วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ดาร

ดาราเรืองแพลงเพลิงรุ้งราวมณี
ดารดาษเดื่อนรตีเรืองรุ่ง
ดารทานภิบาลพรรคประชุมพล
ดารุณีพิทักษ์พงษ์ส่งแสงทอง
ดารเดี่ยวดื่มด่ำพริบพราว ดี
ดารตีที่สุดแสงพระพรายศร
ดาราร้ายพ่ายธรรมทิพย์เพิ่มไตรตรอง
ดาราโรยพิศพวกพ้องพักต์เพียงเเพร
ดารรัตน์จรัสธรรมนำประเสริฐ
ดารินเลิศสุดศีลนำย่ำผิดพร่อง
ดาราเเรงละเลงเร่งหัวใจจอง
ดารดาวเปลี่ยนป้องหทัยปลง
ดาราพราวพิสุทธิผลธรรมะขยาย
ดาราพรายเพรียกพวกเพ่งเพื่อนผ่องยิ่ง
ดาราลี้แปลกลับระบายขยายจริง
ดารารนรุกแรงเล้าลิ้นร้อนอุรา
ดารแดงแสงเปลี่ยนเห็นสีสวย
ดารเดือนเตือนช่วยธาตุธรรมก้อง
ดาราเดือดพุ่งเพ่งระอุพอง
ดาราปองหวังสุขไม่ทุกข์ลือ
ดาราดีให้พิทักษ์ละพาลชน
ดาราดลดิลกเทพประกาศท่อง
ดาราทิพย์อวยพรเพื่อนคิดดีตรอง
ดาราผ่องพิทักษ์นำพระสัมมา
แสง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น