วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พรพระสยามเทวาธิราช

                                                             

พระสยามเทวา-ธิราชาวิมานทอง
สลักฤทธิ์ประดิษฐ์รองรัตนากรองสุวรรณาลัย
เทพยดาประสิทธิประสมสงค์คุ้มครองส่งทุกกาลสมัย
นิรมิตร...ดลฤทธิ์ไทย..ประจักษ์แจ้งสมจงจินต์

เทพยดา....ประกาศิต....อภิทิศ...พนมเกศ
เสกสรร..คัลลองประเทศ..ประคองเขต..ชลาศัย
แนบแน่น..ธรรม.ทุกทิวา...มวลดาราสุขสมใจ
อิสระปรมัตถธรรมใจราษฎร์สดใสประสงค์ตรง

พรเดชเดชานุภาพประกาศปราบมิจฉาฉล
ผู้คิดพิษภัยชน คิดร้ายหม่นชาติ มลาย
ปกป้อง เบียนบีฑา พาลธรรมา ทุกธาราประชาไทย
พูนพิศ .ประสิทธิชัย..วิจิตสมัย.ตรัยพุทธวงค์


เพียงแสงหนึ่ง

......................................

.............................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น