วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แก้

แก้ไขจิตใจเรามองด้วยตา
ไขปริศนาปัญญาช่วยธรรมพระให้
ไม่แก้ผูกเงื่อนแล้วเกิดของเรา
แค้นเหมือนแผลรอวันหายอาจได้แผลเป็น

บทบาทบทเรียนเขียนและอ่านเล่าเรื่องสาระพา
บทเรื่องหาสร้างคุณค่าจิตใจให้
บทร้ายแรงเร่งใครใคร่ร้ายอะไร
บทดีเด่นเล่นแล้วได้สิ่งใดกัน

บทรวยรวยช่วยอันใดสุขทุกข์ตรม
บทขมขมขื่นแค่คลายความยึดเขลา
บทรักแจ้งประจักจริงของของเรา
บทพ่ายพ่ายแพ้มองเจ้าชนะใคร

บทแม่แม่รักในลูกหวังพำนัก
บทหนักหนักตีบทแตกสุดแสงสรรค์
บทเลวเลวที่สุดได้เพื่อใครกัน
บทลูกลูกลูกของฉันรับสิ่งใด

บทพ่อพ่อพ่อที่ดีมีอำนาจ
บทฉลาดปราญเข้าใจได้หนแห่งเขา
บทวโง่โง่โง่ง่ายๆกิเลศเรา
บทเศร้าเศร้าส่งรู้เราร่างรับรอง

บทเรียนของใครคนหนึ่งไม่สามารถใช้กับใครอีกคนหนึ่งได้
ชมพูทวีป อมรโคยานทวีป

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

จราจล

จะลาจนจุดแรงใจจัดลงจำ
จนรวมใจจัดเรียงจองจิตจนจำ
จึงลาจรจัดรวมเเจงจุฬาจง
จุดแล้วแจ่มจิตร้องจริงจุดรวมใจ