วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ร่มโพธิ

โพธิ์พุทธะศรัทธา..ตรัยรัตนา..นิจนิรันดร์
โพธิญาณ..สว่างขันธ์..สานก่อฝัน..สร้างกรรมดี
โพธิสัตว์..จิตอธิฐาน..ติดตามกาล..เอื้อทุกที่
โพธิสถาน..พุทธะปารมี..บริษัทดีเพชรแท้จริง

โพธิบัลลังค์พระสัมมาเปิดโลกาเพื่อนมัวหม่น
โพธิพืช...นำร่มผล...กำบังพล..พลังธรรม
โพธิ์ทอง..เนืองนองพรั่ง...เมตตาหลั่ง กรุณสกล
โพธิเวทย์โพชฌงค์พ้องเพลงเปรื้องร้ายอบายลวง


โพธิเดช..ดลเกศเกิด..ธรรมบันเจิด..ประเสริฐต้อง
โพธิปัก-ขิยธรรม..นำเนตรปอง..สายธารธรรม อมรดาว
โพธิธรรมแสงศีลแพร้ว..ประทีปแก้วไร้มัวหมอง
โพธิสมภาร..ผสานผ่อง..ปฐพีทองเมืองคุณธรรมวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พรพระสยามเทวาธิราช

                                                             

พระสยามเทวา-ธิราชาวิมานทอง
สลักฤทธิ์ประดิษฐ์รองรัตนากรองสุวรรณาลัย
เทพยดาประสิทธิประสมสงค์คุ้มครองส่งทุกกาลสมัย
นิรมิตร...ดลฤทธิ์ไทย..ประจักษ์แจ้งสมจงจินต์

เทพยดา....ประกาศิต....อภิทิศ...พนมเกศ
เสกสรร..คัลลองประเทศ..ประคองเขต..ชลาศัย
แนบแน่น..ธรรม.ทุกทิวา...มวลดาราสุขสมใจ
อิสระปรมัตถธรรมใจราษฎร์สดใสประสงค์ตรง

พรเดชเดชานุภาพประกาศปราบมิจฉาฉล
ผู้คิดพิษภัยชน คิดร้ายหม่นชาติ มลาย
ปกป้อง เบียนบีฑา พาลธรรมา ทุกธาราประชาไทย
พูนพิศ .ประสิทธิชัย..วิจิตสมัย.ตรัยพุทธวงค์


เพียงแสงหนึ่ง

......................................

.............................................

ทาสพุทธานราบดี


ทาสพุทธานราบดี

ทาสแห่งพุทธธรรมตถาคต
ทาสไทยใต้เงากลดโพธิสถาน
ทาสพุทธองค์บรมโพธิสมภาณ
ทาสแห่งกาลเวียนวัฎวิบัติลง

ธาตุแท้ทั่วถิ่นธรรม นำไทยสุข
ธาตุเรืองรอง ผ่องชาวพุทธแจ่มสมร
ธาตุเดิมแกร่งดวงตาธรรมในพระบวร
ธาตุเพชรเที่ยงพาเพียร ภมร พ้นอาลัย


 
ขอติดตามธรรมะพระศาสดา
แสงธรรมดลดวงอารียาสว่างใจ
--เพียงแสงหนึง---

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อนันตกาลอริยสานสัมฤทธิ์
อนัตตาว่าอย่ายึดกอดไว้
อทุกข์ให้เกิดตลอดปลอดจิตที่
อธรรมร้ายใหญ่หลวงนักพรรคพวกมี
อเวจีลงได้ไม่อยู่รวม

อนาทรอ่อนหวานมารฉงัก
อสุรพัตร์ยิ้มแย้มให้ไม่ขลาดขรัว
อนันต กาลศีละเลิศประเสริฐตัว
อมรทั่วเมืองทองแท้กรุงเทพไทย

อธิบดีดำรงค์ทางไม่เพี้ยนผลัด
อนาคตสวัสดิ์เสรีล้ำมั่นคงยิ่ง
อศีลสร้างกิเลศกายขายหน้าจริง
อนิจจังดิ่งดุจเดียวดังปัทมาดวง

อโศกสิ่งสร้างได้ใจประเสริฐ
อกุศลเกิดเข้าใจผิดธรรมเปื้อนกลั้ว
อนุโมทนาใจจิตสว่างใสไม่เมามัว
อนาคตทั่วถิ่นสราญสถานธรรม
...

สดชื่นรื่นรมณ์ธรรม
มณีเรียง..รายพราว.วาวราว..ระยิบ
เสียงพรทิพย์.พรเทพ..วิเศษศรี
แสนสุขกล่อม..พุทธเพลงกล่าว..สะกาวดี
เสกเปรมปรีย์..ประกันป้อง..เพื่อนทุกข์ไท
ระเบียบรัฐ..เรืองรอง...ส่องความฝัน
สงบงัน..ตระกลันนึก..ตรึกตรองให้
เพื่อนอธิฐาน..มาสรรค์สร้าง..พุทธะไท
สว่างไตร..ได้ระลึก...นึกศีลธรรม
............เพียงแสงหนึ่ง...................


.

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554      เทิดไท้ขวัญราชาพระแม่ฟ้าชนชาวไทย
  ยอดขวัญยอดหฤทัย ศูนย์รวมใจประชาชน
 เทิดเกียรติประกาศก้องกรุณาพร้อมดุจสายฝน
แสงทิพย์พระสัมมาดลไตรยรัตนพลอวยพรชัย              ...เพียงแสงหนึ่ง....

แม่....


แม่ของแผ่นดินชุบชีวินมวลชนไทย
แม่แบบเป็นเยี่ยงให้สร้างสรรค์งามตามดี
แม่ทัพเทพยิ่งใหญ่ยืนยงไกรชีพยอมพลี
แม่พิมพ์พร่ำเพียรศรีสร้างคนดีธรรมปัญญา
แม่น้ำคงคาใสอิ่มอาบให้อำนวยใดส่งสิงห์ขร
แม่พระเพลิงแสนซ่อน  ส่งไฟร้ายกลายดับเย็น
แม่พระพายสายลมโบก ปลิวไหวโยกตามวิถี
แม่พระโพสพป้องธานี  พรมนรดีอิ่มเอิบกัน
แม่บ้านเสริมเพิ่มใจ ครอบครัวให้สมสิ่งฝัน
แม่แรงจงใจปัน แม่ยกฉันแม่ยกเธอ
แม่บทจดสร้างกรอบเหตุผลตอบนำมาเสนอ
แม่เลี้ยงพิศพักเจอสมได้เพ้อเรียกเเม่นม
แม่เพียรพบดวงแด ขวัญลูกแม่สุขประสงค์
แม่ยอมทุกสิ่งจงหวังเพื่อส่งยอดดวงใจ
แม่รักและแม่ห่วงอ้อมใจทรวงขวัญดังหมาย
แม่มุ่งมาตรปกภัยลูกฉันให้ผ่านไพรรี
แม่มิ่งสว่างฟ้าเทิดมาตาเหนือเกล้าศรี
แม่พระประเสริฐฤดีเสริมส่งที่เดินตรงทาง


        ...


อุ่นสุริยะเทวาเทพ บังเกิด อนันตกาล
แสงส่องส่งสถาน บริบาลเติมเสริมราศรี
เพียงปลายเปลวตะวันต้อง ดูแจ่มผ่องดารุณี
พร่างพรายพลอยแพรวมณี เจิดวจีสว่างใจ

ตะวันใสนิรมิตรสร้างชีวิตบันดาลชัย
แสงมืดมิปิดให้สุริยใสเพชรประชา
แว่นแพรเนตรระบายส่งแสงสายทุกทั่วหล้า
มวลมิตรแจ้งธรรมา นรากรณ์ กำจรพลัง

สุริยาแสงพระสัมมาอริยาพระผู้ประเสริฐ
ฝนเพชรธาตุพลังกำเนิดแสงทองเกิดเมืองเสรี
แสงทิพย์ศีลธารธรรมดำรงค์ความมั่นคงที่
ถูกต้องแถลงคดีสว่างล้ำตามความจริง

ตะวันใจมวลมนุษย์ไม่หมดหยุดกระจ่างใส
ศีลธรรมพลังใจอวยพรให้ผู้มั่นคง
แสงอรุญประตารกาหลาชุบวิญญาดวงชีวี
ผู้ตั่งธรรมวจีส่งสิ่งดีมีมาตราฐานเดียว.............เพียงแสงหนึ่ง............


.

อย่าเห็นเเก่ตัว

อย่า..ยื้อแย่งเหยียดหยันยุแย่
เห็น..เหตุให้แห่งหายหวลห้องไห้
แก่..แกกู๋เก่งไก่การกิจแก้กันก่อน
ตัว..ตนติดตามตถาต้องตรงต่อตัว
อย่า..ยั่วเย้าแยกยัดเหยียบย่ำเย้ย
เห็น..หุ้นเหาะห้อยแห้งห้วงหกหลหาย
แก่..แก่งกิจเกินแก้กัดกร่อนกีดกัน
ตัว..แต่งเติมแต้มติงแต่ต้นเติบโต


.......เศษธุลี......

.

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เย็นเย็นชื่นเเสนรื่นร่มเปล่งปลั่งสมอุดมใส
ระเรียบเฉียบช่ำใจสะอาดใสประกายพรม
พริ้มเพียงระยิบให้รุ่งระไม้ตระการฝน
เพียรมองดรุณดลปรากฏยลดาราดวง

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จตุรพิธพรชัยจตุรจักรพระพุทธา รัตนามุณีพราว
จตุรพักตร์พิทักษ์ดาว ลดาแสงนราสกล

จตุรบทวิบาท พร้อมเพียรมาตรสว่างผล
จตุรัสเทวาดล ปกป้องราษฎร์ประชาบดี

จตุรทิศแพรววิเศษ ประสบเนตรทุกข์ถิ่นที่
จตุรเวทย์ไพเราะวจี แสงดาวเจิดดำรงค์ใจ

จตุรยุคจักรภพพร้อม ผ่านภพ พ้นกาลสมัย
จตุรภุทอวยพรชัย ดวงทิพย์เกตุการุณาชน

จตุราริยสัจา ปรมัถต์ประชาปัญญายิ่ง
จตุพรธรรมวัฎจริง ติงอุบาทว์ทรชน

จตุมหาราชาธิราช ธตรัฐผู้ปกครอง
จตุรทิศเทวาป้อง วิรูหก วาสุกรี

จตุรเทพเทวานาค วิรูปักษ์ทองผ่องศรี
จตุมหาราชิกากระบี่ กุเวรท้าวยุคนธร

จตุปาริสุทธิศีล พระจอมบดินทร์ พุทธะประทาน
จตุบริษัทประสาน อริยสัจสว่าง ธรรมาถกล
+++++++++เพียงแสงหนึ่ง++++++++++
...............................................................
 วันมาฆบูชา
(วันจาตุรงคสันนิบาต - การประชุมซึ่งประกอบด้วยองค์ 4 เกิดขึ้นหลังจากตรัสรู้ 9 เดือน)  เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขอให้เพื่อนหลับสบาย


หลับตาด้วยระทมร้องระงมทุกข์หทัย
เพื่อนหม่นผู้พบภัยปทีปใจสว่างจง
ขอธรรมมะยาตรา เพื่อนพ้องพาอย่าไหลหลง
สู่สูงสิ่งดำรงค์จิตมั่นคงตรงถึงทาง
กระแสพรพระรัตน์ช่วยกำจัดเพื่อนสงสาร
เพื่อนพบนฤพาน เผด็จการณ์คงหมดไป
เพื่อนพ้องผู้เป็นห่วงผู้ช้ำทรวงจิตสลาย
เปิดแจ้งประจักษ์ในอวยพรชัยในธรรมมา
ฤทธาแห่งความดีดำรงค์ดีถูกเถิดหนา
เสียงแว่วสหายพาค่ำครวญมาพาข้าตรม
เดชะเย็น โศรกคลาย พ้นอบายได้สมผล
พุทธาภัทราดล แจ่มแจ้งผลความเป็นธรรม
--------------เศษธุลี------------