วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สัญ สรรค์ สัน (ติ)


สัญญา ว างหลักตราพระทรงไตร
สัญจรรอนแรมได้ประโยชน์ยิ่ง
สัญญา ณ ไร้สายนำล้ำรู้เพียรติง
สัญญา ตา ม หน้าที่ใดใจแจ้งจริง

สัญญา อ สัญญาสัตยาสถากรรม
สัญญีมิคแก่กรรมผู้ทำกร่อน
สัญแดหวาเทพสุริยาวิมุตตรอง
สัญดารปราการป้องอธรรมร้องวุ่นว
ายใจ

สัญญา คร าสายัญพลันแสงทาส
สัญญามา ต ร เพียรหวังวงศ์พงศ์ศักดิ์สูง
สัญญา แด แปรปัญหาประภาพรรณนิรันดร์กูล
สัญญา บา ตร อาจหาญศูนย์เที่ยงเพียงตราตรง
 
สันติธรรมศานติทรงอัตตาจอง
สันนิบาตบำราษฎร์พาสกลเกียรติก้อง
สันต์สุขสองเที่ยงธรรมแสงสว่างสาย
สันดอนตะกอนวารพาลไพรเทิดไท้กมล

สรรค์สร้างพรหมเทพอุทิศพินิจหนัก
สรรค์เสกศิวาจำหลักพงษ์สุขสวรรค์
สรรหาสิ่งศึกษาศีลนราพบแพรพรรณ
สรรเพลงเทพสีสันต์กีดกั้นกุม
เยี่ยมยุทธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น