วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น

จิตอิสระเสรีมี แด่ชน
คนทุกคนล้วนคิดผิดถูกได้
อย่าดูหมิ่นมวลมหาประชาไทย
เลือกอะไรแล้วแต่เขาอย่าเหมาเอง
 อย่าใช้เล่ห์ลวงหลอกและกลอกกลิ้ง
เข้าช่วงชิงหัวใจใช้ข่มเหง
เขาจะเลือกอะไรให้คิดเอง
หากชี้นำดำ-ขาวเอง เร่งให้มัวเรื่องจะเเปลกที่เป็นอาจไม่เป็น
เรื่องไม่เป็นอาจเห็นเป็นไปทั่ว
ช่วยสร้างความรู้สว่างไม่มืดมัว
ปล่อยความกลัวครอบงำทำตัวเอง

-----เพียงแสงหนึ่ง------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น