วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แสงสว่างกลางใจ
เสียอันใดไม่เท่ากับหมดเเรงใจ
ขอสู้ไปไฝ่ในทางแห่งสร้างสรรค์
เพื่อนมนุษย์หมดเเรง สร้างดี กัน
โลกก็พลัน ดับไป แห่งไฟ ธรรม

...
ขอปราญช์ช่วยจรรโลงทางความดี
ผู้นำมีความใจธรรม ความถูกต้อง
ให้ไทยอยู่ โลกอยู่ คู่ ครรลอง
ความถูกต้อง ขององค์พระสัมมาฯ

-เพียงแสงหนึ่ง-.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น