วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

พรเพลงเทวดานางฟ้า

ดีเจดี  เจดีย์ ดีเลิศประเสริฐรักษ์
พลอยพุทธอาภรณ์บวรสถาน
ผู้เพื่อนเพลงเพลินพินพระราญ
ลมเย็นสายได้ประสงค์ดำรงกุล
เสียงพาสวยด้วยพรพาพิศพรศักดิ์
เพิ่มเติมเเพร่พุทธพักต์พิศพาฉาย
เพี้ยนผิดเพี้ยนพุทธวงค์คงมะลาย
ตริตรอง ได้ดำริเพลงพิณทิพย์พร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น