วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ตั่งใจเบียน


ตั่งใจเบียนตั่งใจบทตั่งใจบาป
ตั่งใจหยาบจาบจิบจับนับในจุด
ตั่งใจร้ายใจต้องรักเรื่องทุกทุก
 ตั่งใจคลุกรบในจิตอุทิศตน


 วิธีพ้นทุกข์

สังขารนี้เกิดมาเพื่อ


สังขารกายในร่างกายตายสิ้นซาก

 สังขารจากซากวิญญาหาเหตุผล

สังขารวา จาไม่จากที่ยึดตน

 สังขารวนทนทุกข์ในบริสุทธิ์วา

 สังขารารา

ยกเลิก

ยกเลิกเยอะยกเลิกเก่าสัญญากาก
ยกเลิกยากนาคอริยะขัดขบเยอะ
ยกเลิกพันธะนากาลวานหนี้เกลอะ
ยกเลิกเปรอะยกเลิกจำยกเลิกจอง

กำของเธอแบของฉัน

กำของเธอที่ที่กำนำให้ผลัก
กำของสักดิสิทธ์หามากดบาท
กำยึดมั่นกันยึดหมดกำเกินคาด
กำบีบชาติอย่างกรรมบท บทในเบียน

แบของฉันคือไม่กำต้องปล่อยวาง
แบอย่างว่างวางว่านั่นของฉันใช่
แบปล่อยคืนยืนปลงแค่รอวันใด
แบอะไรไม่ยึดกำนำอดทน

กำ

กาลา มะ

กาลามั้ยกาลามะกาลามิด
การราฤทธิ์การลาแล้วกาลาพริ้ม
การลารสการราเลิศการาริม
กาลลาวิวกาลาวนกาลลาลา

การลา

ไม่คาด

ไม่คาดคิดไม่คาดไขไม่คาดผัน
ไม่สนพลันไม่สรรค์ใครไม่ไฝ่หา
ไม่กำหนดไม่กดเกิดไม่กรรมกา
ไม่ปักษาไม่ปดเสียไม่ปรัชญ์ทราม

หลากหลาย

หลากหลายสายน้ำหลากศากยะ
หลากสายจะละสายใจไร้ในฉัน
หลากสีสวยรวยทุกที่เมื่อมีวัน
หลากแสงอัญญาพรสท้อนรงค์

หลากอายะตนะพาสังคมสุด
หลากที่สุดฉุดให้ขบให้คิดขันธิ์
หลากเรื่องร้ายหลากเรื่องรักไฉนพัน
หลากหลายนั้นมั่นยึดไว้ในศีลจริง

หลากหลายเรื่องก็กลับมาเป็นเรื่องเรื่องเดียว
หลากแลเที่ยวหทัยท่องของฉันหนี้
หลากแล้วคิดคิดแล้วว่าอาลัยดี
หลากหลายสีที่ต่างตัวและต่างใจ


หลากแสงรุ้งพุ่งพราวพระแพร้งพลั่น
หลากทุกข์วันสรรค์จำนงค์สงค์ในท่า
หลากมีเงินหลากมาแรงปรมัตตา
หลากสุขหาลาสุขศรีที่ได้ใจ

 เรน_โบว์&ไม่มี


ไม่มีใครเป็นของใคร ไม่มีอะไรเป็นของแน่ ไม่มีสิ่งไหนไม่ผันแปล ไม่มีทุกข์แท้บนทางธง

ขุดรากถอนโคน

ขุดรากมากถอนโคนโค่นอาลัย
ขุดรากใยในรากแย่และรากเน่า
ขุดรากเยอะและรากแยะแพะพันธุเนา
ขุดรากเขลาขุดรากเราเผ่าพังพันธุ

ขุดรากแล้วแจวจะจริงและจะแจง
ขุดรากแย่งขุดรากยั้วขุดแขขันธ์
ขุดรากขบขุดไร้คนขุดไร้คัล
ขุดรากพลำขุดรกคราวขุดรักความ


อย่าเชื่อคนง่าย

พุทธบัญชา

พุทธบัญชาพุทธาบัญชรพุทธรบัณฑูร
พุทธรักษ์สูรย์พุทธรรมรักษาพุทธารัตน์สวย
พุทธากำหนดพุทธิกำเนิดพุทธทางอำนวย
พุทธหลักรวยพุทธทวยรักลาพุทธารัฐเรือง

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กรรมหนา

กรรมหนากิจกรรมหนาเกาะกรรมหนากฏ
กรรมหนาบทกรรมหนาแบกกรรมหนาบอก
กรรมหนาขบกรรมหนาขันธ์กรรมหนาคลอก
กรรมหนาพอกกรรมหนาพูนกรรมหนาแพง

กรรมหนาครอบกรรมหนาคลุมกรรมหนาคิด
กรรมนำจิตกรรมนำใจกรรมเนื่องจั่น
กรรมหนาจุดให้กรรมเกิดกรรมหนากัน
กรรมหนากั่นกรรมหนากรุ กรรมหนากรรม

กรรมหนาหน้ากรรมหนาร่างกรรมหนอเรา
กรรมนำเขลากรรมหนักเรากรรมแข่งขันธ์
กรรมมีค่ากรรมคำค้างกรรมชาติพันธ์
กรรมหนาพลันผันกิเลสให้กลับกรรม


วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ปั้น


ปั้น ปั้นความรักความหวังดีที่แสนเลิศ ปั้นเจ้าเกิดมาเพื่อสุขหาไหน ปั้นลูกมาลูกรักเพื่อสิ่งใด ปั้นดวงใจให้เจ้าลูกแม่จริง ปั้นดินดาวปั้นน้ำเปล่าให้ใสสุด ปั้นประดุจเพชรพิมพราวดาวสมร ปั้นความดีความชั่วได้ดังใจปอง ปั้นดาวผ่องพริ้งเพริดพระเจิดใจ ปั้นสังขารร่างกายได้จากไหน ปั้นดวงใจแพรพิสุทธิ์ดุจดาวสันต์ ปั้นเดือนดินปิ่นใจจิตสิทธิใครยัง ปั้นพลังพลาใดได้สมจริง

แสนยานุภาพ


แสนยานุภาพ แสน มากสุขสุดสรรค์สิ่งสวยสม

 ยา เยียวยลใยยากจากใจเเถลง

นุ เนืองนะอะอุอุลุลงเเรง

ภาพ ตาแต่งหลอกลวงเราเศร้าสุขตรึง