วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กงจักร
เหมือนกงจักรหมุนไปไม่มีหยุด
เหมือนน้ำฉุดชีวาพา สลาย
เหมือนดินดึงกอดรั่งหวังทำลาย
เหมือนลมพลายสลายสิ่งทิ้งความงาม
เหมือนไฟหมุนรุนร่างอนาถร้อน
เหมือนมารซ่อนจิตกลั่วชั่วแอบแฝง
เหมือนมืดแอบแนบร้ายไม่แสดง
เหมือนดั่งแสงสว่างตาไม่น่าจริง
เหมือนกลับกลอกหลอกกลิ้งทุกสิ่งนั้น
เหมือนเสกสรรค์ปั้นให้กลัวตัวดีทุกสิ่ง
เหมือนจะร้ายแอบแฝงดีให้ดูจริง
เหมือนกลับสิงแสงร้ายในหมอกมัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น