วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ร่มโพธิ

โพธิ์พุทธะศรัทธา..ตรัยรัตนา..นิจนิรันดร์
โพธิญาณ..สว่างขันธ์..สานก่อฝัน..สร้างกรรมดี
โพธิสัตว์..จิตอธิฐาน..ติดตามกาล..เอื้อทุกที่
โพธิสถาน..พุทธะปารมี..บริษัทดีเพชรแท้จริง

โพธิบัลลังค์พระสัมมาเปิดโลกาเพื่อนมัวหม่น
โพธิพืช...นำร่มผล...กำบังพล..พลังธรรม
โพธิ์ทอง..เนืองนองพรั่ง...เมตตาหลั่ง กรุณสกล
โพธิเวทย์โพชฌงค์พ้องเพลงเปรื้องร้ายอบายลวง


โพธิเดช..ดลเกศเกิด..ธรรมบันเจิด..ประเสริฐต้อง
โพธิปัก-ขิยธรรม..นำเนตรปอง..สายธารธรรม อมรดาว
โพธิธรรมแสงศีลแพร้ว..ประทีปแก้วไร้มัวหมอง
โพธิสมภาร..ผสานผ่อง..ปฐพีทองเมืองคุณธรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น