วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ประโยชน์ของความรัก

ขอให้รักนำทางสว่างจิต
ให้มวลมิตรผูคนชนสยาม
ให้รักกันกลั่นจิตคิคุกคาม
หากพยายามคิดทำร้ายให้คลายใจ
ให้ธรรมมะพระพุทธองค์ทรงรักษา
นำวิญญาพ้นทุกข์สุขดังหมาย
ให้พี่น้องคนไทยมีสบาย
ให้เพื่อนหายทุกข์โศกวิโยกใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น