วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

คิด คุ่น ครวญ เขต

คิด คงเคยคนคงคลายคงคา
คุ่น คิดใคร่คลองแคบใครคุณแค้น
เคย เเค่ขอคิดขอคลาคลายคงคน
แค้น ใครคลายขอใคร่คบคุณาคร
คิด คงคิดแค่คบค้าคนใครคง
คุ้น คล้ายค่อนขอดเขาคงเคยขา
เคย ขอใคร่ขรขันธ์คุครามครา
เข็ด เข่นเขี้ยวคุกครามขาคิดคลายเคย
ขอ เเค่ขอใคร่คราคงคุณใครเคลือน
เขต คุณคลายคุกคนขายคงขาเขลา
ครวญ คิดคุ่น คลาใคลคลายคนคราว
ครอบ ครัวเคลื่อนครบคุมเค้าคนคงเคย


ok พรสวรรค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น