วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พุทธชาติทหารกล้า


 นบน้อมพนมวาท
พุทธชาติทหารกล้า
รับบดินทร์ปิ่นธรรมา
พัทธสีมาวางดำรงค์
น้อมบัญชาพระจอมเดช
...แสนวิเศษปัญญาดล
ทหารกล้าพระทศพล
ดลกมลปรีชาชาญ
ให้สยามมีทางออก
พ้นกลับกลอกพญามาร
แสงธรรมผู้เบิกบาน
ส่งสืบสานทางอิสรา-เพียงแสงหนึ่ง-
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น