วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อนิจจังร่าง

ธรรมใดในโลกาส่งสัญญาฟ้าสว่าง
ธรรมตราลุเลิศร่างสว่างทางศีลธรรมดล
ธรรมพระอริยะตรัยปทีปใจเมตตากุศ
ธรรมเทิดเปิดถกลวราพลพุทธาเพียร

        อนิจจังร่าง

ส ส

สังสัยแสนสงสัยสิ่งสับสน
สายแสงสนสั่งสอนสุขสุดสังข์
สารสั่งเสริมสัพสิ่งสร้างสมซาง
สร้างสุดสร้างเสสำสองสั่งเสียงทรง

ประ

ประชาธิปไตยแท้ในศรัทธา
ประธิปปัตย์รักษาปกปักไว้
ประชาชนประเทศชาติราชการไทย
ประหลาดปราญช์เมืองไทยใส่เกราะก

กิ เลสเร้ารุม

กิ เลสเร้ารุมร้อนดังไฟรน
เลส นัยฉงนฉงายเห็นเช่นกระแส
เร้า เร่งร่ำเร็วร้ายพระพายแปร
รุม สุมโหมโน้มดวงแดแห่แหนพล

วอ

วะแว่วหวิวหวั่นหวาดวิหวิดหวิว
วะวิ่งวิ่ววาวหวามวะหวิวไหว
วิวรเวียนวะวับหวามวิวอนวาย
วิดหวิดไหววะเวียนวนวิบวนวาง

บัว

บุญเบิกแบ่งเบียงบุบรรณบัวบาน
บานบุญเเบบเเบ่งบุญแบกบัวบุญ
บุใบบัวบานบอกบุญเบิกบานบัวบอน
บังบุญบันบุญบอกบานบุญแบบบุญ

บัว

นอ

นิ่งในนิ่งนะแนบนอนนุชนาถ
แน่เนื่องแน่นับในเนวเนา
เนตรนะนานามนงค์นบเนื้อนวล
นะน้องนวลน้อยนิ่มเนื้อนวล

จุฬา

จราจเรจะลาจุรีจรินทร์จำรวม
จุฬาจุลินทร์จรัลจำหลักจำเรืองจำลอ
จริตจะลาศจะเลือนจะร้างเจริญจำราบ
จะแลจรุงจะลอจะรับจะรุกจุไรจุฬาจรินทร์