วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ห้าม

ห้าม ห้ามกิเลสห้ามความรักห้ามความรู้
 ห้ามอยากดูห้ามอยากได้ห้ามในฉัน
 ห้ามหัวใจห้ามดวงตาห้ามดูทัน
 ห้ามตัวฉันห้ามติดตาห้ามติดใจ

 ห้ามความร้ายห้ามกรรมร้อนห้ามกรรมแร้ว
 ห้ามกรรมแน่วห้ามกรรมแน่แขขันธ์ไข
 ห้ามคิดนะห้ามคิดหนักห้ามอาลัย
 ห้ามดวงใจห้ามดวงจิตห้ามแดจร

 ห้ามทำดีห้ามทำร้ายห้ามทวนนะ
 ห้ามหลงรักห้ามหลงรกห้ามหลงไหล
 ห้ามหัวเหตุห้ามหัวแห่งห้ามหลใด
 ห้ามตามใจห้ามตามจิตห้ามวิญญา 

ห้ามขอบคุณห้ามเหตุใดห้ามไหน ณ.
ห้ามเธอจะไปทางไหนห้ามใจหนา
ห้ามตัวเธอห้ามตัวฉันห้ามเวลา
ห้ามยาตราห้ามยามตรองห้ามยามเตรียม

 ห้ามอาลัยห้ามอาวรห้ามอาหวัง
 ห้ามความหลังห้ามความดีห้ามมีเกี่ยว
ห้ามได้แน่ห้ามได้หรือห้ามคำเดียว
 ห้ามฉันเหลี้ยวห้ามคนลดห้ามฉันลง

ห้ามแน่ใจห้ามแน่นหนักห้ามจักรู้
ห้ามแน่อยู่ห้ามแน่ยลห้ามเป็นผล
ห้ามมีฤทธิ์ห้ามมีเดชห้ามใจตน
ห้ามในผลห้ามในพรรคห้ามนำพา

 ห้ามเธอรักห้ามเธอแล้งห้ามท้วมแล้ว
ห้ามดาแนวห้ามดูนานห้ามขลาดเขลา
 ห้ามเธอดูห้ามเธอแกระหรือเกาะเกรา
 ห้ามสำเนาห้ามสัมมนาห้ามตาคน

 ห้ามหัวใจห้ามความโกรธห้ามความเกลียด
ห้ามบอนเบียดห้ามเบียดเบียนห้ามบากบั่น
ห้ามบากใบห้ามปากบอนห้ามแสงวัน
 ห้ามหลงขันธิ์ห้ามหลงขำห้ามดูแคลน

ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานห้ามเข้าจิต
ห้ามพบมิตรกัลยาเกิดเปิดมรรคผล
ห้ามเข้าใจในที่แท้ซิใดดล
ห้ามโง่ชนห้ามสงสัยใช่จริงจริง


ห้า ห้า ห้า

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

เราโชคดีที่มีพระพุทธเจ้า

ไม่มีใครเป็นของใคร
ไม่มีอะไรเป็นของแน่
ไม่มีสิ่งไหนไม่ผันแปล
ไม่มีทุกข์แท้บนทางทำ

 เมื่อเราไม่มี

 เมือเรามีทางทำประจำใจ
เมื่อเรามีกุศลได้สดใสยิ่ง
เมื่อเรามีศีลนำพามั่นสุขจริง
 เมื่อเรามีจิตส่งสิ่งรักสุขใจ

 เมื่อเรามี


 ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริง
 ไม่มีสิ่งสวยงามตามสุดสม
 ไม่มีแน่แท้เที่ยงเวลารม
ไม่มีล้มหากเราก้าวทรงตัว
 ไม่มีหวังวนว่าวักวกวน
ไม่มีชนอริยชาติฉลาดหมด
 ไม่มีเรื่่องสมบูรณ์อนาคต
ไม่กำหนดไม่กฏเกิดกำเนิดเกณฑ์
 ไม่เคย เห็นหรือว่าคิดว่าเคยเห็น
 ไม่มีเป็นไม่มีอยู่คือคิดคร่ำ
ไม่มีรักไม่มีห่วงไม่มีจำ
ไม่มีคำไม่มีคงไม่มีใคร
ไม่มีพบไม่มีพรากจากจำจร
 ไม่ถ่ายถอนไม่ทดท้อพ้อตระหนัก
ไม่ปักปรำปรวนแปรแค่ทึกทัก
 ไม่แปรปักหลักกรรมเป็นหลัก

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

นามไร้

น่ารักน่าร้ายหน่ายรึ
น่าลุ้นหนุนไร้ไหนรก
น่าลับนานลิบนาร้าง
นานรับนายรู้นามไร้

444444