วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัญญาณ

แสงสัญญา  เนติ ราวรกาศ
จตุราชแลคณาประกายขอน
แสดงเด่นดุเดือดแดงดำร้อน
กำก่อนกระเทือนกรักคราประประชากร

แย่งแย่ยัดยุเย้อย่ำกันให้เคืองขัด
แย่สกัดกลับสบัดละเลงก่อน
เหตุจะมีคงลมร้ายหทัยวอน
กฎหมายถอนว่อนไวสลายกรง

มัง ตรา

..................

ผุ้รุ้เก่าจะกำเนิดด้วยกฎกด
ผุ้กำหนดปฎิวัติชัดสหาย
ผันพาทเพียรคลายปมพระธรรมไทย
อาจเเตกฟ้าดึงจำใจให้จำจอง