วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แสนยานุภาพ

...
...
.


แสนยาแห่งศรัทธา ธรรมแจ่มหล้าฟ้าเบิกบาน
ใต้ร่มนฤพาน  สุดสราญอิสรา
 พุทธะสวรรค์ทรง  พระเพลงพงษ์นำสง่า
ความจริงสิ่งตรึงตรา แพรวธรรมมาดาราดล
ธรรมดาล้วนทุกสิ่ง  นำสิ่งจริงสว่างสน
ทิพาเทวาดล    สว่างตนเราคงพอ
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น