วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

ม้าแก้ว ช้างแก้ว จักรแก้ว มณีแก้ว นางแก้ว

ชาติอาชาจอมกษัตราธิบดี
ได้ดลเดชดุสดีพุทธวงศ์ดำรงยิ่ง
คชสารคู่บูญเก่งการุณจริง
ช้างไทยยิ่งขาดทุกสิ่งคชธร
ม้าแกล้วกล้าม้าเร็วพิแพรวพราย
ช้างแก้วพลายไร้ผู้มองไม่คงมั่น
คชก่อแก้วภัทรกอกาญวิชาญอรัญ
เหตุอันไทยพบสุขสรรค์สบสุขมี
ให้อนาถาแท้ช้างเมืองทอง
ช้างตระกรองกายาแก่พระสุรีย์ศรี
พระสัมมามอบทานให้ไม่แบ่งประชาชี
พระเทพหทัยมุนีท่านประสงค์ชัย
ทหารเสือเครือจักรเพชรพระทรงตรัย
ทหารเทพธรรมผทัยพบธรรมาสง่ายิ่ง
ทหารรามรามาพรรค์พุทธไทยจริง
จักรแก้วธรรมนำทุกสุ่งสุขสมใจ
จักรแก้วเมืองเจริญเพลินจริตรุ่ง
จักรแก้วกรณ์ผดุงมิตรเพชรผลได้
จักราธรรมศิวิไลทุกทิศประทานไพร
จักราเกิดก่อกรรมไกลทหารธรรม
จักรกรดใจได้สกิดจิตใจพล
มณีแก้วเทพศิรินดรุณพลดล ศศิธร
มณีแก้วทิพย์บวรเดชสถานผลาญไฟถอน
มณีแก้วสว่างกาญจน์ผ่านภพแล้วพุทธิชัย
มณีแก้วสว่างสไวหทัยตราตรึง
แม่นางแก้วกรณ์เกศวิเศษพริ้มพราวสุด
มณีพิสุทธ์ดุจ อมร อาภรณ์เพริ้ด
มณีรัตนะพระพรเพลงประกายเรือง
มณีนางพระผู้เปลื้องทศทิศทอง
มณีน้องนิ่มน้อยพลอยพิสุทธิ์
แม่นิ่มนุชนวลพจนาประภาเเข
มณีนัยนาเนืองพิมผไทสว่างแล
มณีแท้แม่ที่เลิศรุ้งล้ำรุรังรอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น