วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ศาตร์

ศาตราใดในโลกล้ำ ทำลายธรรมชาติแล้ว
อำนาจทุกสิ่งแคล้ว คลาดเคลื่อนแนวแววสุขพราว
สัจธรรมในศาตร์ใด ศาตร์สิ่งให้ไม่เสียปล่าว
ศาตราก้องกลองเพลงกราว พระผู้เจ้าสกาวสุวรรณ
ศาสตร์ไหนทางอริยา  ศาสดานำทางสวรรค์
เทิดเปลวเทียนธรรมมั่น    รัตนาพลันสว่างจินต์

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สะท้านสท้อนสะเทือนสะทกสะท้านอารมณ์ข่มฤทัยอาลัยรัก
สะท้อนพักต์พิศพราวดาวดวงน้อย
สะเทือนสั่นหวั่นหัวใจระรินพลอย
สะทกสร้อยกลอยขวัญกัลยา

                                  อย่าลืมฉัน