วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ดลจิตดล

ดลดวงตาสดใสสว่างธรรม ดลจิตนำธรรมเที่ยงพุทธาก้อง ดลบุญญาฟ้าพรพราวสกาวครรลอง ดลจงจ้องลมหายใจให้เลิศแรง ดลเดชดาสาระพรพุทธรรมพูน ดลเลิกราความอาดูลเรื่องอ่อนล้า ดลดวงจิตเข้มแข็งเถอดพุทธิดา ดลดาวจ้าสดแสงสวยประสบดี ดลดวงขวัญกัลยาสร้างเพียรวาด ดลดรุณปราญชาติเสียงช่วย สอน ดลอำนวยนำดวงจิตตั่งมั่นธรรมาปกรณ์ ดลอุราพบภาพผ่องส่องนำใจ

ขอให้ลูกแม่มีแต่สมปรารถนา