วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ส่งจิต

อย่า ยุแหย่หยามหยอกหยิก
ส่ง สับสิกศอกเสือกแส่สวนส่าย
จิต จับจุดจรจิกจนเจียมจาย
มา มุ่งมารหมั่นหมองหมายมิเมืองมอง
อย่า ยงยุดหยุดยั่วเยียดยักษ์ย่ม
ส่ง เสียงสมเสียดสุแสงสาสาย
จิต เจียมจากจึงจิตจุดแจ่มจอมใจ
ไป เปลี่ยนไป่ปร่นแปลกปิดแปรปลง


สาม

สามเส้าสามสายสำสอน
สามซ่อนสำซ้อนสุดแสน
สัมเสียงสาดซ้อนสักแซง
สาแสงเสืองสายสุดทรง

สายสิณสายสนสายสา
สายส่าสายแสงสายสรวง
สายเสกสายสึกสายทรวง
สายสรวงสายเสียดสายซึม

สมศักดิ์สมศึกสมซา
สมสาสมสิทธิ์สมเสื่อม
สมสุดสมส่ายสมซึง
สมซึ้งสมเสียงสมซาง

ส น.

สำนึกสำนวนสำนอนสำเนา
สำเหนียกสำหนักสำนาสานร
สนานสนงสำนักสุหน่าย
สนุกสุดหน่อยสุนานสุนวล

ลูกรัก

ลูกรักลูกเลิศลูกรักลูกล้ำ
ลูกพร่ำลูกพลอดลูกเพรียกลูกพร้า
ลูกจ๋าลูกจรลูกจากลูกจา
ลูกข้าลูกขามลูกคำลูกคง
ลูกเอยลูกอกลูกอาจลูกอิ่ม
ลูกพริ้มลูกพราวลูกสาวลูกศร
ลูกยิ้มลูกแย้มลูกยศลูกอร
ลูกพรลูกแพรลูกพรำลูกเพียร

แม้เราห่างเพียงกายใจเรากอด
แม้แม่ยอดดวงดาวสุดาวใส
แม้เมื่อหมดฐานันดาพิมพาใจ
เเม้เพียงร่างจากห่างใกลใจเราคงกรรมแต่ง

กระตุ้นกรรมตกเกิดต่ำกรรมแต่ง
กระต่อกะตมกระเตาะกระแตะ
กระเตรียมกระตามกระตนกระแทะ
กะแตะแกะตกกะตา

กรรณเตกรณ์ตีไกรตองกรองตรัง
กังตั๋งกันต่ังกังตัก
กรณี/ๅ