วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

พลังพลาพลายพุทธาพรไพรีพลังพลาพลายพุทธาพร
พระพราวเพชรแพรวพริบแพรเพริด
พระผู้ผ่อนพลังเพลิงไพรีพังพุทธา
พระแพรงผาพิมพรรณพัดภัยพาล