วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ส่งจิต

อย่า ยุแหย่หยามหยอกหยิก
ส่ง สับสิกศอกเสือกแส่สวนส่าย
จิต จับจุดจรจิกจนเจียมจาย
มา มุ่งมารหมั่นหมองหมายมิเมืองมอง
อย่า ยงยุดหยุดยั่วเยียดยักษ์ย่ม
ส่ง เสียงสมเสียดสุแสงสาสาย
จิต เจียมจากจึงจิตจุดแจ่มจอมใจ
ไป เปลี่ยนไป่ปร่นแปลกปิดแปรปลง


สาม

สามเส้าสามสายสำสอน
สามซ่อนสำซ้อนสุดแสน
สัมเสียงสาดซ้อนสักแซง
สาแสงเสืองสายสุดทรง

สายสิณสายสนสายสา
สายส่าสายแสงสายสรวง
สายเสกสายสึกสายทรวง
สายสรวงสายเสียดสายซึม

สมศักดิ์สมศึกสมซา
สมสาสมสิทธิ์สมเสื่อม
สมสุดสมส่ายสมซึง
สมซึ้งสมเสียงสมซาง

ส น.

สำนึกสำนวนสำนอนสำเนา
สำเหนียกสำหนักสำนาสานร
สนานสนงสำนักสุหน่าย
สนุกสุดหน่อยสุนานสุนวล

ลูกรัก

ลูกรักลูกเลิศลูกรักลูกล้ำ
ลูกพร่ำลูกพลอดลูกเพรียกลูกพร้า
ลูกจ๋าลูกจรลูกจากลูกจา
ลูกข้าลูกขามลูกคำลูกคง
ลูกเอยลูกอกลูกอาจลูกอิ่ม
ลูกพริ้มลูกพราวลูกสาวลูกศร
ลูกยิ้มลูกแย้มลูกยศลูกอร
ลูกพรลูกแพรลูกพรำลูกเพียร

แม้เราห่างเพียงกายใจเรากอด
แม้แม่ยอดดวงดาวสุดาวใส
แม้เมื่อหมดฐานันดาพิมพาใจ
เเม้เพียงร่างจากห่างใกลใจเราคงกรรมแต่ง

กระตุ้นกรรมตกเกิดต่ำกรรมแต่ง
กระต่อกะตมกระเตาะกระแตะ
กระเตรียมกระตามกระตนกระแทะ
กะแตะแกะตกกะตา

กรรณเตกรณ์ตีไกรตองกรองตรัง
กังตั๋งกันต่ังกังตัก
กรณี/ๅ

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กระแสกุศล

กระแสกุศลกระสายกสิน กระสานกะสาดกระเซ็นกระแส กุศลแก่นสารกิจสมก่อนเสีย กิจเสกิจสมกุศลกะเสริม

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

...อภินิหารชาญณรงค์วงษ์ไทวัณ
อภินันทนาการตระการเสียง
อภิรักษ์ประจักแจ่มใสไทยร่วมเลียง
อภิเสียงส่องสว่างกลางหทัย
อภิราชชาติบุตรสุดวิเศษ
อภิเชษฐ์อโนทัยสว่างสาย
อภิเสรีเรืองรองผ่องดวงใจ
อภิตรัยรัตนาพรหมพาเพลง
อภิลักขิตสมัยวิไลเลิศ
อภิเพริดเเพรพราววาวแววสมร
อภิเดชเดชาฤทธิ์พลากร
อภิกรณ์สมเทพพาประชาบุญ
อภิสหายรายเรียงร่วมรุ้งเเรง
อภิแสงประกายกล้าทิพย์ธาหน
อภิศาสตร์ความรู้สัมมาดล
อภิชนชาญเชี่ยวประภาวดี
อภิประชาธิปไตสดใสส่ง
อภิสงฆ์วงค์วัฒจำหลักที่
อภิภาพพราวเเสงแห่งสิ่งดี
อภิศรีเมืองสวยรวยเจริญ


อัศจรรย์วรัญเลิศพุทธาผ่อง
อัศดรดรุญธาธรรมาสอน
อัศวินอาตมาฟ้าสีทอง
อัศราพุทธธาทรวิลัยธรรมกฤษดาภินิหารปราการพิสุทธิ์
กฤษดาวุธอันศักดาทิพาผล
กฤษณาพระสุขสรรค์ประกายคน
กฤษฎีกาสุดแสงฟ้าสะอาดธรรมวิเศษวิสุทธ์วิสัยวิสิทธิ์วันแสนวสุ
อุราอุรุอรุญอุระอรงค์เอกหลาย
ศรัทธาสุดทีสัทธรรมส่องถึงสุทธาสุไทย
หุธรหทัยหาธรรมแห่งทางหนแท้แห่งธรรม

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แก้

แก้ไขจิตใจเรามองด้วยตา
ไขปริศนาปัญญาช่วยธรรมพระให้
ไม่แก้ผูกเงื่อนแล้วเกิดของเรา
แค้นเหมือนแผลรอวันหายอาจได้แผลเป็น

บทบาทบทเรียนเขียนและอ่านเล่าเรื่องสาระพา
บทเรื่องหาสร้างคุณค่าจิตใจให้
บทร้ายแรงเร่งใครใคร่ร้ายอะไร
บทดีเด่นเล่นแล้วได้สิ่งใดกัน

บทรวยรวยช่วยอันใดสุขทุกข์ตรม
บทขมขมขื่นแค่คลายความยึดเขลา
บทรักแจ้งประจักจริงของของเรา
บทพ่ายพ่ายแพ้มองเจ้าชนะใคร

บทแม่แม่รักในลูกหวังพำนัก
บทหนักหนักตีบทแตกสุดแสงสรรค์
บทเลวเลวที่สุดได้เพื่อใครกัน
บทลูกลูกลูกของฉันรับสิ่งใด

บทพ่อพ่อพ่อที่ดีมีอำนาจ
บทฉลาดปราญเข้าใจได้หนแห่งเขา
บทวโง่โง่โง่ง่ายๆกิเลศเรา
บทเศร้าเศร้าส่งรู้เราร่างรับรอง

บทเรียนของใครคนหนึ่งไม่สามารถใช้กับใครอีกคนหนึ่งได้
ชมพูทวีป อมรโคยานทวีป

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

จราจล

จะลาจนจุดแรงใจจัดลงจำ
จนรวมใจจัดเรียงจองจิตจนจำ
จึงลาจรจัดรวมเเจงจุฬาจง
จุดแล้วแจ่มจิตร้องจริงจุดรวมใจ


 

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อนิจจังร่าง

ธรรมใดในโลกาส่งสัญญาฟ้าสว่าง
ธรรมตราลุเลิศร่างสว่างทางศีลธรรมดล
ธรรมพระอริยะตรัยปทีปใจเมตตากุศ
ธรรมเทิดเปิดถกลวราพลพุทธาเพียร

        อนิจจังร่าง

ส ส

สังสัยแสนสงสัยสิ่งสับสน
สายแสงสนสั่งสอนสุขสุดสังข์
สารสั่งเสริมสัพสิ่งสร้างสมซาง
สร้างสุดสร้างเสสำสองสั่งเสียงทรง

ประ

ประชาธิปไตยแท้ในศรัทธา
ประธิปปัตย์รักษาปกปักไว้
ประชาชนประเทศชาติราชการไทย
ประหลาดปราญช์เมืองไทยใส่เกราะก

กิ เลสเร้ารุม

กิ เลสเร้ารุมร้อนดังไฟรน
เลส นัยฉงนฉงายเห็นเช่นกระแส
เร้า เร่งร่ำเร็วร้ายพระพายแปร
รุม สุมโหมโน้มดวงแดแห่แหนพล

วอ

วะแว่วหวิวหวั่นหวาดวิหวิดหวิว
วะวิ่งวิ่ววาวหวามวะหวิวไหว
วิวรเวียนวะวับหวามวิวอนวาย
วิดหวิดไหววะเวียนวนวิบวนวาง

บัว

บุญเบิกแบ่งเบียงบุบรรณบัวบาน
บานบุญเเบบเเบ่งบุญแบกบัวบุญ
บุใบบัวบานบอกบุญเบิกบานบัวบอน
บังบุญบันบุญบอกบานบุญแบบบุญ

บัว

นอ

นิ่งในนิ่งนะแนบนอนนุชนาถ
แน่เนื่องแน่นับในเนวเนา
เนตรนะนานามนงค์นบเนื้อนวล
นะน้องนวลน้อยนิ่มเนื้อนวล

จุฬา

จราจเรจะลาจุรีจรินทร์จำรวม
จุฬาจุลินทร์จรัลจำหลักจำเรืองจำลอ
จริตจะลาศจะเลือนจะร้างเจริญจำราบ
จะแลจรุงจะลอจะรับจะรุกจุไรจุฬาจรินทร์

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เจ้าตื่นจากทุกข์แล้วแก้วตา


เจ้าตื่นจากทุกข์แล้วแก้วตา
บุญพาปลุกปรับรับขวัญ
สวรรค์พริ้มเพชรพรรณพราวดาวตะวัน
สมไฝ่ฝันลูกโฟมแม่เเพรพุทธไท


บุญใดที่แม่ได้ตั่งใจทำในวันนี้จงมีแด่ลูก

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ชอบหรือไม่ชอบ

ความเป็นที่อยู่ชอบตอบหน้าที่
ชอบธรรมมีเมืองไหนคงสวรรค์
ชอบหัวเราะเหมาะไม่เหมาะเยาะเย้ยกัน
ชอบเห็นคนหัวเราะลั่นมันอะไร
ชอบยิ้มแย้มแจ่มจิตชีวิตเช่น
ชอบมองเห็นคนมีสุขไร้ทุกขัง
ชอบการงานเบิกบานใจไร้นุงนัง
ชอบถือศีลห้าพาฉันมั่นภูมิใจ
ชอบวาดรูปวูปจิตเนรมิตรมอบ
ชอบฟังชอบความรู้หลายจากผู้ใหญ่
ชอบดูแลน้องโฟมรักษาใจแม้ไร้กาย
ชอบเกมส์สบายแต่งบ้านสร้างว่างเวลา
ไม่ชอบทำให้ใครเดือดร้อนอ่อนอกอิด
เห็นเป็นทุกข์อ้อชีวิตเป็นเช่นนั้น ์
 คนโกหกถึงไม่ชอบเห็นทุกวัน
 โศกเศร้าสันต์อันไม่ชอบรอบเวียนวน


https://sites.google.com/site/ahorsigum/xalay

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ศาตร์

ศาตราใดในโลกล้ำ ทำลายธรรมชาติแล้ว
อำนาจทุกสิ่งแคล้ว คลาดเคลื่อนแนวแววสุขพราว
สัจธรรมในศาตร์ใด ศาตร์สิ่งให้ไม่เสียปล่าว
ศาตราก้องกลองเพลงกราว พระผู้เจ้าสกาวสุวรรณ
ศาสตร์ไหนทางอริยา  ศาสดานำทางสวรรค์
เทิดเปลวเทียนธรรมมั่น    รัตนาพลันสว่างจินต์

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สะท้านสท้อนสะเทือนสะทกสะท้านอารมณ์ข่มฤทัยอาลัยรัก
สะท้อนพักต์พิศพราวดาวดวงน้อย
สะเทือนสั่นหวั่นหัวใจระรินพลอย
สะทกสร้อยกลอยขวัญกัลยา

                                  อย่าลืมฉัน

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ดลจิตดล

ดลดวงตาสดใสสว่างธรรม ดลจิตนำธรรมเที่ยงพุทธาก้อง ดลบุญญาฟ้าพรพราวสกาวครรลอง ดลจงจ้องลมหายใจให้เลิศแรง ดลเดชดาสาระพรพุทธรรมพูน ดลเลิกราความอาดูลเรื่องอ่อนล้า ดลดวงจิตเข้มแข็งเถอดพุทธิดา ดลดาวจ้าสดแสงสวยประสบดี ดลดวงขวัญกัลยาสร้างเพียรวาด ดลดรุณปราญชาติเสียงช่วย สอน ดลอำนวยนำดวงจิตตั่งมั่นธรรมาปกรณ์ ดลอุราพบภาพผ่องส่องนำใจ

ขอให้ลูกแม่มีแต่สมปรารถนา

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

ปางกรรมทำไว้ในปางหลัง


อันปางกรรมทำไว้ในปางหลัง
 เป็นพืชยังปางนี้ให้มีผล
หว่านพืชดีมีผลแก่ตนเอง
 หว่านพืชชั่วมีผลที่ค่นแค้น
อันความจริงข้อนี้มีมาแล้ว
ไม่คลาดแคล้วเป็นอื่นทุกหมื่นแสน
หว่านพืชชั่วผลดีมีมาแทน
ถึงแม้นแมนแม่นไม่เปลี่ยนได้เลย


ขอบคุณกลอนธรรมจาก http://www.larnbuddhism.com/buddha/pomnat.html

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

สา

สาระนำ สำเร็จดลสนใจตัว
สาเหตมัวสัวหมักหม่นวนวังเหวียง
สามารถแรงแสงตราส่งสุสำเนียง
สาแสงเสียงสดสุขสันต์อนันตแข็งแรง

สาใจดารารินใดได้สุงสิ่ง
สาสมใจในสุขเสียงส่งแสงสวย
สาระธรรมสัมฤทธิ์พาผู้ร่ำรวย
สาเหตุช่วยอวยพรลูกผูกความจริง

สาริกาวาจาธรวรพระพิณ
สารถิ่นปิ่นพรหมพาวราดิศร
สารบัญสวรรค์พิศประดิฐพร
สารสารวิมารกรณพรกันตนา

สารสัง

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

ขวัญเอยมาสู่องค์เอย

ขวัญเอยขวัญจิตอิสรา
ขวัญข้าดวงดาวพราวใส
ขวัญชนหมองหม่นสิ่งใด
ขวัญหทัยอยู่จิตติดตรึง

ขวัญเพื่อนอุทิศธรรมเทียน
ขวัญเวียนรอบนราประภาไสว
ขวัญทิพย์ดวงแก้วฟ้านภาวลัย
ขวัญใจใสชีวาพุทธาอมร

ขวัญลูกยารุ่งฤดีเฉลิมสว่างผ่อง
ขวัญของลูกกลับองค์เอิบอิ่มหนา
ขวัญตาแม่อุทิศประคองพา
ขวัญจ้าจอมใจหทัยกมล

ขวัญดวงบุญญาทาทาบด้วย
ขวัญจ๋าช่วยดั่งดวงใจหฤทัยผล
ขวัญบุญพาเพลินพรทุกสิ่งนิ่งในตน
ขวัญคนยากจนจิตตราตรัยในตัวเจียม

ขวัญรักสว่างแล้วแพรวผลลูกดวงใจ
ขวัญดวงฤทัยพรรคเพื่อนสดใสมั่น
ขวัญแพร้วแคล้วคลาดทุกข์วชิรอนันต์
ขวัญราษฎร์นิรันด์ธรรมะมั่นอุทรตรง

ลูกรักของแม่

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

พลังพลาพลายพุทธาพรไพรีพลังพลาพลายพุทธาพร
พระพราวเพชรแพรวพริบแพรเพริด
พระผู้ผ่อนพลังเพลิงไพรีพังพุทธา
พระแพรงผาพิมพรรณพัดภัยพาล

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

วอนพุทธเทวา

วอน พุทธะสมณฟ้าศาสดาวงษ์
วอน พุทธธรรมมั่นดำรงค์แพรสั่งสอน
วอน พระสงฆ์อริยะพุทธะบวร
วอน ไตรรัตนะกรณ์บารมีธรรม

วอน เทวาสุงสุดฟ้าวารากาศ
วอน เทพทิพย์สุขสมมาตรพระเพลินสหาย
วอน วิญญูะมฤคาเวชวิเศษพราย
วอน นางในไท้พนาเจ้าวารี

วอน ธรณีอารีย์เลิศ เพริดวายุ
วอน ลูกแม่หมดทุกข์โศกสมใจหมาย
วอน บารมีบุญาเทวารักษ์ร่วมพัดภัย
วอน โรคาภายในภายนอกสังขารา

สมสุขสุดศรีดวงใจใส
ด้วยดวงใจน้ำเนตรหลั่งท่วมใจล้า
ขอติดตามธรรมพุทธะธรรมา
ส่งบุญที่ลูกทำหนาพาบุตรี
หากบุญลูกที่พยายามจิตบรรจง
ส่งบุญตรงนี้ลงเสริมสุขภาพกล้า
ส่งบุญที่ทำไว้ท้้งหมดสู่ลูกยา
อภัยให้ลูกรักข้าพบหมอดี
สุขสันต์พรเสมอพาสุขภาพดี

รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี


รัก หนักหนอนุชดุจดวงใจ
วัว วกเวียนวนในใจผู้เป็นทาษ
ให้ เพื่อนร่วมแรงทุกหนหายคลายอุปาทว์
ผูก ใจรักสมัคร สามารถเย็นยาใจ
รัก เอยยิ่งใหญ่หัวใจแม่
ลูก ห่วงบ่วงแท้ปลอกคอหนา
ให้ ลูกแม่เห็นธรรมเปิดสว่างตา
ตี ปัญหาพาธรรมมาดวงตาดี

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

ขอติดตามธรรมธงพระทรงชัย

พระพรให้ไว้ในธรรมมาแท้จริงสอน

ธรรมธงเที่ยงพระพุทธทางสยามอมร

ประกายกรณ์พรมาตรากลางสำริดพงษ์

 

ตะวัน

แสงอาทิตย์เจิดจ้าสง่าสวย
สว่างด้วยแสนอุ่นไอเช้าสุขสันต์
แม่สั่งนักสั๋งหนอรอตะวัน
พบตะวันนั้นเมื่อไรพบหนทาง
สุริยาทาบฟ้าสุดส๋องสาย
... ประกายส่องอาณาพาราสวย
แสงตะวันเจ้าเอยผลมากมาย
สลายเชื้อโรครา้ยจุลินทรีย์
แสงสว่างกลางวันวิเศษษา
ให้คนเขาสบประโยชน์พาพลังหวัง
อาจจะมีที่ไม่พบได้รับแสงหากเงาบัง
ขอเป็นเเรงใจสุขสมหวังวันใหม่มี
สริยุปราคาธรรมาเกิด
ไม่แจ่มเปิดดังเพี่ยงเสี้ยวทอดถอน
หายใจสักพักก้อคลายคลอน
เพียงพี่น้องผ่องเพื่อนสว่างพอ
http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/profile.php?id=100000761152406

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

งามตระการพุทธธารธรรมงาม อุดร พร พณา พุทธา สลัก

งาม ประสาน อีสานหลัก ดำริ ก่อน

งาม บูรพาอาจาริยะ พระธรรม ธร

งาม เลิศล้ำ ทิกษิณาคร พุทธรตราตรึง

งาม หิรัญวจี หรดีเทพพุทธ ธงไทย

งาม ประจิมประเจิดวโรทัยปราการป้อง

งาม พระพรายประกายพยัพพุทธเพลงพร

งาม บวรอาคเนย์ ประเวทวิเศษ จริง

รู้ รัก ภาษาไทย กับหนูเอ่ย ตอน ทิศ 8 ทิศ / คำที่นำเสนอ : ทิศ 8 ทิศ
ทิศทั้ง 8 ทิศ มีชื่อเรียกแตกต่างกัน คือ
ทิศเหนือ คือ อุดร
ทิศใต้ คือ ทักษิณ
ทิศตะวันออก คือ บูรพา
ทิศตะวันตก คือ ประจิม
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อีสาน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือ หรดี
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คือ พายัพ
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ คือ อาคเนย์


...............................

ขอบคุณความรู้เรื่องทิศทั้ง 8 จ้า
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=6865