วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

จริงหรือ

เปลี่ยนความไม่จริง

เปลี่ยนปรับมุ่งสิ่งล้ำนำสิ่งดี
ความสว่างร่างรุ่งดี...สวัสดิผล
ไม่หมองไหม้ครุฑาเทพนภปดล
... จริงจดจ้องจริงแจ้งจบจึงแจ้งจริง

เปลียนความจริงเพื่อ...

เปลี่ยนแปลไปปรักปรำปกปิดปัด
ความพิพาทพิบัติพลัดผุ้ใดได้
จริงประวัติจัดแจงขจัดวิบัติไป

เพื่อพวกพ้องพาเพียรให้สมใจปอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น