วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ที่ใดมีรักที่นั่นมีโศกและมีภัย

 
ที่ใดมีรักที่นั่นมีโศกและมีภัย

ที อัตตามี่ตัวข้าฯและตัวตน
ใด ดูรนเร่งรีบเรื่องเร่งแรงหลาย
มี หรือไร้ให้หรือหมดซื้อหรือได้
รัก แทนสายชาติพันธุ์ปันแบ่งพงษ์

ที่หมุนเวียนเปลียนแปลสลายรวน
นั้น นี้นู้นนามนวล ครวญสงศร
มี เมตตาพาพบเพชรประทานพร
โศก มิโศกอโศกกรณ์อ่อนโศกี

และร้ายหลายดีร้ายตัวชั่วเจ็ดหล
หม่นหมองหม่นหมายมุ่งมีนิมิตหมาย
ภัย เพสเพี้ยนอบายเบิกสวรรค์ราย
ใจส่งสหายให้สุขสมอารมณ์ธรรม

        รักในหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น