วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สตรีผู้งดงามควรจดจำติดตรึงตรา

“เจ้าหญิงแห่งเวลส์” หรือ Princess of Wales )

และปีนี้ได้ครบรอบ 13 ปีของการจากไป(วันที่ 31 สิงหาคม - 5 กันยายน 2540 เป็นวันสิ้นพระชนม์และพระราชพิธีพระศพ)


... สตรีผู้งดงามควรจดจำติดตรึงตรา
งามวิจิตพจนาผู้รักษาธรรมแห่งใจ
พิศพรายยามยิ้มแย้มสง่าแจ่มใส
โอ้เจ้างามแจ่มใจผู้ทำให้หญิงเบิกบาน
สง่าผ้าศิลปสวยพริ้มเพริ้ดด้วยมณีฉาน
ชีวิตอลังการประแพรกาลน่าจดจำ
นำเอื้อน้ำใจเด็กทูตองค์เอกหยุดสงคราม
เป็นแม่ผู้งดงามดาราอร่ามแห่งนภ
เริ่มริคิดถูกต้องตั่งครรลองสตรีศรี
ค้นหาอิสระมี โลกานี้มีอยู่จริง
แต่เพียรเสียสละบุคคลสาธรณะดิ้นดำดิ่ง
ต้องเสียชีพสุดาดินถูกขายกินภาพงดงาม
สื่อสารเพื่อสื่อสวยเพื่อถูกด้วยศีลสงสาร
ชีวิตนฤพานเธอส่งสารธรรมอันใดแด่ชีวิตตัวอย่างสตรีที่โลกไม่ลืม
ดูเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กะ

กะกันประมาณไปคาดครวญไร้ในวิชชา
กฐินอนุโมทนาวิสาขาผ้า พุทธาผ่อง
กตัญญูพระสัมมาพุทธศาสนารุ้งเรืองทอง
กตเวทีธรรมแสงกรองประกาศส้องคุณาพล


กบฏกลายทรยศสิ้น ดับชีวิญโซ่ตรวน ตรึง
กบิลความไร้คำนึงกฏเกณฑ์ถึงเมืองโคลงคลอน
กนกนครานาค เมืองทิพย์ อาณาจักรบีบภรดาซ่อน
กนิษฐ์พิศสมร ถกลเกียรติกรณ์ กรณ์ นครัช ผจญ


กกา กากบาทถูกต้องตามพิสุจน์  แจ้ง รู้ จร
กะ เดาเขลาหม่นถอนบาปกรรมร้อนกับผู้ใด
กะคเน หยั่งหนทาง พุทธวงศ์วาง สร้างธรรมใส
กะแนวเขตถิ่นไท้ สยาม เมืองไทย สมุทัยมรรคี