วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554
นริยธรรมะอภิบาล
นรินทร์ปานปกป้องเที่ยงแท้ยิ่ง
นทีใสไหลหลั่งรวดเร็วจริง
นรบดินทร์ปิ่นทองปิงอิงอัครา
นรชาติบาทบรรักษ์สลักร่วม
นราดิศวรอุทรธรรมพิทักษา
นราทิพย์ถิ่นไทยทองผองประชา
นรธาธรณีทาบฉาบเมืองทอง
นรบวรพรฟ้าพลายเพลงเพลิด
นทีแปรเปลี่ยนทางพลางพลอยเตือน
นพรัตน์สุนทรธรรมก้าวนำชาติ
นพชาติประกายทองส่องสูงสิงห์
นพจักรภูนเรศรุ้งระมิงค์
นพพรพิงค์นราพิสุทธิ์ดุจเเดนทอง
นวโอวาทประเจิดเลิศสมจิต
นวเทพเนรมิตพิศสมร
นวดวงปะทีปปรามปราบมูลปอง
นวโกฐประกาศก้องผองพุทธบุญ
ณ ที่นี่มีแต่ธรรมไม่ตกทุกข์
ณ ที่จรนครปลุกธรรมมะก้อง
ณ ถิ่นธรรมปรมัตาประชาทอง
ณ สุวรรณเขตผ่องทิพาพล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น