วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สว่าง


สว่างดาวพราวเนตรนริยบาล
สว่างคูณจตุมุลกาลวจีกระแส
สว่างจ้างไม่พลางเพียงกะจงแจ
สว่างแถนิมิตกายอุบายอวล

สว่างตาที่สาเหตุ เพท รุก ลั๋น
สว่างจันทร์ดวงดาราพนาเเพร่ง
สว่างแจ้งดลลดาจรกาแสดง
สว่างระแวงถอนพรตถาธรรมาลัย


สว่างกรุมครูบาพญาวิหก
สว่างยกร่ายแปรแพร๋ส่งว่อน
สว่างเพื่อนกาลิเกเสธธรรมธร
สว่างศรีกำเนิดขรไม่ลวงตา

สว่างดวงจิตคิดทรมาประชาชาติ
สว่างสรวงดวงทิพย์ทาสสุราบ่อน
สว่างว่างอสุราทัพแสงตราวโรปกรณ์
สว่างเดชดำรงค์รอนสระเสริฐศักดิ์พิทักษ์จริง
สว่างเทพบุตรพาลวราการนเรศก้อง
สว่างล้ำนำส่งสรนิกรขยาย
สว่างธรรมเมตตาผ้องนิรันตราย
สว่างใจเมตตาร้ายลาลับ ดับกรรมกรง

สว่างทองจับดวงตาคนรุ้แ จ้ง
สว่างเคียงอนิจาสังขาราหทัยอ่อน
สว่างแสงมืดมิดทาดารกัปล์ดับ ภมร
 สว่างก่อนปัญญาพร่างทุรยศพงษ์

สว่างฤาระบิลระบายร้ายรุ้รึตัวตน
สว่างคนประชาชาติปรามาทสอน
สว่างคิดพระผุ้ผองพิทักษ์วอน
สว่างร้อนแรงรุกรุ้ผุ้ทุกข์ระกำ
สว่างใจไหนตราหนารักษาจิต
สว่างฤทธิ ธิราเมศพรหมธรรมก่อน
สว่างฟ้าแม้สีทาทศพิศ พร
สว่างเลิศนิติกรณ์นครคลาย

สว่างเหตุสว่างผลดลใจเถิด
สว่างเลิศเทวธำรงค์มุนีศร
สว่างคิด นพฤทธ์บริสุทธฺพร
สว่างเปิดผลตายผ่อนร่อนลือราย

สว่างแดงแสลงตายสลายตรา
สว่างพาพอขอหยุดยับ ระงับไห้
สว่างจับ ยศยงยายิ่งโยงไย
สว่างธรรมแปรปรัปไปแสงแขดา

สว่างประทีปกอบกำเกิดกำกวมแก่
สว่างแก้แม้ใมสว่า งทับทางสวย
สว่างจริงสว่างเนตรอมรเดชผู้ร่ำรวย
สว่างสวยอวยสัมมาพุทธาคง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น