วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

เอก

เอกองค์พระทรงศักดิ์สิริลักษณ์พิทักชน
เอกอุ อมร ถกล นฤพนธิ์ นพบดี

เอกโอ้บวรใจสว่างใส มณีศรี
เอกพระนระบดีประชาบดีประนมกรณ์


เอกบุรุษประไพประภาสเดชประกาศปราชณ์สมร
เอกพลยุคลธรชุลีกรณ์ผู้ปราบมาร

เอกเอื้ออุทัยแก้วประภรณ์แผ้วแพรวรัศมี
เอกทิพย์ ประทีปวจี นรชาติมีหนทางทอง

เอกกาทศราชอภินาทวิสุทธิทิพย์สโสมร
เอกกุศลกมลพรประกายสกาวดุจดาวสกล

เอกะรัตนะมุนีนาทประเสริชาติวรดิศผล
เอกราประชากมลวชิรพลประกายพราว

เอกอุดรนรากรณ์กล่าวราวรุ่งทิพย์พุทธสมัย
เอกรัตนะพระจอมไตยขวัญฤทัยนราดล


เอกยิ่งยศพจน์วรเชษณ์ไพบูลย์เกษนิรติศร
เอกบุรุษพระทรงไชยพรพิทักษ์บวงผไทองค์

เอกอุดมสมปราณายิ่งสมทุกสิ่งพุทธาประสงค์
เอกฤทธิรอนพร่างพราววงษ์นพพรพงษ์อธิบดี

เอกพุทธปทีปแท้พริ้มพราวแพรมาตาสุริยาศรี
เอกอุรุทธิ์ปกรณ์พลีเพชรพราวพรั่งมะรังมะเรือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น