วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวง

จิตสดใส

เมื่อใจสิ้นระเเวง

 เหมือน

ดวงจันทร์ส่อง

ในคืนเดือนเพ็ญประโยชน์ของความรัก

ขอให้รักนำทางสว่างจิต
ให้มวลมิตรผูคนชนสยาม
ให้รักกันกลั่นจิตคิคุกคาม
หากพยายามคิดทำร้ายให้คลายใจ
ให้ธรรมมะพระพุทธองค์ทรงรักษา
นำวิญญาพ้นทุกข์สุขดังหมาย
ให้พี่น้องคนไทยมีสบาย
ให้เพื่อนหายทุกข์โศกวิโยกใจ

กิเลส


แสงดาวในใจแดงแรงสว่าง
ช่วยนำทางพลังแรงแกร่งสร้างสรรค์
หมู่มวลมิตรจิตร่วมทางมุ่งตามกัน
มุ่งฝ่าฟันควันหมอกหลอกลวงตา

ทิวาราตรี

สุริยัน-จันทรา
สริยันแสแสงเอื้อส่อง
จรัสทั่วท้องฟ้านภาศรี
จันทราเจ้ารับส่งแสงสวยอสุรีย์
ท้องฟ้าราตรีสุดระยับจับตาชน
โอ้..นกน้องโบยบินกลับรวงรัง
กลับเวียงวังแหล่งพักแดนปักษา
ร่วมเอื้อเฟื้อหมู่สัตว์ในโลกา
เสือพึ่งป่านาวารู้คู่วารี
ผึ้งภมรจรรินทร์หมูดอกไม้
สิ่งงามได้คู่นารีมีศรีศีลป์
พระราชาราชินีดุจพระพรหมโลมประทิน
องค์อมรอินทร์ส่องแว่นมณีทิพย์สร้างสมปอง
จตุบททวิบาทศาตร์กฏตรา
พรศิวาฤทธาเดชเวทย์คงหมาย
นารายณ์ปกป้องธรรมวิมุตดุจเพทาย
ฆเนศสรรค์มั่นขยายสำเร็จธง
ธงธรรมคู่ธงไทยไว้ไม่เสื่อม
กษัตราค่ามิ่งเมืองเรืองเกียรติก้อง
คู่ผู้ทำลายร้ายเกียรติมารปะลอง
สุริยะผ่องจันทราแววเคียงดาราประกาย

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

ยืนหยัดอยู่ข้างความถูกต้องของตัวเอง

อสุรา

อมนุษย์สุดหยุดยั้งอินทรชิต
อโนทัยเพียรเนรมิตรพิศมร
อโนดาดพรานบุญซุ่มตะกุมนร
อนันตขรกรณ์ปลุกเร้าเวลาดี
อดิเรกเพลงเพลินแพลนพิมไฟฟอน
อลงกรณ์กำเนิดได้มารร้ายสิ้น
อนิจจาผู้หลงไหลเกียรติ กาม กิน
อนาคตไม่มีถิ่นเดียรทาน
อธิฐานสร้างบุญคุญเพิ่มเลิศ
อนัตตาพรก็บังเกิดทุกสถาน
อาลัยรักสิ่งใดใคร่ครวญการ
อภิบาลสิ่งใดให้ควรคง
อนุมานอันปากมีศรีอยู่ปาก
อนงค์นาถชาติสกาพวกกาสร
อภิชาติคาดสวรรค์โลกอุดร
อนาทรถอนพิษภัยในโลกา
อเน็จอนาทแท้โอ้องค์พระเทพไท
อโกรธาพรรคพวกไหนได้ดาดิ้น
อเนตรไหนได้รู้พิษไตรนรินทร์
อมิตรลิ้นเลือดลงพงษ์พรากพา
อสุรีดลเดินดีมีกิจกล
อชาศัยให้ฉงนกร่นคำด่า
อวิชาญอมฤตเก่งฤทธา
อธรรมตราอยู่ใดพระตรัยตรง
อพาลให้หมดไปจากธรณินทร์
อธิฐานอาวุธพินปลิดปลงให้
อโหสิทางดลมิตรสว่างใน
อริยเมตตรัยพระพุทธาธาดาดำรงค์

น้ำเอยน้ำตาเจ้าดาวคือดินดาวดวงน้ำคล้อยเคลื่อนเลื่อนลาลับ
ดุจความรักดังสายน้ำธรรมสดใส
จากลาแล้วแจวลาลับเจ้าดวงใจ
แสนอาลัยในวจีพี่รำพัน
ดาวดูดีดำรงค์ได้น้ำใจใส
ดาวดูได้ดินดูดาวเฝ้าไฝ่ฝัน
น้ำใจดาวเพียงดินเป็นนิจนิรันดร์
น้ำพัดพาพรากผองเพื่อนฝันพลั่นเพลงพิณ
น้ำใจใสวิเศษสายพลายพิศสมร
น้ำลาจรจากจิตชีวิตฝัน
น้ำจำพรากพุทธพราวรุ้งราวพลัน
น้ำใจท่านหลั่งรดรินชีวินไทย
นำน้ำใจใสแจ้งจรจึงจงจำ
นำน้ำคำผู้เปิดธรรมเปิดพร่ำกระแส
วอนสายน้ำสดสุขใสให้เปิดแปร
สายน้ำแน่ลดลงรายให้ลาริน
สายน้ำเชี่ยวเที่ยวดิ่งแทรกดินดล
ขอสายฝนปนน้ำตาข้าผู้สิ้น
ผู้สูญเสียปลอดภัยพิษพระพรายบิน
ผู้แสร้งเสขอให้สิ้นความปิดบัง
ลมเจ้าเอยเมตตาประชาไพร่
ลมปัดภัยเพื่อนมวลมิตรชิวิตหลัง
ลมเปิดเป็นลมเย็นใสพลายพุทธัง
ลมหลับไหลได้ดิ่งดังดุจดีดวง

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

อกประทุทะลุอุทร

อกประทุทะลุแตกแลกอุทร
 ธนาดรครันคลื่นดังรืนร่อน
ธรณีนาทแน่นนิ่งปราการปกรณ์
พระพลายครพลิกภาพพระพรายเพลิง
ดุรนรายร่านร้อนทุรนรุราย
คำรามคลายร้อนเย็นพิษเเพร่พรั่น
คลื้นเครงคราครวญค่ำคำคืนคง
คุณาหมื่นนทีทลายพระพรายลำพอง
เพิ่มพระยุทธพุทธพรพรหมเเพลงพ่าย
เเพรกพยุงเพลิงสหายกระจายสังหรณ์
ปากต่อต่ายแปลกประยุกต์พิษพุพอง
ปากแพร่งผยองลำคลองขยายกำจายโคลน
น้ำเดือดแดงแรงฤทธิเร่งลุลงล่อง
ลมเเพร่พรายสยายสยองคัลลองสหาย
ไฟเพลิงพุ่งแทรกดินทรุดรุดเเรงพลาย
พิมพ์พระพายได้ดิ่งดาปากกาคำราม
น้ำถึงน้ำ ดินถึงดิน ฟ้าจดฟ้า
ธรณีผวา ประภาผองปกป้อง สหาย
หญ้าหรือพืชหงส์หรือกา เหล็กหรือไม้
กำ ก่อ กด กิจ เกิด กายพระพาย ภมร

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

ม้าแก้ว ช้างแก้ว จักรแก้ว มณีแก้ว นางแก้ว

ชาติอาชาจอมกษัตราธิบดี
ได้ดลเดชดุสดีพุทธวงศ์ดำรงยิ่ง
คชสารคู่บูญเก่งการุณจริง
ช้างไทยยิ่งขาดทุกสิ่งคชธร
ม้าแกล้วกล้าม้าเร็วพิแพรวพราย
ช้างแก้วพลายไร้ผู้มองไม่คงมั่น
คชก่อแก้วภัทรกอกาญวิชาญอรัญ
เหตุอันไทยพบสุขสรรค์สบสุขมี
ให้อนาถาแท้ช้างเมืองทอง
ช้างตระกรองกายาแก่พระสุรีย์ศรี
พระสัมมามอบทานให้ไม่แบ่งประชาชี
พระเทพหทัยมุนีท่านประสงค์ชัย
ทหารเสือเครือจักรเพชรพระทรงตรัย
ทหารเทพธรรมผทัยพบธรรมาสง่ายิ่ง
ทหารรามรามาพรรค์พุทธไทยจริง
จักรแก้วธรรมนำทุกสุ่งสุขสมใจ
จักรแก้วเมืองเจริญเพลินจริตรุ่ง
จักรแก้วกรณ์ผดุงมิตรเพชรผลได้
จักราธรรมศิวิไลทุกทิศประทานไพร
จักราเกิดก่อกรรมไกลทหารธรรม
จักรกรดใจได้สกิดจิตใจพล
มณีแก้วเทพศิรินดรุณพลดล ศศิธร
มณีแก้วทิพย์บวรเดชสถานผลาญไฟถอน
มณีแก้วสว่างกาญจน์ผ่านภพแล้วพุทธิชัย
มณีแก้วสว่างสไวหทัยตราตรึง
แม่นางแก้วกรณ์เกศวิเศษพริ้มพราวสุด
มณีพิสุทธ์ดุจ อมร อาภรณ์เพริ้ด
มณีรัตนะพระพรเพลงประกายเรือง
มณีนางพระผู้เปลื้องทศทิศทอง
มณีน้องนิ่มน้อยพลอยพิสุทธิ์
แม่นิ่มนุชนวลพจนาประภาเเข
มณีนัยนาเนืองพิมผไทสว่างแล
มณีแท้แม่ที่เลิศรุ้งล้ำรุรังรอง

คชสารชาญไทย

คชสารชาญเชี่ยวปราการถกล
คชเดชวิเศษคนคุ้มเขตศักดิ์
คชาธรเทวาเขตดำรงค์รักษ์
คชศักดิ์วิสาวิเศษเดชดรุณพล
คชธารอนันตาดารดาษ
คชชาติสุดแสนเที่ยวปราการป้อง
คชเนตรเพชรสวรรค์พรรณพลายทอง
คชทองตระกรองก่อพุทธากระจาย
คชไทอภัยมิตรบัณฑิตพรรค
คชรักษ์ชาติเกิดทัพธรรมะแก่น
คชเทพทหารแกร่งประกายแดง
คชแสงพระสัมมาธรรมาปกรณ์

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

พรเพลงเทวดานางฟ้า

ดีเจดี  เจดีย์ ดีเลิศประเสริฐรักษ์
พลอยพุทธอาภรณ์บวรสถาน
ผู้เพื่อนเพลงเพลินพินพระราญ
ลมเย็นสายได้ประสงค์ดำรงกุล
เสียงพาสวยด้วยพรพาพิศพรศักดิ์
เพิ่มเติมเเพร่พุทธพักต์พิศพาฉาย
เพี้ยนผิดเพี้ยนพุทธวงค์คงมะลาย
ตริตรอง ได้ดำริเพลงพิณทิพย์พร

พาเพื่อนผ้องผ่านพิษ

ยอมยิมยอมหยุดยึดยิ่งยอยศ
รักริ รักเร่งไร้แรงระลึกหลัง
เร่ง เร็วรีบเร่งแรงรุกหลุดรัง
แปร ปรุงปั้นปันแปลงปรุงปรับไป
พร พระพรายพงษ์เพียรพบเพิ่มพูน
สุ ศีลสูญสุขสายส่งสระสาสรรค์
คิด คุ่น ครวญ เคลือบเเครงคงคู่ครัน
พร เพื่อนพี่พ้องพงษ์พันผ่านพิษภัย

คิด คุ่น ครวญ เขต

คิด คงเคยคนคงคลายคงคา
คุ่น คิดใคร่คลองแคบใครคุณแค้น
เคย เเค่ขอคิดขอคลาคลายคงคน
แค้น ใครคลายขอใคร่คบคุณาคร
คิด คงคิดแค่คบค้าคนใครคง
คุ้น คล้ายค่อนขอดเขาคงเคยขา
เคย ขอใคร่ขรขันธ์คุครามครา
เข็ด เข่นเขี้ยวคุกครามขาคิดคลายเคย
ขอ เเค่ขอใคร่คราคงคุณใครเคลือน
เขต คุณคลายคุกคนขายคงขาเขลา
ครวญ คิดคุ่น คลาใคลคลายคนคราว
ครอบ ครัวเคลื่อนครบคุมเค้าคนคงเคย


ok พรสวรรค์

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ดาร

ดาราเรืองแพลงเพลิงรุ้งราวมณี
ดารดาษเดื่อนรตีเรืองรุ่ง
ดารทานภิบาลพรรคประชุมพล
ดารุณีพิทักษ์พงษ์ส่งแสงทอง
ดารเดี่ยวดื่มด่ำพริบพราว ดี
ดารตีที่สุดแสงพระพรายศร
ดาราร้ายพ่ายธรรมทิพย์เพิ่มไตรตรอง
ดาราโรยพิศพวกพ้องพักต์เพียงเเพร
ดารรัตน์จรัสธรรมนำประเสริฐ
ดารินเลิศสุดศีลนำย่ำผิดพร่อง
ดาราเเรงละเลงเร่งหัวใจจอง
ดารดาวเปลี่ยนป้องหทัยปลง
ดาราพราวพิสุทธิผลธรรมะขยาย
ดาราพรายเพรียกพวกเพ่งเพื่อนผ่องยิ่ง
ดาราลี้แปลกลับระบายขยายจริง
ดารารนรุกแรงเล้าลิ้นร้อนอุรา
ดารแดงแสงเปลี่ยนเห็นสีสวย
ดารเดือนเตือนช่วยธาตุธรรมก้อง
ดาราเดือดพุ่งเพ่งระอุพอง
ดาราปองหวังสุขไม่ทุกข์ลือ
ดาราดีให้พิทักษ์ละพาลชน
ดาราดลดิลกเทพประกาศท่อง
ดาราทิพย์อวยพรเพื่อนคิดดีตรอง
ดาราผ่องพิทักษ์นำพระสัมมา
แสง

แว่วหวานเวียนว่าเว้าวอน

แว่วหวานเวียนว่าวิเวิกเว่าเหว้าวอน
พิพาพรเพียกภาพพระพรายผิด
เกิดกรณ์กาญกุกามเกินกร่อนกิน
ปากประปิ่นปิดเปิดแปลกปรับปรุงปลง
เทพทิทองทิพย์ทุกข์เทียบทิศทาย
สอบสงสัยสุดสุขสานสิเสียงสิ้น
อันเอกอรเอ่ยอ่อนอันองค์อินทร์
เลือกรางรายรุลงลิ้นละลืมลง
ทุเทพเที่ยงไทยแท้ที่ทวนท่อง
ยากยุยากยงยอมยะยืนหยัด
แน่นอนแน่นิ่มนวลน้อยนิ่งหนักนัก
พะภัยพักเพลงพูดพิศพิพลาดพงษ์
ขอบคุณคงเเค่คุยเคยขอคุณคง
แน่หนักแน่วแน่นิ่งน้องหน้านี่หนัก
รู้ละลายรักหลงเรียนริไร้รัก
ลุไร้ร้กลงเรื่องร้ายลดเลวลง
เรียนรู้เรื่องเลิศล้ำหลังลับลุลา
ที่ท่องท่อเเท้ธารทุรทุรายเที่ยว
ธรรมเเท้เทียวธรรมเที่ยงแท้เทียว
เหมาะไม่เหมาะมุ่งมั่นหมายมองมี
พวกพรรค์พี่พิงแพลงผองผู้พักพิง
ปลงไปเปลี่ยนแปรปล่อยปรับปลดปล่อย
ไฟฟืนไฟฝึกฟูมฟายฟูมฟักฝอยฟางฟง
รักมิรักหลงมิหลงลุลายเลือกลุลารินท์
เฉยชาชินเช่นเช่นเชือกชัดชัดเชียว
เกลียวกลมเกลียวเกิดแก่เกลียดกรรมก่อ
ขอคิดขอขุโขขายของข่มขาดขอ
โทษที่ท้อที่ทิ้งทำทุกข์แท้เทียว
จากจงจากจดจงจดแจงจงจำ
เห็นโหดให้ไห้เหตุแห่หาญหวลหัก
โปรดปล่อยเปิดเปลี่ยนปลดปราบปล่อยไป
ทุกข์ทดถอยเทียบทิศทางที่เที่ยงธรรม
โศกส่ำเศร้าสุขสันต์สรรค์เสียงสังข์ทรง

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

ขอให้น้องกตัญญูเเม่นะ(ให้น้องน้ำมนต์)

ให้น้องชายผ่านพ้นภัยรุกร้าย
ให้น้องชายที่สุดที่รักปลอดภัยยิ่ง
ให้น้องยาเทพพิทักษ์ตรงตามจริง
ให้น้องพี่พบสุขยิ่งได้พ้นภัย
ให้น้องพี่นี้หนาเทวาดล
ให้น้ำมนต์พรมพรทิพย์ช่วยส่งให้
ให้น้องข้าแสนน่ารักพ้นโพยภัย
ให้ญาติมิตรสนิทในอวยชัยอนันต์
ให้น้องน้อยนิ่มน้องตรึกตรองจิต
ให้พี่นี้ประทีปคิดตั่งธรรมมั่น
ให้น้องน้องได้คิดกตัญญูจันทร์
ให้น้องพ้นผันผ่านตารางเอย
 


ไชโย ไชโย โชโย^^
สด สุขษาประภาเทพฤทธิเดชพุทธมุนี
สุด แสงศรีเจริญนราประชาสมร
สุข แสนแกล้วจันทรกล้ารามาปกรณ์
สรรค์ ส่งสอนประทานพรเดชธรรมกายกลาง
สั่ง ดวงวดีวจี หมั่นมุ่งหนา
สม นึกนาพลันนิ่งนึก ตรึก ตรองมั่น
ส่ง แสงฟ้าปัทมาแก้วเบิกใจนิรันดร์
สวรรค์แพรวพราวพุทธพงษ์พันธ์อนันตกาลดี
สร้างทางทองเทียบทางตรงลงจุดเจ็ด
แสงสำเร็จต้องมรรคาประชาสุขศรี
สี ศรีส่องสุขแสนอนันต์ปรมัตถบารมี
ส่อง กลางที่มุ่งมัชฌิมาปฏิปทาธรรมขอสรรเสริญหลวง ปู่สด จันทรสโร
ครูอาจารย์ผู้เมตตาในวิชชาธรรมกาย

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

เอก

เอกองค์พระทรงศักดิ์สิริลักษณ์พิทักชน
เอกอุ อมร ถกล นฤพนธิ์ นพบดี

เอกโอ้บวรใจสว่างใส มณีศรี
เอกพระนระบดีประชาบดีประนมกรณ์


เอกบุรุษประไพประภาสเดชประกาศปราชณ์สมร
เอกพลยุคลธรชุลีกรณ์ผู้ปราบมาร

เอกเอื้ออุทัยแก้วประภรณ์แผ้วแพรวรัศมี
เอกทิพย์ ประทีปวจี นรชาติมีหนทางทอง

เอกกาทศราชอภินาทวิสุทธิทิพย์สโสมร
เอกกุศลกมลพรประกายสกาวดุจดาวสกล

เอกะรัตนะมุนีนาทประเสริชาติวรดิศผล
เอกราประชากมลวชิรพลประกายพราว

เอกอุดรนรากรณ์กล่าวราวรุ่งทิพย์พุทธสมัย
เอกรัตนะพระจอมไตยขวัญฤทัยนราดล


เอกยิ่งยศพจน์วรเชษณ์ไพบูลย์เกษนิรติศร
เอกบุรุษพระทรงไชยพรพิทักษ์บวงผไทองค์

เอกอุดมสมปราณายิ่งสมทุกสิ่งพุทธาประสงค์
เอกฤทธิรอนพร่างพราววงษ์นพพรพงษ์อธิบดี

เอกพุทธปทีปแท้พริ้มพราวแพรมาตาสุริยาศรี
เอกอุรุทธิ์ปกรณ์พลีเพชรพราวพรั่งมะรังมะเรือง
เนตรดาวแดดวงดังดินแดนพราว
เนรมิตรดาวกระจายเจิดพริ้มเพริดสี
เนรดาษปัทมาวาดผกาวดี
เนตรรตีวดีกรินทร์ถิ่นรุ้งเรือง
เนตรนภาผกามาศบาทบดี
เนวตาสมรศรีสุธาผกาวสร
เนรนิชประสิทธิ์ภาประภาพร
เนรมิตรกรณ์นวเกศปราการถกล
เนรดิฐษ์ศักดาแดนประกายกาญ
เนรทิศจักราเกิดกมลศรี
เนรราชชาติมิตรสนิทวจี
เนรตาพิศพลอยศีนราปกรณ์นริยธรรมะอภิบาล
นรินทร์ปานปกป้องเที่ยงแท้ยิ่ง
นทีใสไหลหลั่งรวดเร็วจริง
นรบดินทร์ปิ่นทองปิงอิงอัครา
นรชาติบาทบรรักษ์สลักร่วม
นราดิศวรอุทรธรรมพิทักษา
นราทิพย์ถิ่นไทยทองผองประชา
นรธาธรณีทาบฉาบเมืองทอง
นรบวรพรฟ้าพลายเพลงเพลิด
นทีแปรเปลี่ยนทางพลางพลอยเตือน
นพรัตน์สุนทรธรรมก้าวนำชาติ
นพชาติประกายทองส่องสูงสิงห์
นพจักรภูนเรศรุ้งระมิงค์
นพพรพิงค์นราพิสุทธิ์ดุจเเดนทอง
นวโอวาทประเจิดเลิศสมจิต
นวเทพเนรมิตพิศสมร
นวดวงปะทีปปรามปราบมูลปอง
นวโกฐประกาศก้องผองพุทธบุญ
ณ ที่นี่มีแต่ธรรมไม่ตกทุกข์
ณ ที่จรนครปลุกธรรมมะก้อง
ณ ถิ่นธรรมปรมัตาประชาทอง
ณ สุวรรณเขตผ่องทิพาพล

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

หยุดสุขสมหวังนิ่งเฉย...ธรรมดา


จรจาก จันทร์เจ้าจุลดา


ภาพเราโบกมือคล้ายลาร่ำร้อง


หากเราพบมิพลัดพรากแพรงคงสุข


กรรมอันใดหนอพรากเพื่อนให้ห่างหาย


เหมือนฟ้าแสร้งแกล้งให้ดูใจจง


ทุกข์สุขมิคง ดังเป็นเช่นนี้


มองดูแล้วรู้ใจเรานั้นไซร้ใช่ตรงนิ่ง


จิตเวียนหมุนดิ่งคว้างบ้างแน่เทียว


หยุดได้เมื่อไตร่ตรองลึกตรึกลง


หยุดเมื่อใจดำดูคงตรงว่าง


หยุดหวังเกษมสุขนั้นไม่คง


หยุดสุขสมหวังนิ่งเฉย...ธรรมดา
วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554


ปรับแปรเปลี่ยนไปปลุกปั่นเปรียบเปรย
เปื้อนแปลกปลีกปัดป่าปลุกปั้น
แปลงเป็นปราบปรามปัดไป
เปิดปลิงปากปอนเป็นป้องปรวนแปร
... จับจ้องเจ้าแจ้งจิตจำจงใจ
จัดเเจงจุดจากจ่ายจดจ้อ
จะแจ้งจึงจับจงใจจ้างแจ้งเจิด
แจ้งจับเจตเจื้อจ้องจองจำ
แยบยนย้ายยักยอกย้อน

ยินยลอย่ายินย่องยกแหย่ยก
ยงยืนหยัดหยุดย่ำเหยียบยี
อย่าย่ามยอดยุทธยำแยกแย่ยิ่ง
กรณ์เกิดแก้ไกล้ไกลกรรม

กลอนเกิดแก้กอบโกยกรรมก่อ
กัดกันโกงกล่ำกักกันกายกิจ
เกิดกลับกลายแกร่งกุลกรรมเกิน
ใส่เสียดสีสับสนส่ายเเส่

สงสัยส่งสายสืบแสร้งสอดส่อง
สัตว์สงสารส่องเสียงสดใส
สร่างซาสับสนสรรค์สร้างแสงทรง
ต้องตีแตกตายเตรียมต่ายเตรียมตอ

แตะต้องเตือนตนต่อต่อยตกตรึก
แต่ตรอมตรมแตนต่อต่อยตรึงตรา
ตีตนเตือนตืนตอบต้องตามตรง
เราลดแรงรางเลือนแรงเร่งร่ำ

เรื่องรำร่าเร่งร้อนร่อนไร้ราก
ร่อนแร่รับเรื่องละรักรุ่งเรือง
ลดแรงร้าย รับรู้เราริ รู้รังลือ

สิงหรา


สิงห์เดี่ยวโดดจิตหนาระอาใจ
อ้าปากเห็นเขี้ยวใหญ่ยลยักษ์ยิ่ง
 สิ่งสง่าคำรามเกริกกริ่งน่าเกรง
 เสียงเพลงบอกรางเร่งรุกเร้ารานรน
.
.


สิงห์คู่ดูท้ายไม่ผ่องตา
ประกาศเเกร่งท้องฟ้า นภากว้าง
แต่ท้องฟ้าดูครึ้มและเลือนลาง
หมอกเมฆพรางพรายพริ้วริ้วลายเรียง
ตัวนึงงามงดเจิดเพริดเเพรวจิต
ตัวหางดำสุดยั้งคิดมิตรเข่นเขี้ยว
พลันเกิดเเสงสว่างสวยเปิดทางเดียว
สิงห์หนึ่งเที่ยวจรไปไร้ถ้ำทอง .
.
.

อาทิตย์ทรงกลด


อาทิตย์ทรงกลด
ดวงดารากระพริบพราวแพรวพร่างใจ  
 ตราดวงใจพิไลพร่างหนทางสวรรค์ 
ดวงใจเจ้าหม่นหมองร้องรำพัน    
มืดดับพลั่นหวั่นไหวไม่เห็นแวว
 ดวงเนตรสว่างเจิดเปิดฟ้าเทวานิมิต    
 แสนเลิศจิตปัญญาพรหมสมสุขหนา
ดังดาวสุริยันไม่มีวันดับด้วยอสุรา    
 เหมือนดวงตาสว่างพราวเรื่องราวจริง

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554

หลักใจ


เหมือนหลักไทยใจเพื่อนมิตรคิดทั่วหน้า
เป็นหลักตราตรึงจริตฤทธิ์กฏหมาย
เป็นหลักทองป้องฟ้าเบิกอบาย
สมหลักใจเพื่อไทยจริงยิ่งจริงจัง
เปรียบหลักเขตพุทธธรรมนำชาติแท้
รวมหลักแปรปราญช์อุทิศคิดมุ่งหวัง
เป็นหลักประชาเพื่อนร่วมฟ้าได้สมดัง
ไทยหลักตั่งตัวตนสมจินตนา
ครองหลักเกณฑ์ตรงหลักการประสานจิต
ร่วมหลักคิดเพื่อส่วนหลักไม่ผิดหวัง
รวมหลักคลองขยายเขตระบายสมใจดัง
ร่วมหลักพลังเพื่อมวลชนสมใจปอง