วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กระแสกุศล

กระแสกุศลกระสายกสิน กระสานกะสาดกระเซ็นกระแส กุศลแก่นสารกิจสมก่อนเสีย กิจเสกิจสมกุศลกะเสริม

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

...อภินิหารชาญณรงค์วงษ์ไทวัณ
อภินันทนาการตระการเสียง
อภิรักษ์ประจักแจ่มใสไทยร่วมเลียง
อภิเสียงส่องสว่างกลางหทัย
อภิราชชาติบุตรสุดวิเศษ
อภิเชษฐ์อโนทัยสว่างสาย
อภิเสรีเรืองรองผ่องดวงใจ
อภิตรัยรัตนาพรหมพาเพลง
อภิลักขิตสมัยวิไลเลิศ
อภิเพริดเเพรพราววาวแววสมร
อภิเดชเดชาฤทธิ์พลากร
อภิกรณ์สมเทพพาประชาบุญ
อภิสหายรายเรียงร่วมรุ้งเเรง
อภิแสงประกายกล้าทิพย์ธาหน
อภิศาสตร์ความรู้สัมมาดล
อภิชนชาญเชี่ยวประภาวดี
อภิประชาธิปไตสดใสส่ง
อภิสงฆ์วงค์วัฒจำหลักที่
อภิภาพพราวเเสงแห่งสิ่งดี
อภิศรีเมืองสวยรวยเจริญ


อัศจรรย์วรัญเลิศพุทธาผ่อง
อัศดรดรุญธาธรรมาสอน
อัศวินอาตมาฟ้าสีทอง
อัศราพุทธธาทรวิลัยธรรมกฤษดาภินิหารปราการพิสุทธิ์
กฤษดาวุธอันศักดาทิพาผล
กฤษณาพระสุขสรรค์ประกายคน
กฤษฎีกาสุดแสงฟ้าสะอาดธรรมวิเศษวิสุทธ์วิสัยวิสิทธิ์วันแสนวสุ
อุราอุรุอรุญอุระอรงค์เอกหลาย
ศรัทธาสุดทีสัทธรรมส่องถึงสุทธาสุไทย
หุธรหทัยหาธรรมแห่งทางหนแท้แห่งธรรม