วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อน

อนาคต ลางเลือนเพื่่อนประยุทธ

อนาเดช สลายสุดศูนย์ส่งสาย

อนันต์เลิศเกิดวิมุตพุทธาจุฬาพลาย

อนงค์วอนพรธิปไตยสมใจวงค์
อนาคามีมรรคาพระไทยทำ

อนััตตามุ่งสวรรค์เพื่อนถ่ายถอน

อเนตรดีไม่รัับรุ้เรื่องราวกร่อน

อนิจจำนำคำสอนสิ่งงดงาม
อโนทัยหมุนวนครับคำคลาย

อนาทให้มองผ่านมาพบเรื่องก่อน

อนาจารทาทำร้ายพังข่าวดังอร

อนาถไร้ในศีลก่อนน้ำใจเนียม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น