วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ทาสพุทธานราบดี


ทาสพุทธานราบดี

ทาสแห่งพุทธธรรมตถาคต
ทาสไทยใต้เงากลดโพธิสถาน
ทาสพุทธองค์บรมโพธิสมภาณ
ทาสแห่งกาลเวียนวัฎวิบัติลง

ธาตุแท้ทั่วถิ่นธรรม นำไทยสุข
ธาตุเรืองรอง ผ่องชาวพุทธแจ่มสมร
ธาตุเดิมแกร่งดวงตาธรรมในพระบวร
ธาตุเพชรเที่ยงพาเพียร ภมร พ้นอาลัย


 
ขอติดตามธรรมะพระศาสดา
แสงธรรมดลดวงอารียาสว่างใจ
--เพียงแสงหนึง---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น