วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

คชสารชาญไทย

คชสารชาญเชี่ยวปราการถกล
คชเดชวิเศษคนคุ้มเขตศักดิ์
คชาธรเทวาเขตดำรงค์รักษ์
คชศักดิ์วิสาวิเศษเดชดรุณพล
คชธารอนันตาดารดาษ
คชชาติสุดแสนเที่ยวปราการป้อง
คชเนตรเพชรสวรรค์พรรณพลายทอง
คชทองตระกรองก่อพุทธากระจาย
คชไทอภัยมิตรบัณฑิตพรรค
คชรักษ์ชาติเกิดทัพธรรมะแก่น
คชเทพทหารแกร่งประกายแดง
คชแสงพระสัมมาธรรมาปกรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น