วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

จักรแก้ว
จักรแก้วกังสดาลขานไข
จักรเพชรมวลประทีปดวงใจ
จักรทิพย์ดลในดวงปัญญา
จักรกลดกลายกลับลับลิ่ว
จักรทองท่องทิวทั่วหล้า
จักรขวัญอนันต์แพร้วพสุธา
จักรา ประเสริฐแล้วดวงฤดีดังจักรธรรมส่องสว่างกลางหทัย
ผองผไทไพร่ ทาสฉลาดยิ่ง
ผู้เป็นท้าว ชาวขวัญการุญจริง
ผู้ดีพริ้งเเพรพราวดุจดาวใจ
ผู้สละได้เลิศประเสริฐสุด
แสงประดุจรังรองผ่องฟ้าใส
ผู้นำแท้ดาวสกลพ้นเพศภัย
ดวงฤทัยให้สยามนามยืนยง


เพียงแสงหนึ่ง.....


.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น