วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กรุงเทพ

กรุงเทพสยามไทยไตยจักร
มหา ดิสรภากรณ์พิทักษ์อิสระธรรมขยาย
นคร ธรรมแห่งเทวะรัตตาปิดนรกบังอบาย
อมร กรรณเนตรนารายณ์สายธรรมดัง
รัตน ปุระนะอัญมณีสุวรรณถิ่น
... โกสิน ดินแดนสหายธรรมอักษร
มหินทราสง่าสวยเทพธีปังกรณ์
อยุทยาสวรรค์เเพรพรพระพราวพิม
มหา
ดิลก
ภพ
นพรัตน์
ราช
ธานี
บุรีรมย์
อุดม
ราช
นิเวช
มหา
สถาน
อมร
พิมาน
อวตาร
สถิตย์
สักกะ
ทัตติยะ
วิษณุ
กรรม
ประสิทธิ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น