วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พร...พรหม


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พรหมเทพเทวามาพิทักษ์
ช่วยปกปักป้องกันภัยทั้งหลาย
ขอผู้เสียสละทั้งใจกาย
ลมหายใจมอบไว้เเด่มวลชน
โปรดบังเกิดพรหมวิหารธารธรรม
...
สู่จิตนำผู้ตัดสินให้เปี่ยมล้น
เมตตา กรุณาดวงใจดล
ให้หลุดพ้นอยุติธรรม ทั่วแดนไทย
 
 
 
เพียงแสงหนึ่ง.
.
.
.
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น