วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อนันตกาลอริยสานสัมฤทธิ์
อนัตตาว่าอย่ายึดกอดไว้
อทุกข์ให้เกิดตลอดปลอดจิตที่
อธรรมร้ายใหญ่หลวงนักพรรคพวกมี
อเวจีลงได้ไม่อยู่รวม

อนาทรอ่อนหวานมารฉงัก
อสุรพัตร์ยิ้มแย้มให้ไม่ขลาดขรัว
อนันต กาลศีละเลิศประเสริฐตัว
อมรทั่วเมืองทองแท้กรุงเทพไทย

อธิบดีดำรงค์ทางไม่เพี้ยนผลัด
อนาคตสวัสดิ์เสรีล้ำมั่นคงยิ่ง
อศีลสร้างกิเลศกายขายหน้าจริง
อนิจจังดิ่งดุจเดียวดังปัทมาดวง

อโศกสิ่งสร้างได้ใจประเสริฐ
อกุศลเกิดเข้าใจผิดธรรมเปื้อนกลั้ว
อนุโมทนาใจจิตสว่างใสไม่เมามัว
อนาคตทั่วถิ่นสราญสถานธรรม
...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น