วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประชาชน

ประชาชนเขาเดือดร้อนเขาจึงมา
ไม่เห็นค่ากลับทำร้ายไล่ข่มเเหง
คนยิงคนมือเปล่าใช่น่าเกรง
มาเห็นด้วยตาตัวเองเลยซึ้งใจ
ว่ามนุษย์ใจหยาบยังมีอยู่
มันไม่รู้ความเมตตาอยู่ที่ไหน
กลับเข่นฆ่าประชาชนคนเลือดไทย
ทำเเบ่งชั้นเเบ่งไพร่ใจโสมม
ไม่นานคงได้รู้ซึ่งนรก
จิตสกปรกทำได้ไล่ข่มเหง
ถ้าเเน่จริงชาติชายใจนักเลง
อย่าข่มเหงต่ออยู่ต่ำตน

***เพียงแสงหนึ่ง***

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อน

อนาคต ลางเลือนเพื่่อนประยุทธ

อนาเดช สลายสุดศูนย์ส่งสาย

อนันต์เลิศเกิดวิมุตพุทธาจุฬาพลาย

อนงค์วอนพรธิปไตยสมใจวงค์
อนาคามีมรรคาพระไทยทำ

อนััตตามุ่งสวรรค์เพื่อนถ่ายถอน

อเนตรดีไม่รัับรุ้เรื่องราวกร่อน

อนิจจำนำคำสอนสิ่งงดงาม
อโนทัยหมุนวนครับคำคลาย

อนาทให้มองผ่านมาพบเรื่องก่อน

อนาจารทาทำร้ายพังข่าวดังอร

อนาถไร้ในศีลก่อนน้ำใจเนียม

สัญ สรรค์ สัน (ติ)


สัญญา ว างหลักตราพระทรงไตร
สัญจรรอนแรมได้ประโยชน์ยิ่ง
สัญญา ณ ไร้สายนำล้ำรู้เพียรติง
สัญญา ตา ม หน้าที่ใดใจแจ้งจริง

สัญญา อ สัญญาสัตยาสถากรรม
สัญญีมิคแก่กรรมผู้ทำกร่อน
สัญแดหวาเทพสุริยาวิมุตตรอง
สัญดารปราการป้องอธรรมร้องวุ่นว
ายใจ

สัญญา คร าสายัญพลันแสงทาส
สัญญามา ต ร เพียรหวังวงศ์พงศ์ศักดิ์สูง
สัญญา แด แปรปัญหาประภาพรรณนิรันดร์กูล
สัญญา บา ตร อาจหาญศูนย์เที่ยงเพียงตราตรง
 
สันติธรรมศานติทรงอัตตาจอง
สันนิบาตบำราษฎร์พาสกลเกียรติก้อง
สันต์สุขสองเที่ยงธรรมแสงสว่างสาย
สันดอนตะกอนวารพาลไพรเทิดไท้กมล

สรรค์สร้างพรหมเทพอุทิศพินิจหนัก
สรรค์เสกศิวาจำหลักพงษ์สุขสวรรค์
สรรหาสิ่งศึกษาศีลนราพบแพรพรรณ
สรรเพลงเทพสีสันต์กีดกั้นกุม
เยี่ยมยุทธ์

พวกไผเป็นพวกไผหนอ


พวกใครก็ไม่รู้สูสังสัย
นุงนังกันน้อยมากหากเราเผลอ
พวกของเธออาจไม่ใช่พวกของเธอ
พวกของเกลออาจไม่รู้ดูแล้วงง
ที่ว่าใช่อาจไม่รู้ดูไม่ได้
... ว่าสหายหรือหวลเห็นเร้นระหล
ซ้อนอยู่สองรองระดับปรับเวียนวน
รองระงับเรื่องรนรองผ่องแผ้วนา
อัตตามีจงอย่าคิดหาว่ามั่นคง
หัวโขนลาละลายลงพงษ์ผิดฝา
ผู้กล้าหาญหารหรือลบกลบหายลา
ผู้ไม่กล้าเมาโลกาโบยบินโยง
เมาอะไรก็จะเท่าในเมาธรรม
พอผ่านพร่ำนำเรื่องร้ายให้หมดผง
ตามืดคลายมองเห็นชัดจัดเจนลง
พิพาทวงศ์คงหมดไปใสสดจริง

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ไตรสดายุ


อาจ องค์อิสราพุทธาศักดิ์
เพลงพิณรักษ์พุทธภาฆนาดิศร
ฉัตรองค์กั้นเกศเเก้วอนงกรณ์
อนันต์สมรขจรพรหมสักกะธรรม
เทวะตาหลักรักษาไทยทุกทั่วถิ่น
... จอมนรินนครลดาพิมพาสมร
ไตรยุตราจตุรทาเพียรธรรมบวร
ประชากรสงบได้อภัยพล

จริงหรือ

เปลี่ยนความไม่จริง

เปลี่ยนปรับมุ่งสิ่งล้ำนำสิ่งดี
ความสว่างร่างรุ่งดี...สวัสดิผล
ไม่หมองไหม้ครุฑาเทพนภปดล
... จริงจดจ้องจริงแจ้งจบจึงแจ้งจริง

เปลียนความจริงเพื่อ...

เปลี่ยนแปลไปปรักปรำปกปิดปัด
ความพิพาทพิบัติพลัดผุ้ใดได้
จริงประวัติจัดแจงขจัดวิบัติไป

เพื่อพวกพ้องพาเพียรให้สมใจปอง

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สว่าง


สว่างดาวพราวเนตรนริยบาล
สว่างคูณจตุมุลกาลวจีกระแส
สว่างจ้างไม่พลางเพียงกะจงแจ
สว่างแถนิมิตกายอุบายอวล

สว่างตาที่สาเหตุ เพท รุก ลั๋น
สว่างจันทร์ดวงดาราพนาเเพร่ง
สว่างแจ้งดลลดาจรกาแสดง
สว่างระแวงถอนพรตถาธรรมาลัย


สว่างกรุมครูบาพญาวิหก
สว่างยกร่ายแปรแพร๋ส่งว่อน
สว่างเพื่อนกาลิเกเสธธรรมธร
สว่างศรีกำเนิดขรไม่ลวงตา

สว่างดวงจิตคิดทรมาประชาชาติ
สว่างสรวงดวงทิพย์ทาสสุราบ่อน
สว่างว่างอสุราทัพแสงตราวโรปกรณ์
สว่างเดชดำรงค์รอนสระเสริฐศักดิ์พิทักษ์จริง
สว่างเทพบุตรพาลวราการนเรศก้อง
สว่างล้ำนำส่งสรนิกรขยาย
สว่างธรรมเมตตาผ้องนิรันตราย
สว่างใจเมตตาร้ายลาลับ ดับกรรมกรง

สว่างทองจับดวงตาคนรุ้แ จ้ง
สว่างเคียงอนิจาสังขาราหทัยอ่อน
สว่างแสงมืดมิดทาดารกัปล์ดับ ภมร
 สว่างก่อนปัญญาพร่างทุรยศพงษ์

สว่างฤาระบิลระบายร้ายรุ้รึตัวตน
สว่างคนประชาชาติปรามาทสอน
สว่างคิดพระผุ้ผองพิทักษ์วอน
สว่างร้อนแรงรุกรุ้ผุ้ทุกข์ระกำ
สว่างใจไหนตราหนารักษาจิต
สว่างฤทธิ ธิราเมศพรหมธรรมก่อน
สว่างฟ้าแม้สีทาทศพิศ พร
สว่างเลิศนิติกรณ์นครคลาย

สว่างเหตุสว่างผลดลใจเถิด
สว่างเลิศเทวธำรงค์มุนีศร
สว่างคิด นพฤทธ์บริสุทธฺพร
สว่างเปิดผลตายผ่อนร่อนลือราย

สว่างแดงแสลงตายสลายตรา
สว่างพาพอขอหยุดยับ ระงับไห้
สว่างจับ ยศยงยายิ่งโยงไย
สว่างธรรมแปรปรัปไปแสงแขดา

สว่างประทีปกอบกำเกิดกำกวมแก่
สว่างแก้แม้ใมสว่า งทับทางสวย
สว่างจริงสว่างเนตรอมรเดชผู้ร่ำรวย
สว่างสวยอวยสัมมาพุทธาคง

ที่ใดมีรักที่นั่นมีโศกและมีภัย

 
ที่ใดมีรักที่นั่นมีโศกและมีภัย

ที อัตตามี่ตัวข้าฯและตัวตน
ใด ดูรนเร่งรีบเรื่องเร่งแรงหลาย
มี หรือไร้ให้หรือหมดซื้อหรือได้
รัก แทนสายชาติพันธุ์ปันแบ่งพงษ์

ที่หมุนเวียนเปลียนแปลสลายรวน
นั้น นี้นู้นนามนวล ครวญสงศร
มี เมตตาพาพบเพชรประทานพร
โศก มิโศกอโศกกรณ์อ่อนโศกี

และร้ายหลายดีร้ายตัวชั่วเจ็ดหล
หม่นหมองหม่นหมายมุ่งมีนิมิตหมาย
ภัย เพสเพี้ยนอบายเบิกสวรรค์ราย
ใจส่งสหายให้สุขสมอารมณ์ธรรม

        รักในหลวง

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น

จิตอิสระเสรีมี แด่ชน
คนทุกคนล้วนคิดผิดถูกได้
อย่าดูหมิ่นมวลมหาประชาไทย
เลือกอะไรแล้วแต่เขาอย่าเหมาเอง
 อย่าใช้เล่ห์ลวงหลอกและกลอกกลิ้ง
เข้าช่วงชิงหัวใจใช้ข่มเหง
เขาจะเลือกอะไรให้คิดเอง
หากชี้นำดำ-ขาวเอง เร่งให้มัวเรื่องจะเเปลกที่เป็นอาจไม่เป็น
เรื่องไม่เป็นอาจเห็นเป็นไปทั่ว
ช่วยสร้างความรู้สว่างไม่มืดมัว
ปล่อยความกลัวครอบงำทำตัวเอง

-----เพียงแสงหนึ่ง------

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554


อริยาทิภา พรสท้อนแสง
เทวแพลงเพลินภพนพอักษร
อริยะพุทธาเทพธรรมะอุดร
นำพาพรสยามเกิดประเสริฐดาว

มนต์พุทธธรรมนำอมตฤทธรอรศึกษา
สุนทรธรรมนำนภาประภาสร
... บุญนิมิตร บพิตรจิตมั่นเเพรวพันธุ์พร
นรากรณ์กันต์อนันตเทพ เทวาดล
 
บวรเทวตาพุทธบุตรยุตธรรมมาศ
พาปทุมชาติกัลยามิตรพ้นพิษถอน
บัวพรรณ พายประชาได้พรหมแพรพร
ตะวันธรรมจันทรกรณ์แจ้งฟ้าสว่างจินต์
........................................................
 
น้ำตาเมียน้อยหลวงหน่วงอริยะ
เมื่อคนกลางเขาไม่ละใครก่อนได้
คนทนได้ทนเก่งทนกันไป
เพียงแค่ให้มีแค่ผัวตัวเป็นๆ
พ่วงกันไปเกาะกันมาทำงานดิ้น
... เพียรเพียงกินกามเกียรติดูเก่งกริ่ง
รอจนกว่าคนกลางไล่ไม่เหลียวติง
ตลกแท้ยิ่งหึงหวงฆ่า กันสะใจ
สมัยนี้ไม่รู้หญิงหรือชายใครหนอหลอก
ปล้นปันปลอกหลอกจิตตัวมั่วกันใหญ่
เหมือนคนแก่งแย่งย ื้อฆ่ากันไป
โอ้อาชาสมชาญชายหนุ่มชื่นชม
คนที่ว่ามีเมียสองเขาทูนให้
เพียงแค่ได้ชนะใจให้สุขสม
หากว่าเบื่อหมดที่ได้ลดอารมณ์
มองเถอะว่าสมหลงไหลจริงหรือวา
หลงกินกามเกียรติกันไปวุ่นวายพา
เห็นดีงามหลายเมียหนาสุดจะดัง
เกิดกับลูกหรือพี่น้องรับได้ไหม...?
มองอย่างไรเห็นควรทนหน้าที่หนา
ลูกโกรธพ่อเกลียดแม่เป็นธรรมดาไม่ซึ้งดีต่อกันหนา..เพื่ออะไร
พวกเพลย์บอยดูเอาเองคราวสำนึก
โดนเด็กปลิ้นลึกหลอกปอกปลิ้นใส่
ไม่อัมพฤต อัมพาตง้อยเดี้ยงไป
โรคแสนร้ายเกิดทั่วไปยิ่งไฟรุม
 
 
เกิดมาแล้วไม่กำจะเกิดมาทำไม?

กรุงเทพ

กรุงเทพสยามไทยไตยจักร
มหา ดิสรภากรณ์พิทักษ์อิสระธรรมขยาย
นคร ธรรมแห่งเทวะรัตตาปิดนรกบังอบาย
อมร กรรณเนตรนารายณ์สายธรรมดัง
รัตน ปุระนะอัญมณีสุวรรณถิ่น
... โกสิน ดินแดนสหายธรรมอักษร
มหินทราสง่าสวยเทพธีปังกรณ์
อยุทยาสวรรค์เเพรพรพระพราวพิม
มหา
ดิลก
ภพ
นพรัตน์
ราช
ธานี
บุรีรมย์
อุดม
ราช
นิเวช
มหา
สถาน
อมร
พิมาน
อวตาร
สถิตย์
สักกะ
ทัตติยะ
วิษณุ
กรรม
ประสิทธิ์