วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ทิวาราตรี

สุริยัน-จันทรา
สริยันแสแสงเอื้อส่อง
จรัสทั่วท้องฟ้านภาศรี
จันทราเจ้ารับส่งแสงสวยอสุรีย์
ท้องฟ้าราตรีสุดระยับจับตาชน
โอ้..นกน้องโบยบินกลับรวงรัง
กลับเวียงวังแหล่งพักแดนปักษา
ร่วมเอื้อเฟื้อหมู่สัตว์ในโลกา
เสือพึ่งป่านาวารู้คู่วารี
ผึ้งภมรจรรินทร์หมูดอกไม้
สิ่งงามได้คู่นารีมีศรีศีลป์
พระราชาราชินีดุจพระพรหมโลมประทิน
องค์อมรอินทร์ส่องแว่นมณีทิพย์สร้างสมปอง
จตุบททวิบาทศาตร์กฏตรา
พรศิวาฤทธาเดชเวทย์คงหมาย
นารายณ์ปกป้องธรรมวิมุตดุจเพทาย
ฆเนศสรรค์มั่นขยายสำเร็จธง
ธงธรรมคู่ธงไทยไว้ไม่เสื่อม
กษัตราค่ามิ่งเมืองเรืองเกียรติก้อง
คู่ผู้ทำลายร้ายเกียรติมารปะลอง
สุริยะผ่องจันทราแววเคียงดาราประกาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น