วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สว่างวิญวีระชนคนไทยผู้สูญสิ้น
เลือดทาดินราชประสงค์ผู้อาจหาญ
เทพทุกทิศสนิทแท้แน่ทุกกาล
เป็นพยานผู้ยากไร้น้ำตาริน

เทพจากฟ้าเทพาปวเรศ
ทิพเนตรผู้ประทานพรทุกทั่วถิ่น
พรหมทุกทั่วทุกพระองค์วงศ์นรินทร์
รอยลยินเบญจเทพ  พาติดตาม

ทิพญาณวีรชนจะทวงถาม
ทุกโมงยามทุกทั่วคนลงดลยิ่ง
ท่านผู้นำจะเมตตา หาความจริง
ผู้ตั่งจิตเรียกร้องสิ่งความเป็นธรรม
 
 
ชาวประชามาสูญเสียที่ราชประสงค์
สิ้นชีพลง ส่งสังเวยแห่งอำนาจ
เพียงคำขอ เรียกร้องรอ ..ยุบสภา
ดลดวงตาท่านผู้นำสว่างตาม
ดลให้หู ท่านผู้นำให้ยล เถิด
เมตตาเกิดในใจท่านทั้งหลาย
ว่าพี่น้องแม้คนจน ที่มาตาย
ชีพมลายมีความหมายสักเท่าไรธุลีแดง...
แด่ผู้สูญเสีย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น