ่งดาปากกาคำราม
น้ำถึงน้ำ ดินถึงดิน ฟ้าจดฟ้า
ธรณีผวา ประภาผองปกป้อง สหาย
หญ้าหรือพืชหงส์หรือกา เหล็กหรือไม้
กำ ก่อ กด กิจ เกิด กายพระพาย ภมร

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

ม้าแก้ว ช้างแก้ว จักรแก้ว มณีแก้ว นางแก้ว

ชาติอาชาจอมกษัตราธิบดี
ได้ดลเดชดุสดีพุทธวงศ์ดำรงยิ่ง
คชสารคู่บูญเก่งการุณจริง
ช้างไทยยิ่งขาดทุกสิ่งคชธร
ม้าแกล้วกล้าม้าเร็วพิแพรวพราย
ช้างแก้วพลายไร้ผู้มองไม่คงมั่น
คชก่อแก้วภัทรกอกาญวิชาญอรัญ
เหตุอันไทยพบสุขสรรค์สบสุขมี
ให้อนาถาแท้ช้างเมืองทอง
ช้างตระกรองกายาแก่พระสุรีย์ศรี
พระสัมมามอบทานให้ไม่แบ่งประชาชี
พระเทพหทัยมุนีท่านประสงค์ชัย
ทหารเสือเครือจักรเพชรพระทรงตรัย
ทหารเทพธรรมผทัยพบธรรมาสง่ายิ่ง
ทหารรามรามาพรรค์พุทธไทยจริง
จักรแก้วธรรมนำทุกสุ่งสุขสมใจ
จักรแก้วเมืองเจริญเพลินจริตรุ่ง
จักรแก้วกรณ์ผดุงมิตรเพชรผลได้
จักราธรรมศิวิไลทุกทิศประทานไพร
จักราเกิดก่อกรรมไกลทหารธรรม
จักรกรดใจได้สกิดจิตใจพล
มณีแก้วเทพศิรินดรุณพลดล ศศิธร
มณีแก้วทิพย์บวรเดชสถานผลาญไฟถอน
มณีแก้วสว่างกาญจน์ผ่านภพแล้วพุทธิชัย
มณีแก้วสว่างสไวหทัยตราตรึง
แม่นางแก้วกรณ์เกศวิเศษพริ้มพราวสุด
มณีพิสุทธ์ดุจ อมร อาภรณ์เพริ้ด
มณีรัตนะพระพรเพลงประกายเรือง
มณีนางพระผู้เปลื้องทศทิศทอง
มณีน้องนิ่มน้อยพลอยพิสุทธิ์
แม่นิ่มนุชนวลพจนาประภาเเข
มณีนัยนาเนืองพิมผไทสว่างแล
มณีแท้แม่ที่เลิศรุ้งล้ำรุรังรอง

คชสารชาญไทย

คชสารชาญเชี่ยวปราการถกล
คชเดชวิเศษคนคุ้มเขตศักดิ์
คชาธรเทวาเขตดำรงค์รักษ์
คชศักดิ์วิสาวิเศษเดชดรุณพล
คชธารอนันตาดารดาษ
คชชาติสุดแสนเที่ยวปราการป้อง
คชเนตรเพชรสวรรค์พรรณพลายทอง
คชทองตระกรองก่อพุทธากระจาย
คชไทอภัยมิตรบัณฑิตพรรค
คชรักษ์ชาติเกิดทัพธรรมะแก่น
คชเทพทหารแกร่งประกายแดง
คชแสงพระสัมมาธรรมาปกรณ์

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

พรเพลงเทวดานางฟ้า

ดีเจดี  เจดีย์ ดีเลิศประเสริฐรักษ์
พลอยพุทธอาภรณ์บวรสถาน
ผู้เพื่อนเพลงเพลินพินพระราญ
ลมเย็นสายได้ประสงค์ดำรงกุล
เสียงพาสวยด้วยพรพาพิศพรศักดิ์
เพิ่มเติมเเพร่พุทธพักต์พิศพาฉาย
เพี้ยนผิดเพี้ยนพุทธวงค์คงมะลาย
ตริตรอง ได้ดำริเพลงพิณทิพย์พร

พาเพื่อนผ้องผ่านพิษ

ยอมยิมยอมหยุดยึดยิ่งยอยศ
รักริ รักเร่งไร้แรงระลึกหลัง
เร่ง เร็วรีบเร่งแรงรุกหลุดรัง
แปร ปรุงปั้นปันแปลงปรุงปรับไป
พร พระพรายพงษ์เพียรพบเพิ่มพูน
สุ ศีลสูญสุขสายส่งสระสาสรรค์
คิด คุ่น ครวญ เคลือบเเครงคงคู่ครัน
พร เพื่อนพี่พ้องพงษ์พันผ่านพิษภัย

คิด คุ่น ครวญ เขต

คิด คงเคยคนคงคลายคงคา
คุ่น คิดใคร่คลองแคบใครคุณแค้น
เคย เเค่ขอคิดขอคลาคลายคงคน
แค้น ใครคลายขอใคร่คบคุณาคร
คิด คงคิดแค่คบค้าคนใครคง
คุ้น คล้ายค่อนขอดเขาคงเคยขา
เคย ขอใคร่ขรขันธ์คุครามครา
เข็ด เข่นเขี้ยวคุกครามขาคิดคลายเคย
ขอ เเค่ขอใคร่คราคงคุณใครเคลือน
เขต คุณคลายคุกคนขายคงขาเขลา
ครวญ คิดคุ่น คลาใคลคลายคนคราว
ครอบ ครัวเคลื่อนครบคุมเค้าคนคงเคย


ok พรสวรรค์

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ดาร

ดาราเรืองแพลงเพลิงรุ้งราวมณี
ดารดาษเดื่อนรตีเรืองรุ่ง
ดารทานภิบาลพรรคประชุมพล
ดารุณีพิทักษ์พงษ์ส่งแสงทอง
ดารเดี่ยวดื่มด่ำพริบพราว ดี
ดารตีที่สุดแสงพระพรายศร
ดาราร้ายพ่ายธรรมทิพย์เพิ่มไตรตรอง
ดาราโรยพิศพวกพ้องพักต์เพียงเเพร
ดารรัตน์จรัสธรรมนำประเสริฐ
ดารินเลิศสุดศีลนำย่ำผิดพร่อง
ดาราเเรงละเลงเร่งหัวใจจอง
ดารดาวเปลี่ยนป้องหทัยปลง
ดาราพราวพิสุทธิผลธรรมะขยาย
ดาราพรายเพรียกพวกเพ่งเพื่อนผ่องยิ่ง
ดาราลี้แปลกลับระบายขยายจริง
ดารารนรุกแรงเล้าลิ้นร้อนอุรา
ดารแดงแสงเปลี่ยนเห็นสีสวย
ดารเดือนเตือนช่วยธาตุธรรมก้อง
ดาราเดือดพุ่งเพ่งระอุพอง
ดาราปองหวังสุขไม่ทุกข์ลือ
ดาราดีให้พิทักษ์ละพาลชน
ดาราดลดิลกเทพประกาศท่อง
ดาราทิพย์อวยพรเพื่อนคิดดีตรอง
ดาราผ่องพิทักษ์นำพระสัมมา
แสง

แว่วหวานเวียนว่าเว้าวอน

แว่วหวานเวียนว่าวิเวิกเว่าเหว้าวอน
พิพาพรเพียกภาพพระพรายผิด
เกิดกรณ์กาญกุกามเกินกร่อนกิน
ปากประปิ่นปิดเปิดแปลกปรับปรุงปลง
เทพทิทองทิพย์ทุกข์เทียบทิศทาย
สอบสงสัยสุดสุขสานสิเสียงสิ้น
อันเอกอรเอ่ยอ่อนอันองค์อินทร์
เลือกรางรายรุลงลิ้นละลืมลง
ทุเทพเที่ยงไทยแท้ที่ทวนท่อง
ยากยุยากยงยอมยะยืนหยัด
แน่นอนแน่นิ่มนวลน้อยนิ่งหนักนัก
พะภัยพักเพลงพูดพิศพิพลาดพงษ์
ขอบคุณคงเเค่คุยเคยขอคุณคง
แน่หนักแน่วแน่นิ่งน้องหน้านี่หนัก
รู้ละลายรักหลงเรียนริไร้รัก
ลุไร้ร้กลงเรื่องร้ายลดเลวลง
เรียนรู้เรื่องเลิศล้ำหลังลับลุลา
ที่ท่องท่อเเท้ธารทุรทุรายเที่ยว
ธรรมเเท้เทียวธรรมเที่ยงแท้เทียว
เหมาะไม่เหมาะมุ่งมั่นหมายมองมี
พวกพรรค์พี่พิงแพลงผองผู้พักพิง
ปลงไปเปลี่ยนแปรปล่อยปรับปลดปล่อย
ไฟฟืนไฟฝึกฟูมฟายฟูมฟักฝอยฟางฟง
รักมิรักหลงมิหลงลุลายเลือกลุลารินท์
เฉยชาชินเช่นเช่นเชือกชัดชัดเชียว
เกลียวกลมเกลียวเกิดแก่เกลียดกรรมก่อ
ขอคิดขอขุโขขายของข่มขาดขอ
โทษที่ท้อที่ทิ้งทำทุกข์แท้เทียว
จากจงจากจดจงจดแจงจงจำ
เห็นโหดให้ไห้เหตุแห่หาญหวลหัก
โปรดปล่อยเปิดเปลี่ยนปลดปราบปล่อยไป
ทุกข์ทดถอยเทียบทิศทางที่เที่ยงธรรม
โศกส่ำเศร้าสุขสันต์สรรค์เสียงสังข์ทรง

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

ขอให้น้องกตัญญูเเม่นะ(ให้น้องน้ำมนต์)

ให้น้องชายผ่านพ้นภัยรุกร้าย
ให้น้องชายที่สุดที่รักปลอดภัยยิ่ง
ให้น้องยาเทพพิทักษ์ตรงตามจริง
ให้น้องพี่พบสุขยิ่งได้พ้นภัย
ให้น้องพี่นี้หนาเทวาดล
ให้น้ำมนต์พรมพรทิพย์ช่วยส่งให้
ให้น้องข้าแสนน่ารักพ้นโพยภัย
ให้ญาติมิตรสนิทในอวยชัยอนันต์
ให้น้องน้อยนิ่มน้องตรึกตรองจิต
ให้พี่นี้ประทีปคิดตั่งธรรมมั่น
ให้น้องน้องได้คิดกตัญญูจันทร์
ให้น้องพ้นผันผ่านตารางเอย
 


ไชโย ไชโย โชโย^^
สด สุขษาประภาเทพฤทธิเดชพุทธมุนี
สุด แสงศรีเจริญนราประชาสมร
สุข แสนแกล้วจันทรกล้ารามาปกรณ์
สรรค์ ส่งสอนประทานพรเดชธรรมกายกลาง
สั่ง ดวงวดีวจี หมั่นมุ่งหนา
สม นึกนาพลันนิ่งนึก ตรึก ตรองมั่น
ส่ง แสงฟ้าปัทมาแก้วเบิกใจนิรันดร์
สวรรค์แพรวพราวพุทธพงษ์พันธ์อนันตกาลดี
สร้างทางทองเทียบทางตรงลงจุดเจ็ด
แสงสำเร็จต้องมรรคาประชาสุขศรี
สี ศรีส่องสุขแสนอนันต์ปรมัตถบารมี
ส่อง กลางที่มุ่งมัชฌิมาปฏิปทาธรรมขอสรรเสริญหลวง ปู่สด จันทรสโร
ครูอาจารย์ผู้เมตตาในวิชชาธรรมกาย

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

เอก

เอกองค์พระทรงศักดิ์สิริลักษณ์พิทักชน
เอกอุ อมร ถกล นฤพนธิ์ นพบดี

เอกโอ้บวรใจสว่างใส มณีศรี
เอกพระนระบดีประชาบดีประนมกรณ์


เอกบุรุษประไพประภาสเดชประกาศปราชณ์สมร
เอกพลยุคลธรชุลีกรณ์ผู้ปราบมาร

เอกเอื้ออุทัยแก้วประภรณ์แผ้วแพรวรัศมี
เอกทิพย์ ประทีปวจี นรชาติมีหนทางทอง

เอกกาทศราชอภินาทวิสุทธิทิพย์สโสมร
เอกกุศลกมลพรประกายสกาวดุจดาวสกล

เอกะรัตนะมุนีนาทประเสริชาติวรดิศผล
เอกราประชากมลวชิรพลประกายพราว

เอกอุดรนรากรณ์กล่าวราวรุ่งทิพย์พุทธสมัย
เอกรัตนะพระจอมไตยขวัญฤทัยนราดล


เอกยิ่งยศพจน์วรเชษณ์ไพบูลย์เกษนิรติศร
เอกบุรุษพระทรงไชยพรพิทักษ์บวงผไทองค์

เอกอุดมสมปราณายิ่งสมทุกสิ่งพุทธาประสงค์
เอกฤทธิรอนพร่างพราววงษ์นพพรพงษ์อธิบดี

เอกพุทธปทีปแท้พริ้มพราวแพรมาตาสุริยาศรี
เอกอุรุทธิ์ปกรณ์พลีเพชรพราวพรั่งมะรังมะเรือง
เนตรดาวแดดวงดังดินแดนพราว
เนรมิตรดาวกระจายเจิดพริ้มเพริดสี
เนรดาษปัทมาวาดผกาวดี
เนตรรตีวดีกรินทร์ถิ่นรุ้งเรือง
เนตรนภาผกามาศบาทบดี
เนวตาสมรศรีสุธาผกาวสร
เนรนิชประสิทธิ์ภาประภาพร
เนรมิตรกรณ์นวเกศปราการถกล
เนรดิฐษ์ศักดาแดนประกายกาญ
เนรทิศจักราเกิดกมลศรี
เนรราชชาติมิตรสนิทวจี
เนรตาพิศพลอยศีนราปกรณ์นริยธรรมะอภิบาล
นรินทร์ปานปกป้องเที่ยงแท้ยิ่ง
นทีใสไหลหลั่งรวดเร็วจริง
นรบดินทร์ปิ่นทองปิงอิงอัครา
นรชาติบาทบรรักษ์สลักร่วม
นราดิศวรอุทรธรรมพิทักษา
นราทิพย์ถิ่นไทยทองผองประชา
นรธาธรณีทาบฉาบเมืองทอง
นรบวรพรฟ้าพลายเพลงเพลิด
นทีแปรเปลี่ยนทางพลางพลอยเตือน
นพรัตน์สุนทรธรรมก้าวนำชาติ
นพชาติประกายทองส่องสูงสิงห์
นพจักรภูนเรศรุ้งระมิงค์
นพพรพิงค์นราพิสุทธิ์ดุจเเดนทอง
นวโอวาทประเจิดเลิศสมจิต
นวเทพเนรมิตพิศสมร
นวดวงปะทีปปรามปราบมูลปอง
นวโกฐประกาศก้องผองพุทธบุญ
ณ ที่นี่มีแต่ธรรมไม่ตกทุกข์
ณ ที่จรนครปลุกธรรมมะก้อง
ณ ถิ่นธรรมปรมัตาประชาทอง
ณ สุวรรณเขตผ่องทิพาพล

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

หยุดสุขสมหวังนิ่งเฉย...ธรรมดา


จรจาก จันทร์เจ้าจุลดา


ภาพเราโบกมือคล้ายลาร่ำร้อง


หากเราพบมิพลัดพรากแพรงคงสุข


กรรมอันใดหนอพรากเพื่อนให้ห่างหาย


เหมือนฟ้าแสร้งแกล้งให้ดูใจจง


ทุกข์สุขมิคง ดังเป็นเช่นนี้


มองดูแล้วรู้ใจเรานั้นไซร้ใช่ตรงนิ่ง


จิตเวียนหมุนดิ่งคว้างบ้างแน่เทียว


หยุดได้เมื่อไตร่ตรองลึกตรึกลง


หยุดเมื่อใจดำดูคงตรงว่าง


หยุดหวังเกษมสุขนั้นไม่คง


หยุดสุขสมหวังนิ่งเฉย...ธรรมดา
วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554


ปรับแปรเปลี่ยนไปปลุกปั่นเปรียบเปรย
เปื้อนแปลกปลีกปัดป่าปลุกปั้น
แปลงเป็นปราบปรามปัดไป
เปิดปลิงปากปอนเป็นป้องปรวนแปร
... จับจ้องเจ้าแจ้งจิตจำจงใจ
จัดเเจงจุดจากจ่ายจดจ้อ
จะแจ้งจึงจับจงใจจ้างแจ้งเจิด
แจ้งจับเจตเจื้อจ้องจองจำ
แยบยนย้ายยักยอกย้อน

ยินยลอย่ายินย่องยกแหย่ยก
ยงยืนหยัดหยุดย่ำเหยียบยี
อย่าย่ามยอดยุทธยำแยกแย่ยิ่ง
กรณ์เกิดแก้ไกล้ไกลกรรม

กลอนเกิดแก้กอบโกยกรรมก่อ
กัดกันโกงกล่ำกักกันกายกิจ
เกิดกลับกลายแกร่งกุลกรรมเกิน
ใส่เสียดสีสับสนส่ายเเส่

สงสัยส่งสายสืบแสร้งสอดส่อง
สัตว์สงสารส่องเสียงสดใส
สร่างซาสับสนสรรค์สร้างแสงทรง
ต้องตีแตกตายเตรียมต่ายเตรียมตอ

แตะต้องเตือนตนต่อต่อยตกตรึก
แต่ตรอมตรมแตนต่อต่อยตรึงตรา
ตีตนเตือนตืนตอบต้องตามตรง
เราลดแรงรางเลือนแรงเร่งร่ำ

เรื่องรำร่าเร่งร้อนร่อนไร้ราก
ร่อนแร่รับเรื่องละรักรุ่งเรือง
ลดแรงร้าย รับรู้เราริ รู้รังลือ

สิงหรา


สิงห์เดี่ยวโดดจิตหนาระอาใจ
อ้าปากเห็นเขี้ยวใหญ่ยลยักษ์ยิ่ง
 สิ่งสง่าคำรามเกริกกริ่งน่าเกรง
 เสียงเพลงบอกรางเร่งรุกเร้ารานรน
.
.


สิงห์คู่ดูท้ายไม่ผ่องตา
ประกาศเเกร่งท้องฟ้า นภากว้าง
แต่ท้องฟ้าดูครึ้มและเลือนลาง
หมอกเมฆพรางพรายพริ้วริ้วลายเรียง
ตัวนึงงามงดเจิดเพริดเเพรวจิต
ตัวหางดำสุดยั้งคิดมิตรเข่นเขี้ยว
พลันเกิดเเสงสว่างสวยเปิดทางเดียว
สิงห์หนึ่งเที่ยวจรไปไร้ถ้ำทอง .
.
.

อาทิตย์ทรงกลด


อาทิตย์ทรงกลด
ดวงดารากระพริบพราวแพรวพร่างใจ  
 ตราดวงใจพิไลพร่างหนทางสวรรค์ 
ดวงใจเจ้าหม่นหมองร้องรำพัน    
มืดดับพลั่นหวั่นไหวไม่เห็นแวว
 ดวงเนตรสว่างเจิดเปิดฟ้าเทวานิมิต    
 แสนเลิศจิตปัญญาพรหมสมสุขหนา
ดังดาวสุริยันไม่มีวันดับด้วยอสุรา    
 เหมือนดวงตาสว่างพราวเรื่องราวจริง

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554

หลักใจ


เหมือนหลักไทยใจเพื่อนมิตรคิดทั่วหน้า
เป็นหลักตราตรึงจริตฤทธิ์กฏหมาย
เป็นหลักทองป้องฟ้าเบิกอบาย
สมหลักใจเพื่อไทยจริงยิ่งจริงจัง
เปรียบหลักเขตพุทธธรรมนำชาติแท้
รวมหลักแปรปราญช์อุทิศคิดมุ่งหวัง
เป็นหลักประชาเพื่อนร่วมฟ้าได้สมดัง
ไทยหลักตั่งตัวตนสมจินตนา
ครองหลักเกณฑ์ตรงหลักการประสานจิต
ร่วมหลักคิดเพื่อส่วนหลักไม่ผิดหวัง
รวมหลักคลองขยายเขตระบายสมใจดัง
ร่วมหลักพลังเพื่อมวลชนสมใจปอง

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ร่มโพธิ

โพธิ์พุทธะศรัทธา..ตรัยรัตนา..นิจนิรันดร์
โพธิญาณ..สว่างขันธ์..สานก่อฝัน..สร้างกรรมดี
โพธิสัตว์..จิตอธิฐาน..ติดตามกาล..เอื้อทุกที่
โพธิสถาน..พุทธะปารมี..บริษัทดีเพชรแท้จริง

โพธิบัลลังค์พระสัมมาเปิดโลกาเพื่อนมัวหม่น
โพธิพืช...นำร่มผล...กำบังพล..พลังธรรม
โพธิ์ทอง..เนืองนองพรั่ง...เมตตาหลั่ง กรุณสกล
โพธิเวทย์โพชฌงค์พ้องเพลงเปรื้องร้ายอบายลวง


โพธิเดช..ดลเกศเกิด..ธรรมบันเจิด..ประเสริฐต้อง
โพธิปัก-ขิยธรรม..นำเนตรปอง..สายธารธรรม อมรดาว
โพธิธรรมแสงศีลแพร้ว..ประทีปแก้วไร้มัวหมอง
โพธิสมภาร..ผสานผ่อง..ปฐพีทองเมืองคุณธรรมวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พรพระสยามเทวาธิราช

                                                             

พระสยามเทวา-ธิราชาวิมานทอง
สลักฤทธิ์ประดิษฐ์รองรัตนากรองสุวรรณาลัย
เทพยดาประสิทธิประสมสงค์คุ้มครองส่งทุกกาลสมัย
นิรมิตร...ดลฤทธิ์ไทย..ประจักษ์แจ้งสมจงจินต์

เทพยดา....ประกาศิต....อภิทิศ...พนมเกศ
เสกสรร..คัลลองประเทศ..ประคองเขต..ชลาศัย
แนบแน่น..ธรรม.ทุกทิวา...มวลดาราสุขสมใจ
อิสระปรมัตถธรรมใจราษฎร์สดใสประสงค์ตรง

พรเดชเดชานุภาพประกาศปราบมิจฉาฉล
ผู้คิดพิษภัยชน คิดร้ายหม่นชาติ มลาย
ปกป้อง เบียนบีฑา พาลธรรมา ทุกธาราประชาไทย
พูนพิศ .ประสิทธิชัย..วิจิตสมัย.ตรัยพุทธวงค์


เพียงแสงหนึ่ง

......................................

.............................................

ทาสพุทธานราบดี


ทาสพุทธานราบดี

ทาสแห่งพุทธธรรมตถาคต
ทาสไทยใต้เงากลดโพธิสถาน
ทาสพุทธองค์บรมโพธิสมภาณ
ทาสแห่งกาลเวียนวัฎวิบัติลง

ธาตุแท้ทั่วถิ่นธรรม นำไทยสุข
ธาตุเรืองรอง ผ่องชาวพุทธแจ่มสมร
ธาตุเดิมแกร่งดวงตาธรรมในพระบวร
ธาตุเพชรเที่ยงพาเพียร ภมร พ้นอาลัย


 
ขอติดตามธรรมะพระศาสดา
แสงธรรมดลดวงอารียาสว่างใจ
--เพียงแสงหนึง---

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อนันตกาลอริยสานสัมฤทธิ์
อนัตตาว่าอย่ายึดกอดไว้
อทุกข์ให้เกิดตลอดปลอดจิตที่
อธรรมร้ายใหญ่หลวงนักพรรคพวกมี
อเวจีลงได้ไม่อยู่รวม

อนาทรอ่อนหวานมารฉงัก
อสุรพัตร์ยิ้มแย้มให้ไม่ขลาดขรัว
อนันต กาลศีละเลิศประเสริฐตัว
อมรทั่วเมืองทองแท้กรุงเทพไทย

อธิบดีดำรงค์ทางไม่เพี้ยนผลัด
อนาคตสวัสดิ์เสรีล้ำมั่นคงยิ่ง
อศีลสร้างกิเลศกายขายหน้าจริง
อนิจจังดิ่งดุจเดียวดังปัทมาดวง

อโศกสิ่งสร้างได้ใจประเสริฐ
อกุศลเกิดเข้าใจผิดธรรมเปื้อนกลั้ว
อนุโมทนาใจจิตสว่างใสไม่เมามัว
อนาคตทั่วถิ่นสราญสถานธรรม
...

สดชื่นรื่นรมณ์ธรรม
มณีเรียง..รายพราว.วาวราว..ระยิบ
เสียงพรทิพย์.พรเทพ..วิเศษศรี
แสนสุขกล่อม..พุทธเพลงกล่าว..สะกาวดี
เสกเปรมปรีย์..ประกันป้อง..เพื่อนทุกข์ไท
ระเบียบรัฐ..เรืองรอง...ส่องความฝัน
สงบงัน..ตระกลันนึก..ตรึกตรองให้
เพื่อนอธิฐาน..มาสรรค์สร้าง..พุทธะไท
สว่างไตร..ได้ระลึก...นึกศีลธรรม
............เพียงแสงหนึ่ง...................


.

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554      เทิดไท้ขวัญราชาพระแม่ฟ้าชนชาวไทย
  ยอดขวัญยอดหฤทัย ศูนย์รวมใจประชาชน
 เทิดเกียรติประกาศก้องกรุณาพร้อมดุจสายฝน
แสงทิพย์พระสัมมาดลไตรยรัตนพลอวยพรชัย              ...เพียงแสงหนึ่ง....

แม่....


แม่ของแผ่นดินชุบชีวินมวลชนไทย
แม่แบบเป็นเยี่ยงให้สร้างสรรค์งามตามดี
แม่ทัพเทพยิ่งใหญ่ยืนยงไกรชีพยอมพลี
แม่พิมพ์พร่ำเพียรศรีสร้างคนดีธรรมปัญญา
แม่น้ำคงคาใสอิ่มอาบให้อำนวยใดส่งสิงห์ขร
แม่พระเพลิงแสนซ่อน  ส่งไฟร้ายกลายดับเย็น
แม่พระพายสายลมโบก ปลิวไหวโยกตามวิถี
แม่พระโพสพป้องธานี  พรมนรดีอิ่มเอิบกัน
แม่บ้านเสริมเพิ่มใจ ครอบครัวให้สมสิ่งฝัน
แม่แรงจงใจปัน แม่ยกฉันแม่ยกเธอ
แม่บทจดสร้างกรอบเหตุผลตอบนำมาเสนอ
แม่เลี้ยงพิศพักเจอสมได้เพ้อเรียกเเม่นม
แม่เพียรพบดวงแด ขวัญลูกแม่สุขประสงค์
แม่ยอมทุกสิ่งจงหวังเพื่อส่งยอดดวงใจ
แม่รักและแม่ห่วงอ้อมใจทรวงขวัญดังหมาย
แม่มุ่งมาตรปกภัยลูกฉันให้ผ่านไพรรี
แม่มิ่งสว่างฟ้าเทิดมาตาเหนือเกล้าศรี
แม่พระประเสริฐฤดีเสริมส่งที่เดินตรงทาง


        ...


อุ่นสุริยะเทวาเทพ บังเกิด อนันตกาล
แสงส่องส่งสถาน บริบาลเติมเสริมราศรี
เพียงปลายเปลวตะวันต้อง ดูแจ่มผ่องดารุณี
พร่างพรายพลอยแพรวมณี เจิดวจีสว่างใจ

ตะวันใสนิรมิตรสร้างชีวิตบันดาลชัย
แสงมืดมิปิดให้สุริยใสเพชรประชา
แว่นแพรเนตรระบายส่งแสงสายทุกทั่วหล้า
มวลมิตรแจ้งธรรมา นรากรณ์ กำจรพลัง

สุริยาแสงพระสัมมาอริยาพระผู้ประเสริฐ
ฝนเพชรธาตุพลังกำเนิดแสงทองเกิดเมืองเสรี
แสงทิพย์ศีลธารธรรมดำรงค์ความมั่นคงที่
ถูกต้องแถลงคดีสว่างล้ำตามความจริง

ตะวันใจมวลมนุษย์ไม่หมดหยุดกระจ่างใส
ศีลธรรมพลังใจอวยพรให้ผู้มั่นคง
แสงอรุญประตารกาหลาชุบวิญญาดวงชีวี
ผู้ตั่งธรรมวจีส่งสิ่งดีมีมาตราฐานเดียว.............เพียงแสงหนึ่ง............


.

อย่าเห็นเเก่ตัว

อย่า..ยื้อแย่งเหยียดหยันยุแย่
เห็น..เหตุให้แห่งหายหวลห้องไห้
แก่..แกกู๋เก่งไก่การกิจแก้กันก่อน
ตัว..ตนติดตามตถาต้องตรงต่อตัว
อย่า..ยั่วเย้าแยกยัดเหยียบย่ำเย้ย
เห็น..หุ้นเหาะห้อยแห้งห้วงหกหลหาย
แก่..แก่งกิจเกินแก้กัดกร่อนกีดกัน
ตัว..แต่งเติมแต้มติงแต่ต้นเติบโต


.......เศษธุลี......

.

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เย็นเย็นชื่นเเสนรื่นร่มเปล่งปลั่งสมอุดมใส
ระเรียบเฉียบช่ำใจสะอาดใสประกายพรม
พริ้มเพียงระยิบให้รุ่งระไม้ตระการฝน
เพียรมองดรุณดลปรากฏยลดาราดวง

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จตุรพิธพรชัยจตุรจักรพระพุทธา รัตนามุณีพราว
จตุรพักตร์พิทักษ์ดาว ลดาแสงนราสกล

จตุรบทวิบาท พร้อมเพียรมาตรสว่างผล
จตุรัสเทวาดล ปกป้องราษฎร์ประชาบดี

จตุรทิศแพรววิเศษ ประสบเนตรทุกข์ถิ่นที่
จตุรเวทย์ไพเราะวจี แสงดาวเจิดดำรงค์ใจ

จตุรยุคจักรภพพร้อม ผ่านภพ พ้นกาลสมัย
จตุรภุทอวยพรชัย ดวงทิพย์เกตุการุณาชน

จตุราริยสัจา ปรมัถต์ประชาปัญญายิ่ง
จตุพรธรรมวัฎจริง ติงอุบาทว์ทรชน

จตุมหาราชาธิราช ธตรัฐผู้ปกครอง
จตุรทิศเทวาป้อง วิรูหก วาสุกรี

จตุรเทพเทวานาค วิรูปักษ์ทองผ่องศรี
จตุมหาราชิกากระบี่ กุเวรท้าวยุคนธร

จตุปาริสุทธิศีล พระจอมบดินทร์ พุทธะประทาน
จตุบริษัทประสาน อริยสัจสว่าง ธรรมาถกล
+++++++++เพียงแสงหนึ่ง++++++++++
...............................................................
 วันมาฆบูชา
(วันจาตุรงคสันนิบาต - การประชุมซึ่งประกอบด้วยองค์ 4 เกิดขึ้นหลังจากตรัสรู้ 9 เดือน)  เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขอให้เพื่อนหลับสบาย


หลับตาด้วยระทมร้องระงมทุกข์หทัย
เพื่อนหม่นผู้พบภัยปทีปใจสว่างจง
ขอธรรมมะยาตรา เพื่อนพ้องพาอย่าไหลหลง
สู่สูงสิ่งดำรงค์จิตมั่นคงตรงถึงทาง
กระแสพรพระรัตน์ช่วยกำจัดเพื่อนสงสาร
เพื่อนพบนฤพาน เผด็จการณ์คงหมดไป
เพื่อนพ้องผู้เป็นห่วงผู้ช้ำทรวงจิตสลาย
เปิดแจ้งประจักษ์ในอวยพรชัยในธรรมมา
ฤทธาแห่งความดีดำรงค์ดีถูกเถิดหนา
เสียงแว่วสหายพาค่ำครวญมาพาข้าตรม
เดชะเย็น โศรกคลาย พ้นอบายได้สมผล
พุทธาภัทราดล แจ่มแจ้งผลความเป็นธรรม
--------------เศษธุลี------------

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พรพระผู้สร้างสถานสร้าง
สร้างสถานีสูงสวรรค์สู่อวกาศ
สร้างสถาปัตยกรรมเหนือธรรมชาติเลอวิสัย
สร้างสถานที่เพื่อนร่วมมาพาหลบภัย
สร้างสถาปนารัฐผ่องใสไม่ปรวนแปร
สร้างสถานภาพเพื่อนพ้องดุจดาวพรั่ง
สร้างสถานการณ์สุดสวยด้วยกระแส
สร้างสถานีแจ้งแจ่มใสไม่เฉยแชร์
สร้างสถานะเผยแพร่เพื่อพวกใคร
สร้างสถานที่สุดยิ่งใหญ่ได้กล่าวโทษ
สร้างสถาบันพรผู้โปรดชนทั้งหลาย
สร้างสถาปนิกโปรดมวลมนุษย์พ้นอบาย
สร้างสถาพรสุขสุดสมหมายสหายธรรม
สร้างสถานการณ์ฉุกเฉินเดินดลผิด
สร้างสถานเมืองวิปริตจิตสลาย
สร้างสถานะใส่ร้ายกันปั่นกระจาย
สร้างสถานะโจรผู้ร้ายป้ายสีกัน
สร้างสถานานุภาพเข้าใจผิด
สร้างสถานการณ์ป่วนจิตคิดใส่ไคร้
สร้างสถานีโทรทัศน์เพื่อผู้ใด
สร้างสถานีดาราใหญ่เพื่อมวลชน?
สร้างสถานกองอาวุธผู้ประเสริฐ
สร้างสถานการณ์มาว่าเกิดเรื่องยอดเเย่
สร้างสถานคุกยัดตารางไม่เหลียวแล
สร้างสถานีป้อมปรามยิงหัว แค่...ยุบสภา
สร้างสถานการณ์เผาจ้องเอาผิด
สร้างสถานเรื่องปกปิดผิดไม่แฉ
สร้างเรื่องน้อยจัดให้ใหญ่...ใส่ให้แก
สร้างสถานมัดมั่วแท้เป็นเพียงเพราะกลัว
สร้างสถานปลอมปนมารร้ายจัดให้ด่า
สร้างสถานพวกชั่วช้า ....เพียงตัวใส
สร้างสถานีวิทยุช่องบอก เรื่องใครๆ
สร้างสถานการณ์พยานร้ายจ้างมาลวง
สร้างสถานแดนนักข่าวกลับภาพจิต
สร้างสถานีเลือกข่าวประดิษฐ์งั้นปิดแน่
สร้างสถานเรียนโปร..ใหญ่ขโมยแปร
สร้างสถานะสร้างทีมแก้ร่วมผูกปม
สถานพยาบาลบอกเทวารักษาเหตุ
สร้างสถานการณ์แบ่งเทศ ไม่ก้มหัว
สร้างสถานกรรมผู้ยากไร้ ให้ขุ่นมัว
สร้างสถานหัวกลั้ว พวกพ้องฮั้วไม่สนใจ
สร้างสถาน นักครีเอทล้ำแสนงามวิจิต
สร้างสถานช่องทุนคิดประโยชน์ต้องได้
สร้างสถานสวรรค์ รางวัลเลิศ เพื่อนถูกใจ
สร้างสถาน เลี้ยงยิ่งใหญ่ ไฮโซจริง
สร้างสถาน เจ้าหน้าที่ ตรวจจับผิด
สร้างสถาน อนุสรณ์ประดิษฐ์ ไม่เจ้งไข
สร้างสถาน ราชการหวัง ฐานไว้ให้ใคร
สร้างสถานะ เลวทรามต่ำให้...ใช่พวกตัว
สร้างสถานฑูตต่างร่วม ไว้เข้าใจแลก
สร้างสถานเพิ่มแตกแยกย่ำ ตำให้รั่ว
สร้างคำพูดขุดพูดพ่นคนต่ำ กว่าตัว
สร้างสถานี หัวเราะทั่วเห็น...คนตาย


+สร้างธรรมมัย+

เส้นทาง

เส้นทางผู้เฝ้าฝัน  อัศจรรย์แห่งธรรมมา
กรณ์นบพระศาสดา  ตรัยภูมิเขตวิเศษดี

ผู้รอและเฝ้าฝัน      ถามถึงวันสมสดศรี
นอมกราบพระภูมี     ดลปฐพี สกาว สกล


ด้วยเดชพระสัมมา     ดวงปัทมาสว่างล้น
เปิดแสงแห่งมวลชน   ได้เติมฝันวันร่วมทาง

แสงองค์สุรีย์ส่อง     นำคัลลองผู้ทวงถาม
ประทีปองค์ลงติดตาม    ประชาเกศวิเศษมี


โลกกุตรธรรม    สว่างล้ำ สุรีย์ ศรี
สนธิเวทย์ประภาวดี    สดุดีผู้มีธรรม


ให้เหนือสูงสุดเขต ทั่วประเทศผูกสมาน
ถึงทักษิณฟ้าเบิกบาน ผู้สืบสานตระการเมือง

ชาวชนทั่วทุกถิ่น     สมชีวินพรประทาน
ดลเกียรติวีระกานต์ ประทีปทองประสบธรรม

นักรบพระราชา พบดวงตา พาสมหวัง
ปรีย์เปรมเกษมดัง ดื่มด่ำธรรมดินแดนทอง

เสรีแห่งมวลชนผ่องเด่นดลได้ปรองดอง
ฤทธิรงค์พรพล ฉลอง วชิราเทพ มหาชน

รัตนมณีแก้ว  สิริกิตแพร้วดั่งดาวสวรรค์
เสริมลงจงใจจันทร์ส่งแสงสวรรค์ให้สมปอง

เลิศล้นพ้นหมองมัว  สว่างทั่วร้ายหายลับ
หมดร้ายทุกข์ไทยขจัด  พร ณภัทร แดนธรรมไท

เทวาฟ้าประจักษ์ ให้สมศักดิ์ ยุติธรรมใส
ประเวศ ประสิทธิ์ให้ธรรมนูณได้ดั่งใจชน

ร่วมเดินสู่มวลมิตร ร่วมทางคิด.จิตประสงค์
นมัสการจุฬาองค์ ฤทัยจง สถานทอง

พรศิริสิรินทร ดลอมรกมลไสว
ปราญช์กล้าสมดังใจ ปัญญาใจดุจเพชรดาว

งามชมช่างสมศักดิ์เป็นที่รักสยามสมัย
อุบลรัตน์ไพลินให้สมดังใจอิสรากมล

วิญญาณ ผู้ องอาจอภิชาติเลิศวีรชน
มิถุนา พฤษา ผล ผู้ทุกข์ทนรอเบิกทาง

พานทองประชาแท้ พระเทพแปรลงเสกสาร
ประสานคิดดังปราการอนันต์ สมานเผด็จกรณ์

แลกธรรมแลกความคิดมีถูกผิดประดิษฐ์สอน
พร้อมเพรียงเผ่าทินกร มนุษยชาติไม่ขลาดกลัว


แลกธรรมแสนประเสิฐ  นวพรเลิศทุกแห่งหน
รัฐสภาสง่างามตน สยามชนนาม ขจร

 ร่วมรักมิตรทั่วหล้า ให้ส่องฟ้าประกายสมร
ผู้ยากพนมวอน สับสนถอนพรมั่นคง

เสริมสิ่งที่ถูกต้องให้เสียงก้องไม่ไหลหลง
ทุ่มเถียงสิ่งเที่ยงตรงไถ่ถามตรงสว่างตา

เทวามาเสริมก่อ ส่งทาบทอพระพุทธา
เมืองธรรมพระศาสดาสว่างได้ประชาดี

พรนรินทร์องค์พิณกล่าวยิ่งลักษณ์พราวรัศมี
แสงทองพรหมพรมีนาถนารีมีสัจจริง

เฉลิมชาตินามมั่นคงให้ไทยตรงคงทรงศีล
หลักธรรมจอมบดินทร์ สร้างชีวินให้ชาติไทย...เพียงแสงหนึ่ง.....