วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สันติภาพ จักเกิด บรรเจิดพลัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศีลาวัตร ผ่องผุด พุทธบัญญัติ..........บิณฑบาตร เป็นกิจ นิจศีล
วันละมื้อ เสี่ยงตาย พอได้กิน..........อยู่ในถิ่น แดนก่อ ทรชน
ไม่หวังได้ ยศถา บรรดาศักดิ์...........ขอเป็นหลัก ใจไทยได้กุศล
...
ดงระเบิด ดาษดื่น ทั้งปืนกล............หวังแค่ตน​ พ้นตาย ไปวันวัน
นโยบาย ปราบฆ่า ด้วยอาวุธ..........ไม่อาจหยุด สงคราม ดั่งความฝัน
สันติภาพ จักเกิด บรรเจิดพลัน.........ถ้าร่วมกัน​ พร้อมใจ อภัยทาน
 
 
เถร ขวาด :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น