วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

แสวงกรรมแสวงกรามแสวงกง

แสวงกรรมแสวงกรามแสวงกง
แสวงยงแสวงใหญ่แสวงยาก
แสวงกำสวรรค์แก่กะลากราก
แสวงมากแสวงมัคแสวงมน


แสวงบุญ

แสวงธรรมแสวงบุญทุนอริยะ
แสวงจะแสวงจักรบุญหนักถวาย
แสวงหาธงทางแนวทิศองค์อุทาย
แสวงไสวใสสว่างทางมีกิน