วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ปรองดองรักจริง
ปรองสองดวงใจร่วมดวงจิต
ดองหลากผูกมิตรจิตสดใส
รักสมัครสมานหมู่มวลญาติด้วยดวงใจ
จริงต้องจริงใจไร้บิดบัง


ปรองสองวงค์รักด้วยกันเถิด
ดองจิตประเสริฐสร้างสมทางหวัง
ผู้อุทิศให้มวลมิตรรวมพลัง
จริงธรรมชาติบังเกิดดั่ง..สุวรรณภูมิ


.เพียงแสงหนึ่ง.


.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น