วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

แสวงกรรมแสวงกรามแสวงกง

แสวงกรรมแสวงกรามแสวงกง
แสวงยงแสวงใหญ่แสวงยาก
แสวงกำสวรรค์แก่กะลากราก
แสวงมากแสวงมัคแสวงมน


แสวงบุญ

แสวงธรรมแสวงบุญทุนอริยะ
แสวงจะแสวงจักรบุญหนักถวาย
แสวงหาธงทางแนวทิศองค์อุทาย
แสวงไสวใสสว่างทางมีกิน

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ตั่งใจเบียน


ตั่งใจเบียนตั่งใจบทตั่งใจบาป
ตั่งใจหยาบจาบจิบจับนับในจุด
ตั่งใจร้ายใจต้องรักเรื่องทุกทุก
 ตั่งใจคลุกรบในจิตอุทิศตน


 วิธีพ้นทุกข์

สังขารนี้เกิดมาเพื่อ


สังขารกายในร่างกายตายสิ้นซาก

 สังขารจากซากวิญญาหาเหตุผล

สังขารวา จาไม่จากที่ยึดตน

 สังขารวนทนทุกข์ในบริสุทธิ์วา

 สังขารารา

ยกเลิก

ยกเลิกเยอะยกเลิกเก่าสัญญากาก
ยกเลิกยากนาคอริยะขัดขบเยอะ
ยกเลิกพันธะนากาลวานหนี้เกลอะ
ยกเลิกเปรอะยกเลิกจำยกเลิกจอง

กำของเธอแบของฉัน

กำของเธอที่ที่กำนำให้ผลัก
กำของสักดิสิทธ์หามากดบาท
กำยึดมั่นกันยึดหมดกำเกินคาด
กำบีบชาติอย่างกรรมบท บทในเบียน

แบของฉันคือไม่กำต้องปล่อยวาง
แบอย่างว่างวางว่านั่นของฉันใช่
แบปล่อยคืนยืนปลงแค่รอวันใด
แบอะไรไม่ยึดกำนำอดทน

กำ

กาลา มะ

กาลามั้ยกาลามะกาลามิด
การราฤทธิ์การลาแล้วกาลาพริ้ม
การลารสการราเลิศการาริม
กาลลาวิวกาลาวนกาลลาลา

การลา

ไม่คาด

ไม่คาดคิดไม่คาดไขไม่คาดผัน
ไม่สนพลันไม่สรรค์ใครไม่ไฝ่หา
ไม่กำหนดไม่กดเกิดไม่กรรมกา
ไม่ปักษาไม่ปดเสียไม่ปรัชญ์ทราม

หลากหลาย

หลากหลายสายน้ำหลากศากยะ
หลากสายจะละสายใจไร้ในฉัน
หลากสีสวยรวยทุกที่เมื่อมีวัน
หลากแสงอัญญาพรสท้อนรงค์

หลากอายะตนะพาสังคมสุด
หลากที่สุดฉุดให้ขบให้คิดขันธิ์
หลากเรื่องร้ายหลากเรื่องรักไฉนพัน
หลากหลายนั้นมั่นยึดไว้ในศีลจริง

หลากหลายเรื่องก็กลับมาเป็นเรื่องเรื่องเดียว
หลากแลเที่ยวหทัยท่องของฉันหนี้
หลากแล้วคิดคิดแล้วว่าอาลัยดี
หลากหลายสีที่ต่างตัวและต่างใจ


หลากแสงรุ้งพุ่งพราวพระแพร้งพลั่น
หลากทุกข์วันสรรค์จำนงค์สงค์ในท่า
หลากมีเงินหลากมาแรงปรมัตตา
หลากสุขหาลาสุขศรีที่ได้ใจ

 เรน_โบว์&ไม่มี


ไม่มีใครเป็นของใคร ไม่มีอะไรเป็นของแน่ ไม่มีสิ่งไหนไม่ผันแปล ไม่มีทุกข์แท้บนทางธง

ขุดรากถอนโคน

ขุดรากมากถอนโคนโค่นอาลัย
ขุดรากใยในรากแย่และรากเน่า
ขุดรากเยอะและรากแยะแพะพันธุเนา
ขุดรากเขลาขุดรากเราเผ่าพังพันธุ

ขุดรากแล้วแจวจะจริงและจะแจง
ขุดรากแย่งขุดรากยั้วขุดแขขันธ์
ขุดรากขบขุดไร้คนขุดไร้คัล
ขุดรากพลำขุดรกคราวขุดรักความ


อย่าเชื่อคนง่าย

พุทธบัญชา

พุทธบัญชาพุทธาบัญชรพุทธรบัณฑูร
พุทธรักษ์สูรย์พุทธรรมรักษาพุทธารัตน์สวย
พุทธากำหนดพุทธิกำเนิดพุทธทางอำนวย
พุทธหลักรวยพุทธทวยรักลาพุทธารัฐเรือง

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กรรมหนา

กรรมหนากิจกรรมหนาเกาะกรรมหนากฏ
กรรมหนาบทกรรมหนาแบกกรรมหนาบอก
กรรมหนาขบกรรมหนาขันธ์กรรมหนาคลอก
กรรมหนาพอกกรรมหนาพูนกรรมหนาแพง

กรรมหนาครอบกรรมหนาคลุมกรรมหนาคิด
กรรมนำจิตกรรมนำใจกรรมเนื่องจั่น
กรรมหนาจุดให้กรรมเกิดกรรมหนากัน
กรรมหนากั่นกรรมหนากรุ กรรมหนากรรม

กรรมหนาหน้ากรรมหนาร่างกรรมหนอเรา
กรรมนำเขลากรรมหนักเรากรรมแข่งขันธ์
กรรมมีค่ากรรมคำค้างกรรมชาติพันธ์
กรรมหนาพลันผันกิเลสให้กลับกรรม


วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ปั้น


ปั้น ปั้นความรักความหวังดีที่แสนเลิศ ปั้นเจ้าเกิดมาเพื่อสุขหาไหน ปั้นลูกมาลูกรักเพื่อสิ่งใด ปั้นดวงใจให้เจ้าลูกแม่จริง ปั้นดินดาวปั้นน้ำเปล่าให้ใสสุด ปั้นประดุจเพชรพิมพราวดาวสมร ปั้นความดีความชั่วได้ดังใจปอง ปั้นดาวผ่องพริ้งเพริดพระเจิดใจ ปั้นสังขารร่างกายได้จากไหน ปั้นดวงใจแพรพิสุทธิ์ดุจดาวสันต์ ปั้นเดือนดินปิ่นใจจิตสิทธิใครยัง ปั้นพลังพลาใดได้สมจริง

แสนยานุภาพ


แสนยานุภาพ แสน มากสุขสุดสรรค์สิ่งสวยสม

 ยา เยียวยลใยยากจากใจเเถลง

นุ เนืองนะอะอุอุลุลงเเรง

ภาพ ตาแต่งหลอกลวงเราเศร้าสุขตรึง

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ห้าม

ห้าม ห้ามกิเลสห้ามความรักห้ามความรู้
 ห้ามอยากดูห้ามอยากได้ห้ามในฉัน
 ห้ามหัวใจห้ามดวงตาห้ามดูทัน
 ห้ามตัวฉันห้ามติดตาห้ามติดใจ

 ห้ามความร้ายห้ามกรรมร้อนห้ามกรรมแร้ว
 ห้ามกรรมแน่วห้ามกรรมแน่แขขันธ์ไข
 ห้ามคิดนะห้ามคิดหนักห้ามอาลัย
 ห้ามดวงใจห้ามดวงจิตห้ามแดจร

 ห้ามทำดีห้ามทำร้ายห้ามทวนนะ
 ห้ามหลงรักห้ามหลงรกห้ามหลงไหล
 ห้ามหัวเหตุห้ามหัวแห่งห้ามหลใด
 ห้ามตามใจห้ามตามจิตห้ามวิญญา 

ห้ามขอบคุณห้ามเหตุใดห้ามไหน ณ.
ห้ามเธอจะไปทางไหนห้ามใจหนา
ห้ามตัวเธอห้ามตัวฉันห้ามเวลา
ห้ามยาตราห้ามยามตรองห้ามยามเตรียม

 ห้ามอาลัยห้ามอาวรห้ามอาหวัง
 ห้ามความหลังห้ามความดีห้ามมีเกี่ยว
ห้ามได้แน่ห้ามได้หรือห้ามคำเดียว
 ห้ามฉันเหลี้ยวห้ามคนลดห้ามฉันลง

ห้ามแน่ใจห้ามแน่นหนักห้ามจักรู้
ห้ามแน่อยู่ห้ามแน่ยลห้ามเป็นผล
ห้ามมีฤทธิ์ห้ามมีเดชห้ามใจตน
ห้ามในผลห้ามในพรรคห้ามนำพา

 ห้ามเธอรักห้ามเธอแล้งห้ามท้วมแล้ว
ห้ามดาแนวห้ามดูนานห้ามขลาดเขลา
 ห้ามเธอดูห้ามเธอแกระหรือเกาะเกรา
 ห้ามสำเนาห้ามสัมมนาห้ามตาคน

 ห้ามหัวใจห้ามความโกรธห้ามความเกลียด
ห้ามบอนเบียดห้ามเบียดเบียนห้ามบากบั่น
ห้ามบากใบห้ามปากบอนห้ามแสงวัน
 ห้ามหลงขันธิ์ห้ามหลงขำห้ามดูแคลน

ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานห้ามเข้าจิต
ห้ามพบมิตรกัลยาเกิดเปิดมรรคผล
ห้ามเข้าใจในที่แท้ซิใดดล
ห้ามโง่ชนห้ามสงสัยใช่จริงจริง


ห้า ห้า ห้า

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

เราโชคดีที่มีพระพุทธเจ้า

ไม่มีใครเป็นของใคร
ไม่มีอะไรเป็นของแน่
ไม่มีสิ่งไหนไม่ผันแปล
ไม่มีทุกข์แท้บนทางทำ

 เมื่อเราไม่มี

 เมือเรามีทางทำประจำใจ
เมื่อเรามีกุศลได้สดใสยิ่ง
เมื่อเรามีศีลนำพามั่นสุขจริง
 เมื่อเรามีจิตส่งสิ่งรักสุขใจ

 เมื่อเรามี


 ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริง
 ไม่มีสิ่งสวยงามตามสุดสม
 ไม่มีแน่แท้เที่ยงเวลารม
ไม่มีล้มหากเราก้าวทรงตัว
 ไม่มีหวังวนว่าวักวกวน
ไม่มีชนอริยชาติฉลาดหมด
 ไม่มีเรื่่องสมบูรณ์อนาคต
ไม่กำหนดไม่กฏเกิดกำเนิดเกณฑ์
 ไม่เคย เห็นหรือว่าคิดว่าเคยเห็น
 ไม่มีเป็นไม่มีอยู่คือคิดคร่ำ
ไม่มีรักไม่มีห่วงไม่มีจำ
ไม่มีคำไม่มีคงไม่มีใคร
ไม่มีพบไม่มีพรากจากจำจร
 ไม่ถ่ายถอนไม่ทดท้อพ้อตระหนัก
ไม่ปักปรำปรวนแปรแค่ทึกทัก
 ไม่แปรปักหลักกรรมเป็นหลัก

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

นามไร้

น่ารักน่าร้ายหน่ายรึ
น่าลุ้นหนุนไร้ไหนรก
น่าลับนานลิบนาร้าง
นานรับนายรู้นามไร้

444444

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ส่งจิต

อย่า ยุแหย่หยามหยอกหยิก
ส่ง สับสิกศอกเสือกแส่สวนส่าย
จิต จับจุดจรจิกจนเจียมจาย
มา มุ่งมารหมั่นหมองหมายมิเมืองมอง
อย่า ยงยุดหยุดยั่วเยียดยักษ์ย่ม
ส่ง เสียงสมเสียดสุแสงสาสาย
จิต เจียมจากจึงจิตจุดแจ่มจอมใจ
ไป เปลี่ยนไป่ปร่นแปลกปิดแปรปลง


สาม

สามเส้าสามสายสำสอน
สามซ่อนสำซ้อนสุดแสน
สัมเสียงสาดซ้อนสักแซง
สาแสงเสืองสายสุดทรง

สายสิณสายสนสายสา
สายส่าสายแสงสายสรวง
สายเสกสายสึกสายทรวง
สายสรวงสายเสียดสายซึม

สมศักดิ์สมศึกสมซา
สมสาสมสิทธิ์สมเสื่อม
สมสุดสมส่ายสมซึง
สมซึ้งสมเสียงสมซาง

ส น.

สำนึกสำนวนสำนอนสำเนา
สำเหนียกสำหนักสำนาสานร
สนานสนงสำนักสุหน่าย
สนุกสุดหน่อยสุนานสุนวล

ลูกรัก

ลูกรักลูกเลิศลูกรักลูกล้ำ
ลูกพร่ำลูกพลอดลูกเพรียกลูกพร้า
ลูกจ๋าลูกจรลูกจากลูกจา
ลูกข้าลูกขามลูกคำลูกคง
ลูกเอยลูกอกลูกอาจลูกอิ่ม
ลูกพริ้มลูกพราวลูกสาวลูกศร
ลูกยิ้มลูกแย้มลูกยศลูกอร
ลูกพรลูกแพรลูกพรำลูกเพียร

แม้เราห่างเพียงกายใจเรากอด
แม้แม่ยอดดวงดาวสุดาวใส
แม้เมื่อหมดฐานันดาพิมพาใจ
เเม้เพียงร่างจากห่างใกลใจเราคงกรรมแต่ง

กระตุ้นกรรมตกเกิดต่ำกรรมแต่ง
กระต่อกะตมกระเตาะกระแตะ
กระเตรียมกระตามกระตนกระแทะ
กะแตะแกะตกกะตา

กรรณเตกรณ์ตีไกรตองกรองตรัง
กังตั๋งกันต่ังกังตัก
กรณี/ๅ

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กระแสกุศล

กระแสกุศลกระสายกสิน กระสานกะสาดกระเซ็นกระแส กุศลแก่นสารกิจสมก่อนเสีย กิจเสกิจสมกุศลกะเสริม

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

...อภินิหารชาญณรงค์วงษ์ไทวัณ
อภินันทนาการตระการเสียง
อภิรักษ์ประจักแจ่มใสไทยร่วมเลียง
อภิเสียงส่องสว่างกลางหทัย
อภิราชชาติบุตรสุดวิเศษ
อภิเชษฐ์อโนทัยสว่างสาย
อภิเสรีเรืองรองผ่องดวงใจ
อภิตรัยรัตนาพรหมพาเพลง
อภิลักขิตสมัยวิไลเลิศ
อภิเพริดเเพรพราววาวแววสมร
อภิเดชเดชาฤทธิ์พลากร
อภิกรณ์สมเทพพาประชาบุญ
อภิสหายรายเรียงร่วมรุ้งเเรง
อภิแสงประกายกล้าทิพย์ธาหน
อภิศาสตร์ความรู้สัมมาดล
อภิชนชาญเชี่ยวประภาวดี
อภิประชาธิปไตสดใสส่ง
อภิสงฆ์วงค์วัฒจำหลักที่
อภิภาพพราวเเสงแห่งสิ่งดี
อภิศรีเมืองสวยรวยเจริญ


อัศจรรย์วรัญเลิศพุทธาผ่อง
อัศดรดรุญธาธรรมาสอน
อัศวินอาตมาฟ้าสีทอง
อัศราพุทธธาทรวิลัยธรรมกฤษดาภินิหารปราการพิสุทธิ์
กฤษดาวุธอันศักดาทิพาผล
กฤษณาพระสุขสรรค์ประกายคน
กฤษฎีกาสุดแสงฟ้าสะอาดธรรมวิเศษวิสุทธ์วิสัยวิสิทธิ์วันแสนวสุ
อุราอุรุอรุญอุระอรงค์เอกหลาย
ศรัทธาสุดทีสัทธรรมส่องถึงสุทธาสุไทย
หุธรหทัยหาธรรมแห่งทางหนแท้แห่งธรรม

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แก้

แก้ไขจิตใจเรามองด้วยตา
ไขปริศนาปัญญาช่วยธรรมพระให้
ไม่แก้ผูกเงื่อนแล้วเกิดของเรา
แค้นเหมือนแผลรอวันหายอาจได้แผลเป็น

บทบาทบทเรียนเขียนและอ่านเล่าเรื่องสาระพา
บทเรื่องหาสร้างคุณค่าจิตใจให้
บทร้ายแรงเร่งใครใคร่ร้ายอะไร
บทดีเด่นเล่นแล้วได้สิ่งใดกัน

บทรวยรวยช่วยอันใดสุขทุกข์ตรม
บทขมขมขื่นแค่คลายความยึดเขลา
บทรักแจ้งประจักจริงของของเรา
บทพ่ายพ่ายแพ้มองเจ้าชนะใคร

บทแม่แม่รักในลูกหวังพำนัก
บทหนักหนักตีบทแตกสุดแสงสรรค์
บทเลวเลวที่สุดได้เพื่อใครกัน
บทลูกลูกลูกของฉันรับสิ่งใด

บทพ่อพ่อพ่อที่ดีมีอำนาจ
บทฉลาดปราญเข้าใจได้หนแห่งเขา
บทวโง่โง่โง่ง่ายๆกิเลศเรา
บทเศร้าเศร้าส่งรู้เราร่างรับรอง

บทเรียนของใครคนหนึ่งไม่สามารถใช้กับใครอีกคนหนึ่งได้
ชมพูทวีป อมรโคยานทวีป

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

จราจล

จะลาจนจุดแรงใจจัดลงจำ
จนรวมใจจัดเรียงจองจิตจนจำ
จึงลาจรจัดรวมเเจงจุฬาจง
จุดแล้วแจ่มจิตร้องจริงจุดรวมใจ


 

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อนิจจังร่าง

ธรรมใดในโลกาส่งสัญญาฟ้าสว่าง
ธรรมตราลุเลิศร่างสว่างทางศีลธรรมดล
ธรรมพระอริยะตรัยปทีปใจเมตตากุศ
ธรรมเทิดเปิดถกลวราพลพุทธาเพียร

        อนิจจังร่าง

ส ส

สังสัยแสนสงสัยสิ่งสับสน
สายแสงสนสั่งสอนสุขสุดสังข์
สารสั่งเสริมสัพสิ่งสร้างสมซาง
สร้างสุดสร้างเสสำสองสั่งเสียงทรง

ประ

ประชาธิปไตยแท้ในศรัทธา
ประธิปปัตย์รักษาปกปักไว้
ประชาชนประเทศชาติราชการไทย
ประหลาดปราญช์เมืองไทยใส่เกราะก

กิ เลสเร้ารุม

กิ เลสเร้ารุมร้อนดังไฟรน
เลส นัยฉงนฉงายเห็นเช่นกระแส
เร้า เร่งร่ำเร็วร้ายพระพายแปร
รุม สุมโหมโน้มดวงแดแห่แหนพล

วอ

วะแว่วหวิวหวั่นหวาดวิหวิดหวิว
วะวิ่งวิ่ววาวหวามวะหวิวไหว
วิวรเวียนวะวับหวามวิวอนวาย
วิดหวิดไหววะเวียนวนวิบวนวาง

บัว

บุญเบิกแบ่งเบียงบุบรรณบัวบาน
บานบุญเเบบเเบ่งบุญแบกบัวบุญ
บุใบบัวบานบอกบุญเบิกบานบัวบอน
บังบุญบันบุญบอกบานบุญแบบบุญ

บัว

นอ

นิ่งในนิ่งนะแนบนอนนุชนาถ
แน่เนื่องแน่นับในเนวเนา
เนตรนะนานามนงค์นบเนื้อนวล
นะน้องนวลน้อยนิ่มเนื้อนวล

จุฬา

จราจเรจะลาจุรีจรินทร์จำรวม
จุฬาจุลินทร์จรัลจำหลักจำเรืองจำลอ
จริตจะลาศจะเลือนจะร้างเจริญจำราบ
จะแลจรุงจะลอจะรับจะรุกจุไรจุฬาจรินทร์

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เจ้าตื่นจากทุกข์แล้วแก้วตา


เจ้าตื่นจากทุกข์แล้วแก้วตา
บุญพาปลุกปรับรับขวัญ
สวรรค์พริ้มเพชรพรรณพราวดาวตะวัน
สมไฝ่ฝันลูกโฟมแม่เเพรพุทธไท


บุญใดที่แม่ได้ตั่งใจทำในวันนี้จงมีแด่ลูก

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ชอบหรือไม่ชอบ

ความเป็นที่อยู่ชอบตอบหน้าที่
ชอบธรรมมีเมืองไหนคงสวรรค์
ชอบหัวเราะเหมาะไม่เหมาะเยาะเย้ยกัน
ชอบเห็นคนหัวเราะลั่นมันอะไร
ชอบยิ้มแย้มแจ่มจิตชีวิตเช่น
ชอบมองเห็นคนมีสุขไร้ทุกขัง
ชอบการงานเบิกบานใจไร้นุงนัง
ชอบถือศีลห้าพาฉันมั่นภูมิใจ
ชอบวาดรูปวูปจิตเนรมิตรมอบ
ชอบฟังชอบความรู้หลายจากผู้ใหญ่
ชอบดูแลน้องโฟมรักษาใจแม้ไร้กาย
ชอบเกมส์สบายแต่งบ้านสร้างว่างเวลา
ไม่ชอบทำให้ใครเดือดร้อนอ่อนอกอิด
เห็นเป็นทุกข์อ้อชีวิตเป็นเช่นนั้น ์
 คนโกหกถึงไม่ชอบเห็นทุกวัน
 โศกเศร้าสันต์อันไม่ชอบรอบเวียนวน


https://sites.google.com/site/ahorsigum/xalay

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ศาตร์

ศาตราใดในโลกล้ำ ทำลายธรรมชาติแล้ว
อำนาจทุกสิ่งแคล้ว คลาดเคลื่อนแนวแววสุขพราว
สัจธรรมในศาตร์ใด ศาตร์สิ่งให้ไม่เสียปล่าว
ศาตราก้องกลองเพลงกราว พระผู้เจ้าสกาวสุวรรณ
ศาสตร์ไหนทางอริยา  ศาสดานำทางสวรรค์
เทิดเปลวเทียนธรรมมั่น    รัตนาพลันสว่างจินต์

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สะท้านสท้อนสะเทือนสะทกสะท้านอารมณ์ข่มฤทัยอาลัยรัก
สะท้อนพักต์พิศพราวดาวดวงน้อย
สะเทือนสั่นหวั่นหัวใจระรินพลอย
สะทกสร้อยกลอยขวัญกัลยา

                                  อย่าลืมฉัน

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ดลจิตดล

ดลดวงตาสดใสสว่างธรรม ดลจิตนำธรรมเที่ยงพุทธาก้อง ดลบุญญาฟ้าพรพราวสกาวครรลอง ดลจงจ้องลมหายใจให้เลิศแรง ดลเดชดาสาระพรพุทธรรมพูน ดลเลิกราความอาดูลเรื่องอ่อนล้า ดลดวงจิตเข้มแข็งเถอดพุทธิดา ดลดาวจ้าสดแสงสวยประสบดี ดลดวงขวัญกัลยาสร้างเพียรวาด ดลดรุณปราญชาติเสียงช่วย สอน ดลอำนวยนำดวงจิตตั่งมั่นธรรมาปกรณ์ ดลอุราพบภาพผ่องส่องนำใจ

ขอให้ลูกแม่มีแต่สมปรารถนา

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

ปางกรรมทำไว้ในปางหลัง


อันปางกรรมทำไว้ในปางหลัง
 เป็นพืชยังปางนี้ให้มีผล
หว่านพืชดีมีผลแก่ตนเอง
 หว่านพืชชั่วมีผลที่ค่นแค้น
อันความจริงข้อนี้มีมาแล้ว
ไม่คลาดแคล้วเป็นอื่นทุกหมื่นแสน
หว่านพืชชั่วผลดีมีมาแทน
ถึงแม้นแมนแม่นไม่เปลี่ยนได้เลย


ขอบคุณกลอนธรรมจาก http://www.larnbuddhism.com/buddha/pomnat.html

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

สา

สาระนำ สำเร็จดลสนใจตัว
สาเหตมัวสัวหมักหม่นวนวังเหวียง
สามารถแรงแสงตราส่งสุสำเนียง
สาแสงเสียงสดสุขสันต์อนันตแข็งแรง

สาใจดารารินใดได้สุงสิ่ง
สาสมใจในสุขเสียงส่งแสงสวย
สาระธรรมสัมฤทธิ์พาผู้ร่ำรวย
สาเหตุช่วยอวยพรลูกผูกความจริง

สาริกาวาจาธรวรพระพิณ
สารถิ่นปิ่นพรหมพาวราดิศร
สารบัญสวรรค์พิศประดิฐพร
สารสารวิมารกรณพรกันตนา

สารสัง

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

ขวัญเอยมาสู่องค์เอย

ขวัญเอยขวัญจิตอิสรา
ขวัญข้าดวงดาวพราวใส
ขวัญชนหมองหม่นสิ่งใด
ขวัญหทัยอยู่จิตติดตรึง

ขวัญเพื่อนอุทิศธรรมเทียน
ขวัญเวียนรอบนราประภาไสว
ขวัญทิพย์ดวงแก้วฟ้านภาวลัย
ขวัญใจใสชีวาพุทธาอมร

ขวัญลูกยารุ่งฤดีเฉลิมสว่างผ่อง
ขวัญของลูกกลับองค์เอิบอิ่มหนา
ขวัญตาแม่อุทิศประคองพา
ขวัญจ้าจอมใจหทัยกมล

ขวัญดวงบุญญาทาทาบด้วย
ขวัญจ๋าช่วยดั่งดวงใจหฤทัยผล
ขวัญบุญพาเพลินพรทุกสิ่งนิ่งในตน
ขวัญคนยากจนจิตตราตรัยในตัวเจียม

ขวัญรักสว่างแล้วแพรวผลลูกดวงใจ
ขวัญดวงฤทัยพรรคเพื่อนสดใสมั่น
ขวัญแพร้วแคล้วคลาดทุกข์วชิรอนันต์
ขวัญราษฎร์นิรันด์ธรรมะมั่นอุทรตรง

ลูกรักของแม่

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

พลังพลาพลายพุทธาพรไพรีพลังพลาพลายพุทธาพร
พระพราวเพชรแพรวพริบแพรเพริด
พระผู้ผ่อนพลังเพลิงไพรีพังพุทธา
พระแพรงผาพิมพรรณพัดภัยพาล

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

วอนพุทธเทวา

วอน พุทธะสมณฟ้าศาสดาวงษ์
วอน พุทธธรรมมั่นดำรงค์แพรสั่งสอน
วอน พระสงฆ์อริยะพุทธะบวร
วอน ไตรรัตนะกรณ์บารมีธรรม

วอน เทวาสุงสุดฟ้าวารากาศ
วอน เทพทิพย์สุขสมมาตรพระเพลินสหาย
วอน วิญญูะมฤคาเวชวิเศษพราย
วอน นางในไท้พนาเจ้าวารี

วอน ธรณีอารีย์เลิศ เพริดวายุ
วอน ลูกแม่หมดทุกข์โศกสมใจหมาย
วอน บารมีบุญาเทวารักษ์ร่วมพัดภัย
วอน โรคาภายในภายนอกสังขารา

สมสุขสุดศรีดวงใจใส
ด้วยดวงใจน้ำเนตรหลั่งท่วมใจล้า
ขอติดตามธรรมพุทธะธรรมา
ส่งบุญที่ลูกทำหนาพาบุตรี
หากบุญลูกที่พยายามจิตบรรจง
ส่งบุญตรงนี้ลงเสริมสุขภาพกล้า
ส่งบุญที่ทำไว้ท้้งหมดสู่ลูกยา
อภัยให้ลูกรักข้าพบหมอดี
สุขสันต์พรเสมอพาสุขภาพดี

รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี


รัก หนักหนอนุชดุจดวงใจ
วัว วกเวียนวนในใจผู้เป็นทาษ
ให้ เพื่อนร่วมแรงทุกหนหายคลายอุปาทว์
ผูก ใจรักสมัคร สามารถเย็นยาใจ
รัก เอยยิ่งใหญ่หัวใจแม่
ลูก ห่วงบ่วงแท้ปลอกคอหนา
ให้ ลูกแม่เห็นธรรมเปิดสว่างตา
ตี ปัญหาพาธรรมมาดวงตาดี

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

ขอติดตามธรรมธงพระทรงชัย

พระพรให้ไว้ในธรรมมาแท้จริงสอน

ธรรมธงเที่ยงพระพุทธทางสยามอมร

ประกายกรณ์พรมาตรากลางสำริดพงษ์

 

ตะวัน

แสงอาทิตย์เจิดจ้าสง่าสวย
สว่างด้วยแสนอุ่นไอเช้าสุขสันต์
แม่สั่งนักสั๋งหนอรอตะวัน
พบตะวันนั้นเมื่อไรพบหนทาง
สุริยาทาบฟ้าสุดส๋องสาย
... ประกายส่องอาณาพาราสวย
แสงตะวันเจ้าเอยผลมากมาย
สลายเชื้อโรครา้ยจุลินทรีย์
แสงสว่างกลางวันวิเศษษา
ให้คนเขาสบประโยชน์พาพลังหวัง
อาจจะมีที่ไม่พบได้รับแสงหากเงาบัง
ขอเป็นเเรงใจสุขสมหวังวันใหม่มี
สริยุปราคาธรรมาเกิด
ไม่แจ่มเปิดดังเพี่ยงเสี้ยวทอดถอน
หายใจสักพักก้อคลายคลอน
เพียงพี่น้องผ่องเพื่อนสว่างพอ
http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/profile.php?id=100000761152406

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

งามตระการพุทธธารธรรมงาม อุดร พร พณา พุทธา สลัก

งาม ประสาน อีสานหลัก ดำริ ก่อน

งาม บูรพาอาจาริยะ พระธรรม ธร

งาม เลิศล้ำ ทิกษิณาคร พุทธรตราตรึง

งาม หิรัญวจี หรดีเทพพุทธ ธงไทย

งาม ประจิมประเจิดวโรทัยปราการป้อง

งาม พระพรายประกายพยัพพุทธเพลงพร

งาม บวรอาคเนย์ ประเวทวิเศษ จริง

รู้ รัก ภาษาไทย กับหนูเอ่ย ตอน ทิศ 8 ทิศ / คำที่นำเสนอ : ทิศ 8 ทิศ
ทิศทั้ง 8 ทิศ มีชื่อเรียกแตกต่างกัน คือ
ทิศเหนือ คือ อุดร
ทิศใต้ คือ ทักษิณ
ทิศตะวันออก คือ บูรพา
ทิศตะวันตก คือ ประจิม
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อีสาน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือ หรดี
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คือ พายัพ
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ คือ อาคเนย์


...............................

ขอบคุณความรู้เรื่องทิศทั้ง 8 จ้า
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=6865

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัญญาณ

แสงสัญญา  เนติ ราวรกาศ
จตุราชแลคณาประกายขอน
แสดงเด่นดุเดือดแดงดำร้อน
กำก่อนกระเทือนกรักคราประประชากร

แย่งแย่ยัดยุเย้อย่ำกันให้เคืองขัด
แย่สกัดกลับสบัดละเลงก่อน
เหตุจะมีคงลมร้ายหทัยวอน
กฎหมายถอนว่อนไวสลายกรง

มัง ตรา

..................

ผุ้รุ้เก่าจะกำเนิดด้วยกฎกด
ผุ้กำหนดปฎิวัติชัดสหาย
ผันพาทเพียรคลายปมพระธรรมไทย
อาจเเตกฟ้าดึงจำใจให้จำจอง

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประชาชน

ประชาชนเขาเดือดร้อนเขาจึงมา
ไม่เห็นค่ากลับทำร้ายไล่ข่มเเหง
คนยิงคนมือเปล่าใช่น่าเกรง
มาเห็นด้วยตาตัวเองเลยซึ้งใจ
ว่ามนุษย์ใจหยาบยังมีอยู่
มันไม่รู้ความเมตตาอยู่ที่ไหน
กลับเข่นฆ่าประชาชนคนเลือดไทย
ทำเเบ่งชั้นเเบ่งไพร่ใจโสมม
ไม่นานคงได้รู้ซึ่งนรก
จิตสกปรกทำได้ไล่ข่มเหง
ถ้าเเน่จริงชาติชายใจนักเลง
อย่าข่มเหงต่ออยู่ต่ำตน

***เพียงแสงหนึ่ง***

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อน

อนาคต ลางเลือนเพื่่อนประยุทธ

อนาเดช สลายสุดศูนย์ส่งสาย

อนันต์เลิศเกิดวิมุตพุทธาจุฬาพลาย

อนงค์วอนพรธิปไตยสมใจวงค์
อนาคามีมรรคาพระไทยทำ

อนััตตามุ่งสวรรค์เพื่อนถ่ายถอน

อเนตรดีไม่รัับรุ้เรื่องราวกร่อน

อนิจจำนำคำสอนสิ่งงดงาม
อโนทัยหมุนวนครับคำคลาย

อนาทให้มองผ่านมาพบเรื่องก่อน

อนาจารทาทำร้ายพังข่าวดังอร

อนาถไร้ในศีลก่อนน้ำใจเนียม

สัญ สรรค์ สัน (ติ)


สัญญา ว างหลักตราพระทรงไตร
สัญจรรอนแรมได้ประโยชน์ยิ่ง
สัญญา ณ ไร้สายนำล้ำรู้เพียรติง
สัญญา ตา ม หน้าที่ใดใจแจ้งจริง

สัญญา อ สัญญาสัตยาสถากรรม
สัญญีมิคแก่กรรมผู้ทำกร่อน
สัญแดหวาเทพสุริยาวิมุตตรอง
สัญดารปราการป้องอธรรมร้องวุ่นว
ายใจ

สัญญา คร าสายัญพลันแสงทาส
สัญญามา ต ร เพียรหวังวงศ์พงศ์ศักดิ์สูง
สัญญา แด แปรปัญหาประภาพรรณนิรันดร์กูล
สัญญา บา ตร อาจหาญศูนย์เที่ยงเพียงตราตรง
 
สันติธรรมศานติทรงอัตตาจอง
สันนิบาตบำราษฎร์พาสกลเกียรติก้อง
สันต์สุขสองเที่ยงธรรมแสงสว่างสาย
สันดอนตะกอนวารพาลไพรเทิดไท้กมล

สรรค์สร้างพรหมเทพอุทิศพินิจหนัก
สรรค์เสกศิวาจำหลักพงษ์สุขสวรรค์
สรรหาสิ่งศึกษาศีลนราพบแพรพรรณ
สรรเพลงเทพสีสันต์กีดกั้นกุม
เยี่ยมยุทธ์

พวกไผเป็นพวกไผหนอ


พวกใครก็ไม่รู้สูสังสัย
นุงนังกันน้อยมากหากเราเผลอ
พวกของเธออาจไม่ใช่พวกของเธอ
พวกของเกลออาจไม่รู้ดูแล้วงง
ที่ว่าใช่อาจไม่รู้ดูไม่ได้
... ว่าสหายหรือหวลเห็นเร้นระหล
ซ้อนอยู่สองรองระดับปรับเวียนวน
รองระงับเรื่องรนรองผ่องแผ้วนา
อัตตามีจงอย่าคิดหาว่ามั่นคง
หัวโขนลาละลายลงพงษ์ผิดฝา
ผู้กล้าหาญหารหรือลบกลบหายลา
ผู้ไม่กล้าเมาโลกาโบยบินโยง
เมาอะไรก็จะเท่าในเมาธรรม
พอผ่านพร่ำนำเรื่องร้ายให้หมดผง
ตามืดคลายมองเห็นชัดจัดเจนลง
พิพาทวงศ์คงหมดไปใสสดจริง

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ไตรสดายุ


อาจ องค์อิสราพุทธาศักดิ์
เพลงพิณรักษ์พุทธภาฆนาดิศร
ฉัตรองค์กั้นเกศเเก้วอนงกรณ์
อนันต์สมรขจรพรหมสักกะธรรม
เทวะตาหลักรักษาไทยทุกทั่วถิ่น
... จอมนรินนครลดาพิมพาสมร
ไตรยุตราจตุรทาเพียรธรรมบวร
ประชากรสงบได้อภัยพล

จริงหรือ

เปลี่ยนความไม่จริง

เปลี่ยนปรับมุ่งสิ่งล้ำนำสิ่งดี
ความสว่างร่างรุ่งดี...สวัสดิผล
ไม่หมองไหม้ครุฑาเทพนภปดล
... จริงจดจ้องจริงแจ้งจบจึงแจ้งจริง

เปลียนความจริงเพื่อ...

เปลี่ยนแปลไปปรักปรำปกปิดปัด
ความพิพาทพิบัติพลัดผุ้ใดได้
จริงประวัติจัดแจงขจัดวิบัติไป

เพื่อพวกพ้องพาเพียรให้สมใจปอง

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สว่าง


สว่างดาวพราวเนตรนริยบาล
สว่างคูณจตุมุลกาลวจีกระแส
สว่างจ้างไม่พลางเพียงกะจงแจ
สว่างแถนิมิตกายอุบายอวล

สว่างตาที่สาเหตุ เพท รุก ลั๋น
สว่างจันทร์ดวงดาราพนาเเพร่ง
สว่างแจ้งดลลดาจรกาแสดง
สว่างระแวงถอนพรตถาธรรมาลัย


สว่างกรุมครูบาพญาวิหก
สว่างยกร่ายแปรแพร๋ส่งว่อน
สว่างเพื่อนกาลิเกเสธธรรมธร
สว่างศรีกำเนิดขรไม่ลวงตา

สว่างดวงจิตคิดทรมาประชาชาติ
สว่างสรวงดวงทิพย์ทาสสุราบ่อน
สว่างว่างอสุราทัพแสงตราวโรปกรณ์
สว่างเดชดำรงค์รอนสระเสริฐศักดิ์พิทักษ์จริง
สว่างเทพบุตรพาลวราการนเรศก้อง
สว่างล้ำนำส่งสรนิกรขยาย
สว่างธรรมเมตตาผ้องนิรันตราย
สว่างใจเมตตาร้ายลาลับ ดับกรรมกรง

สว่างทองจับดวงตาคนรุ้แ จ้ง
สว่างเคียงอนิจาสังขาราหทัยอ่อน
สว่างแสงมืดมิดทาดารกัปล์ดับ ภมร
 สว่างก่อนปัญญาพร่างทุรยศพงษ์

สว่างฤาระบิลระบายร้ายรุ้รึตัวตน
สว่างคนประชาชาติปรามาทสอน
สว่างคิดพระผุ้ผองพิทักษ์วอน
สว่างร้อนแรงรุกรุ้ผุ้ทุกข์ระกำ
สว่างใจไหนตราหนารักษาจิต
สว่างฤทธิ ธิราเมศพรหมธรรมก่อน
สว่างฟ้าแม้สีทาทศพิศ พร
สว่างเลิศนิติกรณ์นครคลาย

สว่างเหตุสว่างผลดลใจเถิด
สว่างเลิศเทวธำรงค์มุนีศร
สว่างคิด นพฤทธ์บริสุทธฺพร
สว่างเปิดผลตายผ่อนร่อนลือราย

สว่างแดงแสลงตายสลายตรา
สว่างพาพอขอหยุดยับ ระงับไห้
สว่างจับ ยศยงยายิ่งโยงไย
สว่างธรรมแปรปรัปไปแสงแขดา

สว่างประทีปกอบกำเกิดกำกวมแก่
สว่างแก้แม้ใมสว่า งทับทางสวย
สว่างจริงสว่างเนตรอมรเดชผู้ร่ำรวย
สว่างสวยอวยสัมมาพุทธาคง

ที่ใดมีรักที่นั่นมีโศกและมีภัย

 
ที่ใดมีรักที่นั่นมีโศกและมีภัย

ที อัตตามี่ตัวข้าฯและตัวตน
ใด ดูรนเร่งรีบเรื่องเร่งแรงหลาย
มี หรือไร้ให้หรือหมดซื้อหรือได้
รัก แทนสายชาติพันธุ์ปันแบ่งพงษ์

ที่หมุนเวียนเปลียนแปลสลายรวน
นั้น นี้นู้นนามนวล ครวญสงศร
มี เมตตาพาพบเพชรประทานพร
โศก มิโศกอโศกกรณ์อ่อนโศกี

และร้ายหลายดีร้ายตัวชั่วเจ็ดหล
หม่นหมองหม่นหมายมุ่งมีนิมิตหมาย
ภัย เพสเพี้ยนอบายเบิกสวรรค์ราย
ใจส่งสหายให้สุขสมอารมณ์ธรรม

        รักในหลวง

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น

จิตอิสระเสรีมี แด่ชน
คนทุกคนล้วนคิดผิดถูกได้
อย่าดูหมิ่นมวลมหาประชาไทย
เลือกอะไรแล้วแต่เขาอย่าเหมาเอง
 อย่าใช้เล่ห์ลวงหลอกและกลอกกลิ้ง
เข้าช่วงชิงหัวใจใช้ข่มเหง
เขาจะเลือกอะไรให้คิดเอง
หากชี้นำดำ-ขาวเอง เร่งให้มัวเรื่องจะเเปลกที่เป็นอาจไม่เป็น
เรื่องไม่เป็นอาจเห็นเป็นไปทั่ว
ช่วยสร้างความรู้สว่างไม่มืดมัว
ปล่อยความกลัวครอบงำทำตัวเอง

-----เพียงแสงหนึ่ง------

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554


อริยาทิภา พรสท้อนแสง
เทวแพลงเพลินภพนพอักษร
อริยะพุทธาเทพธรรมะอุดร
นำพาพรสยามเกิดประเสริฐดาว

มนต์พุทธธรรมนำอมตฤทธรอรศึกษา
สุนทรธรรมนำนภาประภาสร
... บุญนิมิตร บพิตรจิตมั่นเเพรวพันธุ์พร
นรากรณ์กันต์อนันตเทพ เทวาดล
 
บวรเทวตาพุทธบุตรยุตธรรมมาศ
พาปทุมชาติกัลยามิตรพ้นพิษถอน
บัวพรรณ พายประชาได้พรหมแพรพร
ตะวันธรรมจันทรกรณ์แจ้งฟ้าสว่างจินต์
........................................................
 
น้ำตาเมียน้อยหลวงหน่วงอริยะ
เมื่อคนกลางเขาไม่ละใครก่อนได้
คนทนได้ทนเก่งทนกันไป
เพียงแค่ให้มีแค่ผัวตัวเป็นๆ
พ่วงกันไปเกาะกันมาทำงานดิ้น
... เพียรเพียงกินกามเกียรติดูเก่งกริ่ง
รอจนกว่าคนกลางไล่ไม่เหลียวติง
ตลกแท้ยิ่งหึงหวงฆ่า กันสะใจ
สมัยนี้ไม่รู้หญิงหรือชายใครหนอหลอก
ปล้นปันปลอกหลอกจิตตัวมั่วกันใหญ่
เหมือนคนแก่งแย่งย ื้อฆ่ากันไป
โอ้อาชาสมชาญชายหนุ่มชื่นชม
คนที่ว่ามีเมียสองเขาทูนให้
เพียงแค่ได้ชนะใจให้สุขสม
หากว่าเบื่อหมดที่ได้ลดอารมณ์
มองเถอะว่าสมหลงไหลจริงหรือวา
หลงกินกามเกียรติกันไปวุ่นวายพา
เห็นดีงามหลายเมียหนาสุดจะดัง
เกิดกับลูกหรือพี่น้องรับได้ไหม...?
มองอย่างไรเห็นควรทนหน้าที่หนา
ลูกโกรธพ่อเกลียดแม่เป็นธรรมดาไม่ซึ้งดีต่อกันหนา..เพื่ออะไร
พวกเพลย์บอยดูเอาเองคราวสำนึก
โดนเด็กปลิ้นลึกหลอกปอกปลิ้นใส่
ไม่อัมพฤต อัมพาตง้อยเดี้ยงไป
โรคแสนร้ายเกิดทั่วไปยิ่งไฟรุม
 
 
เกิดมาแล้วไม่กำจะเกิดมาทำไม?

กรุงเทพ

กรุงเทพสยามไทยไตยจักร
มหา ดิสรภากรณ์พิทักษ์อิสระธรรมขยาย
นคร ธรรมแห่งเทวะรัตตาปิดนรกบังอบาย
อมร กรรณเนตรนารายณ์สายธรรมดัง
รัตน ปุระนะอัญมณีสุวรรณถิ่น
... โกสิน ดินแดนสหายธรรมอักษร
มหินทราสง่าสวยเทพธีปังกรณ์
อยุทยาสวรรค์เเพรพรพระพราวพิม
มหา
ดิลก
ภพ
นพรัตน์
ราช
ธานี
บุรีรมย์
อุดม
ราช
นิเวช
มหา
สถาน
อมร
พิมาน
อวตาร
สถิตย์
สักกะ
ทัตติยะ
วิษณุ
กรรม
ประสิทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สตรีผู้งดงามควรจดจำติดตรึงตรา

“เจ้าหญิงแห่งเวลส์” หรือ Princess of Wales )

และปีนี้ได้ครบรอบ 13 ปีของการจากไป(วันที่ 31 สิงหาคม - 5 กันยายน 2540 เป็นวันสิ้นพระชนม์และพระราชพิธีพระศพ)


... สตรีผู้งดงามควรจดจำติดตรึงตรา
งามวิจิตพจนาผู้รักษาธรรมแห่งใจ
พิศพรายยามยิ้มแย้มสง่าแจ่มใส
โอ้เจ้างามแจ่มใจผู้ทำให้หญิงเบิกบาน
สง่าผ้าศิลปสวยพริ้มเพริ้ดด้วยมณีฉาน
ชีวิตอลังการประแพรกาลน่าจดจำ
นำเอื้อน้ำใจเด็กทูตองค์เอกหยุดสงคราม
เป็นแม่ผู้งดงามดาราอร่ามแห่งนภ
เริ่มริคิดถูกต้องตั่งครรลองสตรีศรี
ค้นหาอิสระมี โลกานี้มีอยู่จริง
แต่เพียรเสียสละบุคคลสาธรณะดิ้นดำดิ่ง
ต้องเสียชีพสุดาดินถูกขายกินภาพงดงาม
สื่อสารเพื่อสื่อสวยเพื่อถูกด้วยศีลสงสาร
ชีวิตนฤพานเธอส่งสารธรรมอันใดแด่ชีวิตตัวอย่างสตรีที่โลกไม่ลืม
ดูเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กะ

กะกันประมาณไปคาดครวญไร้ในวิชชา
กฐินอนุโมทนาวิสาขาผ้า พุทธาผ่อง
กตัญญูพระสัมมาพุทธศาสนารุ้งเรืองทอง
กตเวทีธรรมแสงกรองประกาศส้องคุณาพล


กบฏกลายทรยศสิ้น ดับชีวิญโซ่ตรวน ตรึง
กบิลความไร้คำนึงกฏเกณฑ์ถึงเมืองโคลงคลอน
กนกนครานาค เมืองทิพย์ อาณาจักรบีบภรดาซ่อน
กนิษฐ์พิศสมร ถกลเกียรติกรณ์ กรณ์ นครัช ผจญ


กกา กากบาทถูกต้องตามพิสุจน์  แจ้ง รู้ จร
กะ เดาเขลาหม่นถอนบาปกรรมร้อนกับผู้ใด
กะคเน หยั่งหนทาง พุทธวงศ์วาง สร้างธรรมใส
กะแนวเขตถิ่นไท้ สยาม เมืองไทย สมุทัยมรรคี

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวง

จิตสดใส

เมื่อใจสิ้นระเเวง

 เหมือน

ดวงจันทร์ส่อง

ในคืนเดือนเพ็ญประโยชน์ของความรัก

ขอให้รักนำทางสว่างจิต
ให้มวลมิตรผูคนชนสยาม
ให้รักกันกลั่นจิตคิคุกคาม
หากพยายามคิดทำร้ายให้คลายใจ
ให้ธรรมมะพระพุทธองค์ทรงรักษา
นำวิญญาพ้นทุกข์สุขดังหมาย
ให้พี่น้องคนไทยมีสบาย
ให้เพื่อนหายทุกข์โศกวิโยกใจ

กิเลส


แสงดาวในใจแดงแรงสว่าง
ช่วยนำทางพลังแรงแกร่งสร้างสรรค์
หมู่มวลมิตรจิตร่วมทางมุ่งตามกัน
มุ่งฝ่าฟันควันหมอกหลอกลวงตา

ทิวาราตรี

สุริยัน-จันทรา
สริยันแสแสงเอื้อส่อง
จรัสทั่วท้องฟ้านภาศรี
จันทราเจ้ารับส่งแสงสวยอสุรีย์
ท้องฟ้าราตรีสุดระยับจับตาชน
โอ้..นกน้องโบยบินกลับรวงรัง
กลับเวียงวังแหล่งพักแดนปักษา
ร่วมเอื้อเฟื้อหมู่สัตว์ในโลกา
เสือพึ่งป่านาวารู้คู่วารี
ผึ้งภมรจรรินทร์หมูดอกไม้
สิ่งงามได้คู่นารีมีศรีศีลป์
พระราชาราชินีดุจพระพรหมโลมประทิน
องค์อมรอินทร์ส่องแว่นมณีทิพย์สร้างสมปอง
จตุบททวิบาทศาตร์กฏตรา
พรศิวาฤทธาเดชเวทย์คงหมาย
นารายณ์ปกป้องธรรมวิมุตดุจเพทาย
ฆเนศสรรค์มั่นขยายสำเร็จธง
ธงธรรมคู่ธงไทยไว้ไม่เสื่อม
กษัตราค่ามิ่งเมืองเรืองเกียรติก้อง
คู่ผู้ทำลายร้ายเกียรติมารปะลอง
สุริยะผ่องจันทราแววเคียงดาราประกาย

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

ยืนหยัดอยู่ข้างความถูกต้องของตัวเอง

อสุรา

อมนุษย์สุดหยุดยั้งอินทรชิต
อโนทัยเพียรเนรมิตรพิศมร
อโนดาดพรานบุญซุ่มตะกุมนร
อนันตขรกรณ์ปลุกเร้าเวลาดี
อดิเรกเพลงเพลินแพลนพิมไฟฟอน
อลงกรณ์กำเนิดได้มารร้ายสิ้น
อนิจจาผู้หลงไหลเกียรติ กาม กิน
อนาคตไม่มีถิ่นเดียรทาน
อธิฐานสร้างบุญคุญเพิ่มเลิศ
อนัตตาพรก็บังเกิดทุกสถาน
อาลัยรักสิ่งใดใคร่ครวญการ
อภิบาลสิ่งใดให้ควรคง
อนุมานอันปากมีศรีอยู่ปาก
อนงค์นาถชาติสกาพวกกาสร
อภิชาติคาดสวรรค์โลกอุดร
อนาทรถอนพิษภัยในโลกา
อเน็จอนาทแท้โอ้องค์พระเทพไท
อโกรธาพรรคพวกไหนได้ดาดิ้น
อเนตรไหนได้รู้พิษไตรนรินทร์
อมิตรลิ้นเลือดลงพงษ์พรากพา
อสุรีดลเดินดีมีกิจกล
อชาศัยให้ฉงนกร่นคำด่า
อวิชาญอมฤตเก่งฤทธา
อธรรมตราอยู่ใดพระตรัยตรง
อพาลให้หมดไปจากธรณินทร์
อธิฐานอาวุธพินปลิดปลงให้
อโหสิทางดลมิตรสว่างใน
อริยเมตตรัยพระพุทธาธาดาดำรงค์

น้ำเอยน้ำตาเจ้าดาวคือดินดาวดวงน้ำคล้อยเคลื่อนเลื่อนลาลับ
ดุจความรักดังสายน้ำธรรมสดใส
จากลาแล้วแจวลาลับเจ้าดวงใจ
แสนอาลัยในวจีพี่รำพัน
ดาวดูดีดำรงค์ได้น้ำใจใส
ดาวดูได้ดินดูดาวเฝ้าไฝ่ฝัน
น้ำใจดาวเพียงดินเป็นนิจนิรันดร์
น้ำพัดพาพรากผองเพื่อนฝันพลั่นเพลงพิณ
น้ำใจใสวิเศษสายพลายพิศสมร
น้ำลาจรจากจิตชีวิตฝัน
น้ำจำพรากพุทธพราวรุ้งราวพลัน
น้ำใจท่านหลั่งรดรินชีวินไทย
นำน้ำใจใสแจ้งจรจึงจงจำ
นำน้ำคำผู้เปิดธรรมเปิดพร่ำกระแส
วอนสายน้ำสดสุขใสให้เปิดแปร
สายน้ำแน่ลดลงรายให้ลาริน
สายน้ำเชี่ยวเที่ยวดิ่งแทรกดินดล
ขอสายฝนปนน้ำตาข้าผู้สิ้น
ผู้สูญเสียปลอดภัยพิษพระพรายบิน
ผู้แสร้งเสขอให้สิ้นความปิดบัง
ลมเจ้าเอยเมตตาประชาไพร่
ลมปัดภัยเพื่อนมวลมิตรชิวิตหลัง
ลมเปิดเป็นลมเย็นใสพลายพุทธัง
ลมหลับไหลได้ดิ่งดังดุจดีดวง

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

อกประทุทะลุอุทร

อกประทุทะลุแตกแลกอุทร
 ธนาดรครันคลื่นดังรืนร่อน
ธรณีนาทแน่นนิ่งปราการปกรณ์
พระพลายครพลิกภาพพระพรายเพลิง
ดุรนรายร่านร้อนทุรนรุราย
คำรามคลายร้อนเย็นพิษเเพร่พรั่น
คลื้นเครงคราครวญค่ำคำคืนคง
คุณาหมื่นนทีทลายพระพรายลำพอง
เพิ่มพระยุทธพุทธพรพรหมเเพลงพ่าย
เเพรกพยุงเพลิงสหายกระจายสังหรณ์
ปากต่อต่ายแปลกประยุกต์พิษพุพอง
ปากแพร่งผยองลำคลองขยายกำจายโคลน
น้ำเดือดแดงแรงฤทธิเร่งลุลงล่อง
ลมเเพร่พรายสยายสยองคัลลองสหาย
ไฟเพลิงพุ่งแทรกดินทรุดรุดเเรงพลาย
พิมพ์พระพายได้ดิ่งดาปากกาคำราม
น้ำถึงน้ำ ดินถึงดิน ฟ้าจดฟ้า
ธรณีผวา ประภาผองปกป้อง สหาย
หญ้าหรือพืชหงส์หรือกา เหล็กหรือไม้
กำ ก่อ กด กิจ เกิด กายพระพาย ภมร

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

ม้าแก้ว ช้างแก้ว จักรแก้ว มณีแก้ว นางแก้ว

ชาติอาชาจอมกษัตราธิบดี
ได้ดลเดชดุสดีพุทธวงศ์ดำรงยิ่ง
คชสารคู่บูญเก่งการุณจริง
ช้างไทยยิ่งขาดทุกสิ่งคชธร
ม้าแกล้วกล้าม้าเร็วพิแพรวพราย
ช้างแก้วพลายไร้ผู้มองไม่คงมั่น
คชก่อแก้วภัทรกอกาญวิชาญอรัญ
เหตุอันไทยพบสุขสรรค์สบสุขมี
ให้อนาถาแท้ช้างเมืองทอง
ช้างตระกรองกายาแก่พระสุรีย์ศรี
พระสัมมามอบทานให้ไม่แบ่งประชาชี
พระเทพหทัยมุนีท่านประสงค์ชัย
ทหารเสือเครือจักรเพชรพระทรงตรัย
ทหารเทพธรรมผทัยพบธรรมาสง่ายิ่ง
ทหารรามรามาพรรค์พุทธไทยจริง
จักรแก้วธรรมนำทุกสุ่งสุขสมใจ
จักรแก้วเมืองเจริญเพลินจริตรุ่ง
จักรแก้วกรณ์ผดุงมิตรเพชรผลได้
จักราธรรมศิวิไลทุกทิศประทานไพร
จักราเกิดก่อกรรมไกลทหารธรรม
จักรกรดใจได้สกิดจิตใจพล
มณีแก้วเทพศิรินดรุณพลดล ศศิธร
มณีแก้วทิพย์บวรเดชสถานผลาญไฟถอน
มณีแก้วสว่างกาญจน์ผ่านภพแล้วพุทธิชัย
มณีแก้วสว่างสไวหทัยตราตรึง
แม่นางแก้วกรณ์เกศวิเศษพริ้มพราวสุด
มณีพิสุทธ์ดุจ อมร อาภรณ์เพริ้ด
มณีรัตนะพระพรเพลงประกายเรือง
มณีนางพระผู้เปลื้องทศทิศทอง
มณีน้องนิ่มน้อยพลอยพิสุทธิ์
แม่นิ่มนุชนวลพจนาประภาเเข
มณีนัยนาเนืองพิมผไทสว่างแล
มณีแท้แม่ที่เลิศรุ้งล้ำรุรังรอง

คชสารชาญไทย

คชสารชาญเชี่ยวปราการถกล
คชเดชวิเศษคนคุ้มเขตศักดิ์
คชาธรเทวาเขตดำรงค์รักษ์
คชศักดิ์วิสาวิเศษเดชดรุณพล
คชธารอนันตาดารดาษ
คชชาติสุดแสนเที่ยวปราการป้อง
คชเนตรเพชรสวรรค์พรรณพลายทอง
คชทองตระกรองก่อพุทธากระจาย
คชไทอภัยมิตรบัณฑิตพรรค
คชรักษ์ชาติเกิดทัพธรรมะแก่น
คชเทพทหารแกร่งประกายแดง
คชแสงพระสัมมาธรรมาปกรณ์

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

พรเพลงเทวดานางฟ้า

ดีเจดี  เจดีย์ ดีเลิศประเสริฐรักษ์
พลอยพุทธอาภรณ์บวรสถาน
ผู้เพื่อนเพลงเพลินพินพระราญ
ลมเย็นสายได้ประสงค์ดำรงกุล
เสียงพาสวยด้วยพรพาพิศพรศักดิ์
เพิ่มเติมเเพร่พุทธพักต์พิศพาฉาย
เพี้ยนผิดเพี้ยนพุทธวงค์คงมะลาย
ตริตรอง ได้ดำริเพลงพิณทิพย์พร

พาเพื่อนผ้องผ่านพิษ

ยอมยิมยอมหยุดยึดยิ่งยอยศ
รักริ รักเร่งไร้แรงระลึกหลัง
เร่ง เร็วรีบเร่งแรงรุกหลุดรัง
แปร ปรุงปั้นปันแปลงปรุงปรับไป
พร พระพรายพงษ์เพียรพบเพิ่มพูน
สุ ศีลสูญสุขสายส่งสระสาสรรค์
คิด คุ่น ครวญ เคลือบเเครงคงคู่ครัน
พร เพื่อนพี่พ้องพงษ์พันผ่านพิษภัย

คิด คุ่น ครวญ เขต

คิด คงเคยคนคงคลายคงคา
คุ่น คิดใคร่คลองแคบใครคุณแค้น
เคย เเค่ขอคิดขอคลาคลายคงคน
แค้น ใครคลายขอใคร่คบคุณาคร
คิด คงคิดแค่คบค้าคนใครคง
คุ้น คล้ายค่อนขอดเขาคงเคยขา
เคย ขอใคร่ขรขันธ์คุครามครา
เข็ด เข่นเขี้ยวคุกครามขาคิดคลายเคย
ขอ เเค่ขอใคร่คราคงคุณใครเคลือน
เขต คุณคลายคุกคนขายคงขาเขลา
ครวญ คิดคุ่น คลาใคลคลายคนคราว
ครอบ ครัวเคลื่อนครบคุมเค้าคนคงเคย


ok พรสวรรค์

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ดาร

ดาราเรืองแพลงเพลิงรุ้งราวมณี
ดารดาษเดื่อนรตีเรืองรุ่ง
ดารทานภิบาลพรรคประชุมพล
ดารุณีพิทักษ์พงษ์ส่งแสงทอง
ดารเดี่ยวดื่มด่ำพริบพราว ดี
ดารตีที่สุดแสงพระพรายศร
ดาราร้ายพ่ายธรรมทิพย์เพิ่มไตรตรอง
ดาราโรยพิศพวกพ้องพักต์เพียงเเพร
ดารรัตน์จรัสธรรมนำประเสริฐ
ดารินเลิศสุดศีลนำย่ำผิดพร่อง
ดาราเเรงละเลงเร่งหัวใจจอง
ดารดาวเปลี่ยนป้องหทัยปลง
ดาราพราวพิสุทธิผลธรรมะขยาย
ดาราพรายเพรียกพวกเพ่งเพื่อนผ่องยิ่ง
ดาราลี้แปลกลับระบายขยายจริง
ดารารนรุกแรงเล้าลิ้นร้อนอุรา
ดารแดงแสงเปลี่ยนเห็นสีสวย
ดารเดือนเตือนช่วยธาตุธรรมก้อง
ดาราเดือดพุ่งเพ่งระอุพอง
ดาราปองหวังสุขไม่ทุกข์ลือ
ดาราดีให้พิทักษ์ละพาลชน
ดาราดลดิลกเทพประกาศท่อง
ดาราทิพย์อวยพรเพื่อนคิดดีตรอง
ดาราผ่องพิทักษ์นำพระสัมมา
แสง

แว่วหวานเวียนว่าเว้าวอน

แว่วหวานเวียนว่าวิเวิกเว่าเหว้าวอน
พิพาพรเพียกภาพพระพรายผิด
เกิดกรณ์กาญกุกามเกินกร่อนกิน
ปากประปิ่นปิดเปิดแปลกปรับปรุงปลง
เทพทิทองทิพย์ทุกข์เทียบทิศทาย
สอบสงสัยสุดสุขสานสิเสียงสิ้น
อันเอกอรเอ่ยอ่อนอันองค์อินทร์
เลือกรางรายรุลงลิ้นละลืมลง
ทุเทพเที่ยงไทยแท้ที่ทวนท่อง
ยากยุยากยงยอมยะยืนหยัด
แน่นอนแน่นิ่มนวลน้อยนิ่งหนักนัก
พะภัยพักเพลงพูดพิศพิพลาดพงษ์
ขอบคุณคงเเค่คุยเคยขอคุณคง
แน่หนักแน่วแน่นิ่งน้องหน้านี่หนัก
รู้ละลายรักหลงเรียนริไร้รัก
ลุไร้ร้กลงเรื่องร้ายลดเลวลง
เรียนรู้เรื่องเลิศล้ำหลังลับลุลา
ที่ท่องท่อเเท้ธารทุรทุรายเที่ยว
ธรรมเเท้เทียวธรรมเที่ยงแท้เทียว
เหมาะไม่เหมาะมุ่งมั่นหมายมองมี
พวกพรรค์พี่พิงแพลงผองผู้พักพิง
ปลงไปเปลี่ยนแปรปล่อยปรับปลดปล่อย
ไฟฟืนไฟฝึกฟูมฟายฟูมฟักฝอยฟางฟง
รักมิรักหลงมิหลงลุลายเลือกลุลารินท์
เฉยชาชินเช่นเช่นเชือกชัดชัดเชียว
เกลียวกลมเกลียวเกิดแก่เกลียดกรรมก่อ
ขอคิดขอขุโขขายของข่มขาดขอ
โทษที่ท้อที่ทิ้งทำทุกข์แท้เทียว
จากจงจากจดจงจดแจงจงจำ
เห็นโหดให้ไห้เหตุแห่หาญหวลหัก
โปรดปล่อยเปิดเปลี่ยนปลดปราบปล่อยไป
ทุกข์ทดถอยเทียบทิศทางที่เที่ยงธรรม
โศกส่ำเศร้าสุขสันต์สรรค์เสียงสังข์ทรง

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

ขอให้น้องกตัญญูเเม่นะ(ให้น้องน้ำมนต์)

ให้น้องชายผ่านพ้นภัยรุกร้าย
ให้น้องชายที่สุดที่รักปลอดภัยยิ่ง
ให้น้องยาเทพพิทักษ์ตรงตามจริง
ให้น้องพี่พบสุขยิ่งได้พ้นภัย
ให้น้องพี่นี้หนาเทวาดล
ให้น้ำมนต์พรมพรทิพย์ช่วยส่งให้
ให้น้องข้าแสนน่ารักพ้นโพยภัย
ให้ญาติมิตรสนิทในอวยชัยอนันต์
ให้น้องน้อยนิ่มน้องตรึกตรองจิต
ให้พี่นี้ประทีปคิดตั่งธรรมมั่น
ให้น้องน้องได้คิดกตัญญูจันทร์
ให้น้องพ้นผันผ่านตารางเอย
 


ไชโย ไชโย โชโย^^
สด สุขษาประภาเทพฤทธิเดชพุทธมุนี
สุด แสงศรีเจริญนราประชาสมร
สุข แสนแกล้วจันทรกล้ารามาปกรณ์
สรรค์ ส่งสอนประทานพรเดชธรรมกายกลาง
สั่ง ดวงวดีวจี หมั่นมุ่งหนา
สม นึกนาพลันนิ่งนึก ตรึก ตรองมั่น
ส่ง แสงฟ้าปัทมาแก้วเบิกใจนิรันดร์
สวรรค์แพรวพราวพุทธพงษ์พันธ์อนันตกาลดี
สร้างทางทองเทียบทางตรงลงจุดเจ็ด
แสงสำเร็จต้องมรรคาประชาสุขศรี
สี ศรีส่องสุขแสนอนันต์ปรมัตถบารมี
ส่อง กลางที่มุ่งมัชฌิมาปฏิปทาธรรมขอสรรเสริญหลวง ปู่สด จันทรสโร
ครูอาจารย์ผู้เมตตาในวิชชาธรรมกาย

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

เอก

เอกองค์พระทรงศักดิ์สิริลักษณ์พิทักชน
เอกอุ อมร ถกล นฤพนธิ์ นพบดี

เอกโอ้บวรใจสว่างใส มณีศรี
เอกพระนระบดีประชาบดีประนมกรณ์


เอกบุรุษประไพประภาสเดชประกาศปราชณ์สมร
เอกพลยุคลธรชุลีกรณ์ผู้ปราบมาร

เอกเอื้ออุทัยแก้วประภรณ์แผ้วแพรวรัศมี
เอกทิพย์ ประทีปวจี นรชาติมีหนทางทอง

เอกกาทศราชอภินาทวิสุทธิทิพย์สโสมร
เอกกุศลกมลพรประกายสกาวดุจดาวสกล

เอกะรัตนะมุนีนาทประเสริชาติวรดิศผล
เอกราประชากมลวชิรพลประกายพราว

เอกอุดรนรากรณ์กล่าวราวรุ่งทิพย์พุทธสมัย
เอกรัตนะพระจอมไตยขวัญฤทัยนราดล


เอกยิ่งยศพจน์วรเชษณ์ไพบูลย์เกษนิรติศร
เอกบุรุษพระทรงไชยพรพิทักษ์บวงผไทองค์

เอกอุดมสมปราณายิ่งสมทุกสิ่งพุทธาประสงค์
เอกฤทธิรอนพร่างพราววงษ์นพพรพงษ์อธิบดี

เอกพุทธปทีปแท้พริ้มพราวแพรมาตาสุริยาศรี
เอกอุรุทธิ์ปกรณ์พลีเพชรพราวพรั่งมะรังมะเรือง
เนตรดาวแดดวงดังดินแดนพราว
เนรมิตรดาวกระจายเจิดพริ้มเพริดสี
เนรดาษปัทมาวาดผกาวดี
เนตรรตีวดีกรินทร์ถิ่นรุ้งเรือง
เนตรนภาผกามาศบาทบดี
เนวตาสมรศรีสุธาผกาวสร
เนรนิชประสิทธิ์ภาประภาพร
เนรมิตรกรณ์นวเกศปราการถกล
เนรดิฐษ์ศักดาแดนประกายกาญ
เนรทิศจักราเกิดกมลศรี
เนรราชชาติมิตรสนิทวจี
เนรตาพิศพลอยศีนราปกรณ์นริยธรรมะอภิบาล
นรินทร์ปานปกป้องเที่ยงแท้ยิ่ง
นทีใสไหลหลั่งรวดเร็วจริง
นรบดินทร์ปิ่นทองปิงอิงอัครา
นรชาติบาทบรรักษ์สลักร่วม
นราดิศวรอุทรธรรมพิทักษา
นราทิพย์ถิ่นไทยทองผองประชา
นรธาธรณีทาบฉาบเมืองทอง
นรบวรพรฟ้าพลายเพลงเพลิด
นทีแปรเปลี่ยนทางพลางพลอยเตือน
นพรัตน์สุนทรธรรมก้าวนำชาติ
นพชาติประกายทองส่องสูงสิงห์
นพจักรภูนเรศรุ้งระมิงค์
นพพรพิงค์นราพิสุทธิ์ดุจเเดนทอง
นวโอวาทประเจิดเลิศสมจิต
นวเทพเนรมิตพิศสมร
นวดวงปะทีปปรามปราบมูลปอง
นวโกฐประกาศก้องผองพุทธบุญ
ณ ที่นี่มีแต่ธรรมไม่ตกทุกข์
ณ ที่จรนครปลุกธรรมมะก้อง
ณ ถิ่นธรรมปรมัตาประชาทอง
ณ สุวรรณเขตผ่องทิพาพล

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

หยุดสุขสมหวังนิ่งเฉย...ธรรมดา


จรจาก จันทร์เจ้าจุลดา


ภาพเราโบกมือคล้ายลาร่ำร้อง


หากเราพบมิพลัดพรากแพรงคงสุข


กรรมอันใดหนอพรากเพื่อนให้ห่างหาย


เหมือนฟ้าแสร้งแกล้งให้ดูใจจง


ทุกข์สุขมิคง ดังเป็นเช่นนี้


มองดูแล้วรู้ใจเรานั้นไซร้ใช่ตรงนิ่ง


จิตเวียนหมุนดิ่งคว้างบ้างแน่เทียว


หยุดได้เมื่อไตร่ตรองลึกตรึกลง


หยุดเมื่อใจดำดูคงตรงว่าง


หยุดหวังเกษมสุขนั้นไม่คง


หยุดสุขสมหวังนิ่งเฉย...ธรรมดา
วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554


ปรับแปรเปลี่ยนไปปลุกปั่นเปรียบเปรย
เปื้อนแปลกปลีกปัดป่าปลุกปั้น
แปลงเป็นปราบปรามปัดไป
เปิดปลิงปากปอนเป็นป้องปรวนแปร
... จับจ้องเจ้าแจ้งจิตจำจงใจ
จัดเเจงจุดจากจ่ายจดจ้อ
จะแจ้งจึงจับจงใจจ้างแจ้งเจิด
แจ้งจับเจตเจื้อจ้องจองจำ
แยบยนย้ายยักยอกย้อน

ยินยลอย่ายินย่องยกแหย่ยก
ยงยืนหยัดหยุดย่ำเหยียบยี
อย่าย่ามยอดยุทธยำแยกแย่ยิ่ง
กรณ์เกิดแก้ไกล้ไกลกรรม

กลอนเกิดแก้กอบโกยกรรมก่อ
กัดกันโกงกล่ำกักกันกายกิจ
เกิดกลับกลายแกร่งกุลกรรมเกิน
ใส่เสียดสีสับสนส่ายเเส่

สงสัยส่งสายสืบแสร้งสอดส่อง
สัตว์สงสารส่องเสียงสดใส
สร่างซาสับสนสรรค์สร้างแสงทรง
ต้องตีแตกตายเตรียมต่ายเตรียมตอ

แตะต้องเตือนตนต่อต่อยตกตรึก
แต่ตรอมตรมแตนต่อต่อยตรึงตรา
ตีตนเตือนตืนตอบต้องตามตรง
เราลดแรงรางเลือนแรงเร่งร่ำ

เรื่องรำร่าเร่งร้อนร่อนไร้ราก
ร่อนแร่รับเรื่องละรักรุ่งเรือง
ลดแรงร้าย รับรู้เราริ รู้รังลือ

สิงหรา


สิงห์เดี่ยวโดดจิตหนาระอาใจ
อ้าปากเห็นเขี้ยวใหญ่ยลยักษ์ยิ่ง
 สิ่งสง่าคำรามเกริกกริ่งน่าเกรง
 เสียงเพลงบอกรางเร่งรุกเร้ารานรน
.
.


สิงห์คู่ดูท้ายไม่ผ่องตา
ประกาศเเกร่งท้องฟ้า นภากว้าง
แต่ท้องฟ้าดูครึ้มและเลือนลาง
หมอกเมฆพรางพรายพริ้วริ้วลายเรียง
ตัวนึงงามงดเจิดเพริดเเพรวจิต
ตัวหางดำสุดยั้งคิดมิตรเข่นเขี้ยว
พลันเกิดเเสงสว่างสวยเปิดทางเดียว
สิงห์หนึ่งเที่ยวจรไปไร้ถ้ำทอง .
.
.

อาทิตย์ทรงกลด


อาทิตย์ทรงกลด
ดวงดารากระพริบพราวแพรวพร่างใจ  
 ตราดวงใจพิไลพร่างหนทางสวรรค์ 
ดวงใจเจ้าหม่นหมองร้องรำพัน    
มืดดับพลั่นหวั่นไหวไม่เห็นแวว
 ดวงเนตรสว่างเจิดเปิดฟ้าเทวานิมิต    
 แสนเลิศจิตปัญญาพรหมสมสุขหนา
ดังดาวสุริยันไม่มีวันดับด้วยอสุรา    
 เหมือนดวงตาสว่างพราวเรื่องราวจริง

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554

หลักใจ


เหมือนหลักไทยใจเพื่อนมิตรคิดทั่วหน้า
เป็นหลักตราตรึงจริตฤทธิ์กฏหมาย
เป็นหลักทองป้องฟ้าเบิกอบาย
สมหลักใจเพื่อไทยจริงยิ่งจริงจัง
เปรียบหลักเขตพุทธธรรมนำชาติแท้
รวมหลักแปรปราญช์อุทิศคิดมุ่งหวัง
เป็นหลักประชาเพื่อนร่วมฟ้าได้สมดัง
ไทยหลักตั่งตัวตนสมจินตนา
ครองหลักเกณฑ์ตรงหลักการประสานจิต
ร่วมหลักคิดเพื่อส่วนหลักไม่ผิดหวัง
รวมหลักคลองขยายเขตระบายสมใจดัง
ร่วมหลักพลังเพื่อมวลชนสมใจปอง

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ร่มโพธิ

โพธิ์พุทธะศรัทธา..ตรัยรัตนา..นิจนิรันดร์
โพธิญาณ..สว่างขันธ์..สานก่อฝัน..สร้างกรรมดี
โพธิสัตว์..จิตอธิฐาน..ติดตามกาล..เอื้อทุกที่
โพธิสถาน..พุทธะปารมี..บริษัทดีเพชรแท้จริง

โพธิบัลลังค์พระสัมมาเปิดโลกาเพื่อนมัวหม่น
โพธิพืช...นำร่มผล...กำบังพล..พลังธรรม
โพธิ์ทอง..เนืองนองพรั่ง...เมตตาหลั่ง กรุณสกล
โพธิเวทย์โพชฌงค์พ้องเพลงเปรื้องร้ายอบายลวง


โพธิเดช..ดลเกศเกิด..ธรรมบันเจิด..ประเสริฐต้อง
โพธิปัก-ขิยธรรม..นำเนตรปอง..สายธารธรรม อมรดาว
โพธิธรรมแสงศีลแพร้ว..ประทีปแก้วไร้มัวหมอง
โพธิสมภาร..ผสานผ่อง..ปฐพีทองเมืองคุณธรรมวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พรพระสยามเทวาธิราช

                                                             

พระสยามเทวา-ธิราชาวิมานทอง
สลักฤทธิ์ประดิษฐ์รองรัตนากรองสุวรรณาลัย
เทพยดาประสิทธิประสมสงค์คุ้มครองส่งทุกกาลสมัย
นิรมิตร...ดลฤทธิ์ไทย..ประจักษ์แจ้งสมจงจินต์

เทพยดา....ประกาศิต....อภิทิศ...พนมเกศ
เสกสรร..คัลลองประเทศ..ประคองเขต..ชลาศัย
แนบแน่น..ธรรม.ทุกทิวา...มวลดาราสุขสมใจ
อิสระปรมัตถธรรมใจราษฎร์สดใสประสงค์ตรง

พรเดชเดชานุภาพประกาศปราบมิจฉาฉล
ผู้คิดพิษภัยชน คิดร้ายหม่นชาติ มลาย
ปกป้อง เบียนบีฑา พาลธรรมา ทุกธาราประชาไทย
พูนพิศ .ประสิทธิชัย..วิจิตสมัย.ตรัยพุทธวงค์


เพียงแสงหนึ่ง

......................................

.............................................

ทาสพุทธานราบดี


ทาสพุทธานราบดี

ทาสแห่งพุทธธรรมตถาคต
ทาสไทยใต้เงากลดโพธิสถาน
ทาสพุทธองค์บรมโพธิสมภาณ
ทาสแห่งกาลเวียนวัฎวิบัติลง

ธาตุแท้ทั่วถิ่นธรรม นำไทยสุข
ธาตุเรืองรอง ผ่องชาวพุทธแจ่มสมร
ธาตุเดิมแกร่งดวงตาธรรมในพระบวร
ธาตุเพชรเที่ยงพาเพียร ภมร พ้นอาลัย


 
ขอติดตามธรรมะพระศาสดา
แสงธรรมดลดวงอารียาสว่างใจ
--เพียงแสงหนึง---

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อนันตกาลอริยสานสัมฤทธิ์
อนัตตาว่าอย่ายึดกอดไว้
อทุกข์ให้เกิดตลอดปลอดจิตที่
อธรรมร้ายใหญ่หลวงนักพรรคพวกมี
อเวจีลงได้ไม่อยู่รวม

อนาทรอ่อนหวานมารฉงัก
อสุรพัตร์ยิ้มแย้มให้ไม่ขลาดขรัว
อนันต กาลศีละเลิศประเสริฐตัว
อมรทั่วเมืองทองแท้กรุงเทพไทย

อธิบดีดำรงค์ทางไม่เพี้ยนผลัด
อนาคตสวัสดิ์เสรีล้ำมั่นคงยิ่ง
อศีลสร้างกิเลศกายขายหน้าจริง
อนิจจังดิ่งดุจเดียวดังปัทมาดวง

อโศกสิ่งสร้างได้ใจประเสริฐ
อกุศลเกิดเข้าใจผิดธรรมเปื้อนกลั้ว
อนุโมทนาใจจิตสว่างใสไม่เมามัว
อนาคตทั่วถิ่นสราญสถานธรรม
...